Sosiale medium

Bø i Telemark
02
9°C
 

Dato

Tysdag 16. oktober 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Kartfestivalen 2018

Raga Rockers

Raga Rockers

Raga Rockers

Raga Rockers

Raga Rockers

Raga Rockers

Raga Rockers

Raga Rockers

Byting

Byting

Byting

Byting

Adam Douglas

Adam Douglas

Ugras

Ugras

Ugras

Ugras

Ugras

Ugras

Ugras

Ugras

Valkyrien

Valkyrien

Valkyrien

Valkyrien

Festivalhygge

Festivalhygge

Festivalsjefen

Festivalsjefen

Festivalcamping

Festivalcamping

Hardhaus

Hardhaus

Hardhausfans

Hardhausfans

Christian Pallesen Band

Christian Pallesen Band

Christian Pallesen Band

Christian Pallesen Band

Vil satse på jordbær

Marit Amundsen og Asle Fremgård i Sagaplant med bringebærplanter. Nå vil selskapet også satse på jordbær. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal

 

Sagaplant AS på Akkerhaugen  har i Utvalg for næring, plan og teknikk i Sauherad fått tilsagn om 50.000 kroner frå kommunalt næringsfond til nytt jordbærprosjekt. Planen er å starte produksjon av sertifiserte jordbærplanter. Pengane skal gå til marknadsvurdering og prosjektering.

Sagaplant skriv i søknaden at produksjon av jordbærplanter vil styrke innteninga til selskapet, og at det er marknad for om lag fem millionar norskproduserte sertifiserte jordbærplanter årleg. Sagaplant har som mål å ta ein betydeleg del av denne marknaden.

Sagaplant AS er eit privat selskap som blei etablert i 2008, og som produserer friske, sortsekte og klimatilpassa planter til grøntnæringa. I tillegg tek det vare på plantesorter for å sikre framtidig matsikkerheit.

 

Politihelikopter i Evjudalen

Politihelikopter er heldigvis eit sjeldent syn i Evjudalen. Laurdag var det bare moro. Foto: Gro B. Røiland 

 

 

Det var stas for både store og små da eit politihelikopter frå Oslo landa i Evjudalen presis klokka 10 laurdag føremiddag. Denne gongen var det hyggelege og ikkje dramatiske hendingar som gjorde at politihelikopteret kom til bygda. Bø hadde i år, som ein av tre stader i Sør-Aust politidistrikt, arrangementet Politiets dag.

Framvising av politiets utstyrspark var noko av det publikum kunne studere på nært hald på Bø torg laurdag.

 

Meir om Politiets dag kan du sjå i avisa torsdag 30. august.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje