Sosiale medium

Bø i Telemark
33
13°C
 

Dato

Sundag 21. juli 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Fleire positive til kommunesamanslåing

Fleire innbyggjarar i Bø og Sauherad er på vandring i synet på kommunesamanslåing. Foto: Øystein Akselberg

Sauheringar er fortsatt meir positive til kommunesamanslåing enn bøheringar. Litt fleire innbyggjarar har også endra meining i positiv retning.

Det er under eit år til Bø og Sauherad skal slå seg saman til Midt-Telemark kommune. I ei meiningsmåling gjort for Bø blad av Norfakta markedsanalyse våren 2019, kjem det fram at sauheringane fortsatt er meir positive til samanslåinga enn det bøheringane er. Fleire av dei som tidlegare var mot samanslåing har dessutan endra meining det siste året.

I Sauherad er 69 prosent av innbyggjarane fortsatt for samanslåing. Dobbelt så mange sauheringar har inga meining om saka (20 prosent) enn dei som er mot samanslåing (11 prosent). 

I Bø er biletet litt annleis. Her svarar 52 prosent av innbyggjarane at dei er for kommunesamanslåing i Midt-Telemark. Blant dei som fortsatt er mot samanslåing (27 prosent) og dei som ikkje har nokon meining om saka (21 prosent) er fordelinga ganske jamn.

I begge kommunar er dei kvinnelege innbyggjarane generelt meir positive til samanslåing enn det mannfolka er, men prosentandelen ligg likevel nær totalen i den einskilde kommunen.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa på nett.

Ja til alkoholservering på to kjøpesenter i Bø

Formannskapet i Bø seier ja til alkoholservering på begge kjøpesentra i Bø.
Foto: Øystein Akselberg

Skjenkeløyve på to kjøpesenter

Bø formannskap vedtok måndag formiddag å gje skjenkeløyve til restauranten China House som skal flytte inn på Bøsenteret, samt eit nytt skjenkeløyve for ein ny restaurant på Sønstebøtunet. Dette blei vedtatt med fem mot to stemmer i begge saker. Venstres Kristin Ødegaard Vestgarden og KrFs Kristin Digranes Bøen stemte imot i begge saker.

Det blei diskutert å skjerme skjenkeområda mot fellesareal og eventuelt ha tidsavgrensa skjenking, men det blei ikkje vedtatt i formannskapet. Saka går vidare til kommunestyret for endeleg avgjersle.

Både rådmann og lensmann har gjeve råd om å avslå skjenkeløyve på dei to kjøpesentra, og viser til alkoholpolitiske retningsliner for Bø og Sauherad. Der står det mellom anna at «Kommunane skal vere restriktive med å gje skjenkeløyve og salsløyve til verksemder der det samstundes går føre seg aktivitetar for barn og ungdom», og «Kommunane skal være restriktive med å gje skjenkløyve til verksemder lokalisert i kjøpesenter».

Gullbring-sjef har sagt opp jobben

Dagleg leiar i Gullbring kulturanlegg, Katharina Berg Skomedal, sa i går opp stillinga si som dagleg leiar i kulturanlegget. Skomedal blei fast tilsett i leiarstillinga 1. mai i år, etter å ha vore konstituert i stillinga etter Espen Raastad sidan 1. august i fjor. Opprinneleg vart ho tilsett som marknads- og arrangementsansvarleg i Gullbring 1. januar 2018.

– Eg har fått ein ny og spennande jobb som passar meg perfekt, med oppgåver som eg likar veldig godt å halde på med, seier Skomedal, men ho vil ikkje ut med kven den nye arbeidsgjevaren er. Ho understrekar at ho ikkje visste om denne mulegheiten da ho takka ja til fast stilling som Gullbring-leiar tidlegare denne månaden.

– Eg kjem til å sakne dei gode kollegaene mine i Gullbring og folk i Bø svært mykje, seier Skomedal.

Ho ønskjer ikkje å kommentere om dei turbulente tidene og den krevjande økonomiske situasjonen i kulturanlegget har noko med jobbskiftet å gjere. Skomedal har tre månaders oppseiingsfrist i Gullbring-anlegget.

SLUTTAR I GULLBRING. Dagleg leiar i Gullbring, Katharina Berg Skomedal, har sagt opp.

Arkivfoto, Bø blad

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje