Sosiale medium

Bø i Telemark
06
18°C
 

Dato

Laurdag 25. mai 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

– Kommunen har svikta Gullbring


Totalt svik. Tidlegare Ap-politikar, Sigmund Haugen, meiner kommunepolitikarane har svikta Gullbring kulturanlegg ved å løyve for lite pengar over mange år.
Foto: Hilde Eika Nesje


– Kommunen har svikta Gullbring totalt. Det er det som er saken, sa aksjeeigar Sigmund Haugen under ekstraordinær generalforsamling i Gullbring tysdag kveld.

Det kom ingen konkrete vedtak ut av den ekstraordinære generalforsamlinga i Gullbring tysdag kveld, men mange av dei mindre aksjonærane fekk lufta meiningane sine.
Kritiserte kommunen
Ein av dei var Sigmund Haugen, tidlegare Ap-politikar og fortsatt engasjert innbyggjar i Bø. Han hausta kveldens einaste applaus og fekk dessutan folk til å trekkje på smilebandet.
– Eg er så gammal at eg var med på å vedta at me skulle byggje Gullbring. I 1991 trudde me at bygda trengte eit slikt hus, og det viste seg å vere rett. Nå ser det ut som om kommunen aller helst vil bli kvitt kulturanlegget vårt, sa Haugen, og viste til at det i 1991 blei sagt at kommunen måtte bidra med 3,5 millionar kroner i året for at økonomien skulle gå rundt. Det tilsvarar cirka 6,3 millionar i dag.
Ifølgje ei orientering frå assisterande rådmann Terje Kili har tilskotet frå kommunen ligge langt under dette dei siste åra. I 2015 var ein heilt nede i 750.000 kroner i årleg tilskot til kommunehuset, etter eit vedtak om reduksjon i 2014. I 2019 er planen å støtte Gullbring med 3,5 millionar kroner. Kulturanlegget har i dag ein negativ eigenkapital på 5,5 millionar kroner.

Totalt svik
– Saken er at kommunen i alle år har svikta Gullbring totalt. Det handlar ikkje om dei tilsettes innsats, dei har gjort meir enn forventa. Problema har heilt andre årsaker. Ein kan rett og slett ikkje drive kulturhus utan tilskot. Nå må me redde Gullbring på ein fornuftig måte. Eg er ikkje i tvil om at ein fortsatt må vere herre i eige hus. La oss for all del ikkje blande privatkapital inn i dette huset, tordna Haugen vidare, før han la til at kommunestyret bør passe på å fortsatt ha eigarskap i Gullbring når kongeparet gjestar bygda til hausten.
– Me må jo vere sikre på at Kong Harald og Dronning Sonja slepp inn i bygget, sa han, og fekk dei frammøtte til å humre.
Har sakna informasjon
Målet med den ekstraordinære generalforsamlinga var å gje informasjon om bakgrunnen for kommunen sitt vedtak om å skaffe seg 100 prosent eigarskap i selskapet Gullbring kulturanlegg AS.
– Nokre av løysingane me ser på krev 100 prosent eigarskap, derfor jobbar kommunen med å kjøpe opp alle aksjane slik at me kan vere i posisjon viss me treng det, sa ordførar Borgar Kaasa.
Fleire av dei frammøtte aksjonærane uttrykte misnøye over manglande informasjon om rammene rundt selskapet, situasjonen i Gullbring generelt og dei ulike alternativa til løysing som ein ser på. Tysdag kveld fekk dei svar på nokre av spørsmåla sine, men løysingar fekk dei ikkje.
Ulike meiningar
Det var elles ulike meiningar blant dei frammøtte om sal av Gullbring-aksjane. Fleire var kritiske til privat oppkjøp, men det var òg usikkerheit til Studentsamskipnaden som eigar.
– Viss ein må selje er Studentsamskipnaden det beste. Å forhandle med private aktørar er som å spele russisk rulett, sa Helge Fossheim, mangeårig tilsett ved universitetet.
Arne Hatlen var òg inne på dette. Han meiner at det uansett er viktig å få gode avtaler på plass før ein gjer vedtak.

Vegvisar på Øysteinnatten

VISER VEG I HORISONTEN: Bø turlag har satt opp ein vegvisar på Øysteinnatten.

Foto: Bø turlag

Fjelltoppen Øysteinnatten har fått ein vegvisar 1174 m.o.h. Bø turlag har fått laga denne utsiktsvegvisaren som viser retning og avstand til toppar og stader som ein kan sjå i horisonten når ein står på denne Lifjell-toppen. Tavla peikar mot 33 punkt, både nære og meir fjerne. Øysteinnatten er ein av dei mest besøkte toppane på Lifjell.

Flyttar frå kommunehuset

TOMT FOR FOLK: Bø kommunehus er tømt for folk. Grunnen er oppussing.
Arkivfoto

Måndag og tysdag før påske flytta alle tilsette på kommunehuset i Bø midlertidig ut grunna den kommande oppussinga av huset. Nå har ordførar og rådmann adresse på Bekkevoll i Gullbringvegen, medan staben blir å finne i Gamleveg 46. Servicetorget blir å treffe på Bekkevoll. Sentralbordet er som før tlf 35 05 90 00.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje