Sosiale medium

Bø i Telemark
36
6°C
 

Dato

Fredag 27. april 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Ja til universitet

 

Ny logo. Det er stor sjanse for at høgskulen i søraust-noreg snar kan bytte ut logoen.

 

 

Berre godkjenning i statsråd står att

Nokut seier ja til at Høgskulen i Søraust-Noreg kan bli universitet. Då står det berre att å få endeleg vedtak i  Kongen i statsråd.

– Nokut gir full tilslutning også til måten me tenkjer på. Det å ta heile regionen i bruk, verdien av eit universitet ute i regionen, seier styreleiar for Høgskulen i Søraust-Noreg (HSN), Rune Nilsen.

– Dette er ei svært gledeleg nyheit, seier rektor Petter Aasen ifølgje nettsida til høgskulen.

Han veit enno ikkje kva dag saka kjem opp i statsråd.

Direktøren i Nokut, Terje Møreland, gratulerer høgskulen i ei pressemelding som vart sendt ut etter at vedtaket var fatta i dag, torsdag.

Mørland meiner at Høgskulen i Søraust-Noreg (HSN) har gjort ein stor innsats både i arbeidet med universitetssøknaden og besøket på institusjonen i fjor.

Les meir i papiravisa neste veke, eller eavisa same dag.

 

Nora og Guro til UKM-festivalen

Fint stoff. «Kjole for enhver anledning» var tittelen og kreasjonen har Nora Staurheim brukt både i Argentina og Noreg.

 

To frå Bø er plukka ut til å reise til landssamlinga i UKM

Nora Staurheim og Guro Bø Kaasa er tekne ut til å reise til UKM-festivalen i Trondheim.

 

Det opplyser UKM Telemark på si nettside i dag, torsdag.

UKM-festivalen er i år i Trondheim frå måndag 25. til fredag 29. juni. Her kan ungdommane delta i mange slags aktivitetar, sjå kunstutstillingar og framsyningar på byens største scene: Olavshallen.

Mellom 500 og 600 ungdommar får vere med på UKM-festivalen årleg. Dei deltek med alt frå sceneframføringar til arrangørverksemd, medieproduksjon, litteratur og kunst. Det er 27 ungdommar med sju sceneinnslag og fem ungdommar med fire kunstinnslag som har blitt plukka ut til å reise frå Telemark til Trondheim. Fylkesmønstringa gjekk i Porsgrunn tidlegare i månaden.

Vil ha skuterløyper på Lifjell

Ueinige. Ingemar Bråten og lensmann Sigrid Dahl er einige om at ulovleg snøskuterkøyring er uakseptabelt, men så er det slutt på einigheita.

 

Med start ved Lifjellstua

Ingemar Bråten meiner me bør ha ei snøskuterløype på Lifjell. Dessutan eit område for frikøyring som ikkje nødvendigvis må vere på Lifjell.

 

– Fjellet er stort nok og svært stille, bortsett frå nokre få dagar om vinteren og langs løypa til Hollane, seier Bråten.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje