Sosiale medium

Bø i Telemark
38
10°C
 

Dato

Onsdag 20. juni 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Opphevar forbod mot open eld

Stiller krav. Brannsjefen stiller krav om at sankthansbål skal vere førehandsregistrerte.

 

– Har plikt til å vere aktsame

 

Frå i dag, måndag 18. juni har brannsjefen i Midt-Telemark oppheva forbodet mot open eld som vart innført 25. mai. Det skriv Nome kommune på si heimeside.

 

Brannsjefen presisere at det generelle forbodet mot å tenne bål mellom 15. april og 15. september framleis gjeld og alle har plikt til å vere aktsame.

Sankthansfeiring og bål

Brannsjefen opplyser at dersom det skal brennast bål sankthansaftan så gjeld ein del krav. Bålet skal blant anna vere førehandsregistret hjå brannvesenet. Ein edru person skal ha ansvar for brenninga og politiet skal ha telefonnummer hans. Dette må det opplysast om ved  registringa.

Foreslår felles ungdomsskule

Sauherad planlegg ny ungdomsskule. Ordførar i Bø, Olav Kasland, meiner at det bør vere ein ungdomsskule i den nye kommunen dersom målet er at ungdom frå dei to tidlegare kommunane skal føle at dei bur i Midt-Telemark kommunen. Arkivfoto

 

– Vil skape felles identitet

På eit felles formannskapsmøte med Sauherad lufta ordførar i Bø, Olav Kasland, tanken om å byggje ein felles ungdomsskule i den nye Midt-Telemark kommune.

– Det bør vere ein felles ungdomsskule.

Det var svaret til ordførar i Bø, Olav Kasland. Spørsmålet var kva som skal til for at ungdom i den nye Midt-Telemark kommune skal føle at dei bur i same kommunen. Anledninga var felles formannskapsmøte for Bø og Sauherad kommunar.

Temaet for formannskapsmøtet var økonomiske rammevilkår for Midt-Telemark kommune. Formannskapsmedlemmane skulle få kunnskap om dei ulike tenesteområda, korleis dei er organisert i dag, prioriteringar med meir. Heile måndagen var sett av og alle kommunalsjefane presenterte sine område med planar og utfordringar. Politikarane jobba også med spørsmål i grupper og eit av spørsmåla vart altså korleis ein kan få unge til å føle meir fellesskap på tvers av dei gamle kommunegrensene.

Framleis totalforbod mot open eld

Ikkje lov. Det er framleis ikkje lov å tenne bål eller grill verken i innmark eller utmark, men grilling i eigen hage går. Arkivfoto: Bø blad

 

Kan grille i hagen

Totalforbodet mot open eld i Midt-Telemark kommunane gjeld framleis. Det melder både Bø og Sauherad kommunar på sine heimesider.

Men ein kan grille på eigen eigedom. Forbodet mot open eld gjeld framleis i strandsonene og nær skog, mark og innmark. Brannsjefen vurderer situasjonen fortløpande og vil kunngjere endringar, spesielt med tanke på sankthansfeiringa.

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje