Sosiale medium

Bø i Telemark
03
23°C
 

Dato

Fredag 23. august 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

USN satsar på senter for berekraft i Bø

Rektor ved USN vil møte minkande ungdomskuill meed å få ein større del til å studere og ved å få satse på etter- og vidareutdanning.

Universitetet i Søraust-Noreg jobbar for å få til eit senter for berekraftig utvikling i Bø.

Rektor Petter Aasen har tidlegare sagt at ein jobbar med å få til eit samarbeid med Cicero og eit senter for berekraft. Men han seier til Bø blad at ein også jobbar med eit senter for berekraftig utvikling på eigen kjøl. Cicero, Senter for Klimaforsking, jobbar med tverrfagleg klimaforsking. Det er ein uavhengig stiftelse oppretta av regjeringa i 1990.

Aasen peikar på at ein merkar endring i forventningane både frå studentar og arbeidsliv. Ein ønskjer å tenkjer framover slik at USN også er attraktiv i  framtida.

Les meir i papiravisa eller eavisa på nett.

Dårleg julimånad i Sommarland

Godt resutat i fjor. Rene Langeveld Sas hadde ikkje venta så godt besøk i år som i fjor. Besøket var likevel lågare enn budsjettert.

Juni var bra for Sommarland, men ustabile vêrmeldingar i juli førte til dårlegare besøk. Det blir likevel svarte tal også i år.

Sommarlandsjef Rene Langeveld Sas fortel at dei sette budsjettala for venta besøk godt under fjoråret, men dei har ikkje klart å nå budsjettet. Konkrete tal vil han ikkje ut med, det på grunn av interne retningsliner og at eigarane er eit børsnotert selskap.

– Eg er ganske fornøgd med juni, seier Langeveld Sas.

Les meir i papiravisa eller eavisa på nett.

Tur til Grånåfjell

Grånåfjell. Foto: Augon Eika


Bø turlag startar haustsesongen med dagstur til Grånåfjell i Uvdalsheia sundag 18. august. Grånåfjellvarden (651 moh) er eit spesielt punkt der fire kommunar møtast Bø, Seljord, Kviteseid og Nome.

Turlaget seier det kan køyrast inn bomvegen frå Uvdal med parkering framom Grånåstul. Her går turen til fots på ein nesten gjengrodd sti vestover mot varden. Turen blir rekna som ein middels krevjande dagstur. Turleiar og kjentmann er Augon Eika.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje