Sosiale medium

Bø i Telemark
01
17°C
 

Dato

Sundag 16. juni 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Investeringsplanar for totalt 600 millionar kroner

Vil ikkje levere ut skjema: Kommunalsjef Hanne Winberg gjekk igjennom eit par skjema med tal over investeringar i møtet sist fredag. Det eine, eit rekneark med investeringar til nær 400 millionar kroner, ville ikkje programleiar Per Dehli levere ut til pressa.

Investeringar for 378 millionar kroner er vedtekne i Bø og Sauherad kommunar. Ungdomsskulen i Bø er ikkje blant dei, den forsvann ut i budsjettvedtaket i Bø i fjor.  I

Sist fredag hadde kommunalsjef Hanne Winberg gjennomgang av investeringar i Bø kommune og Sauherad kommune i partssamansett utval og fellesnemnda. Til hausten skal det lagast budsjett for Midt-Telemark kommune og dette var del av førebuingane til det.

I dette beløpet er heller ikkje opprusting av kommunehuset på Akkerhaugen med. Prisen på det er komen opp i 32 millionar kroner

Les meir i papiravisa eller i eavisa på nett.

Styret i Gullbring trekkjer seg

Har blitt avvist: I eit brev til kommunen skriv styret at det har blitt avvist fleire gonger når det har spurt om å bli involvert, blant anna då drifta skulle granskast av eit utanforstande konsulentselskap. F.v. Terje Wold, Eva Rismo, Heidi Troneng og Svein Arntsen.

Terje Wold trekkjer seg som styreleiar i Gullbring, resten av styret gjer det same. Han meiner at kommunen og Gullbring er tent med eit styre som kommunen har tillit til.

Les meir om saka i papiravisa eller eavisa torsdag.

Vil ha betre akutt-flyt

Instruktørar. Frøydis Haukeland (bak t.v.) har med seg fem instruktørar som skal kurse dei tilsette i helsevesenet i Bø og Sauherad. Nr to f.v. bak: Gro Tinnesand, heimesjukepleien, Bø, Mona Storkaas, Sauherad bygdeheim, Odd Bakka, Bø sjukeheim. Framme f.v. Maria Pedersen, heimesjukepleien, Bø, Birte Marten Oswald, Sauherad bygdeheim.

I samarbeid med Sykehuset Telemark vil kommunane Bø og Sauherad sikre god flyt for folk som blir akutt sjuke.

I desse dagar gjennomgår tilsette ved sjukeheimane, heime-tenesta, legekontora og ambulansane i Bø og Sauherad eit spesielt kurs. Det er ein del av akuttkjedeprosjektet.

– Målet er at det skal bli betre pasientflyt gjennom heile kjeda. Det gjeld frå når nokon ringjer frå heimen om at nokon er sjuke til dei som tek imot telefon og pasient på sjukehuset. Det kan vere mange ledd, seier Frøydis Haukeland.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje