Sosiale medium

Bø i Telemark
12
6°C
 

Dato

Onsdag 16. oktober 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Fem søkjarar til rektorstillinga ved USN


Har søkt. Sitjande rektor Petter Aasen har søkt rektorstillinga ved USN.

Det er fem søkjarar til stillinga som rektor ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN). Det skriv universitetet på nettsida si.

Åremålsstillinga til sitjande rektor, Petter Aasen, går ut ved nyttår. Han har sjølv sagt at dersom det nye styret ønskjer den kompetansen og erfaringa som han har kjem han til å søkje. Ting tyder på at signala har vore positive, for Aasen er ein av dei fem søkjarane.

Styret skal etter planen behandle tilsetjinga i møtet 21. november. Det er engasjert eit rekrutteringsbyrå som ser etter aktuelle søkjarar. Styret kan velje å vurdere ein eller fleire av desse, sjølv om dei ikkje står på søkjarlista, skriv USN.

Desse søkjer stillinga som rektor ved Universitetet i Søraust-Noreg:

  • Petter Aasen (66), Åsgårdstrand. Rektor og professor i pedagogikk
  • Jørgen Almlund (57), Hafrsfjord. Sjølvstendig næringsdrivande
  • Jarle Tommy Bjerkholt (55), Stavern. Viserektor for forsking, innovasjon og internasjonalisering, USN.
  • Thorbjørn Johan Gaarder (64), Oslo. Chief Credit Officer
  • Egil Trømborg (54), Drammen. Eigar av T2B consultancy

Gjer som USN, seier NHO


Direktør i NHO, Ole Erik Almlid skryt av Universitetet i Søraust-Noreg (USN) og oppfordrar fleire til å gjere det.

Det er USN sin industrimaster som Almlid meiner fleire bør bruke som mønster for utdanning. Studentane på desse masterprogramma oppheld seg på arbeidsplassen i ei bedrift mesteparten av tida. Undervisninga er samlingsbasert, ofte med støtte av nettundervisning.

USN har utvikla fire nye slike masterområde. 

Eit ordførarkjede for Midt-Telemark


Det nye kommunevåpenet er sentralt motiv på det nye ordførarkjedet.

Gullsmed Gunnbjørg Listog har utforma og laga det nye ordførarkjedet til Midt-Telemark kommune.

I papiravisa eller eavisa på nett kan du studere ordførarkjedet.

Me har bilde av kjedet og dei enkelte lekkjene med symbol og tek med Listog si forklaring på kva dei ulike symbola betyr.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje