Sosiale medium

Bø i Telemark
03
-5°C
 

Dato

Tysdag 11. desember 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Ny kommunalsjef

kommunalsjef-

Hanne Winberg blir ny kommunalsjef etter Svein Lerum

 

Takka ja

Hanne Winberg frå Skien har takka ja til stillinga som kommunalsjef i Bø kommune. Det er stillinga til pensjonert spesialrådgjevar Svein Bj. Lerum som er gjort om. Den nye kommunalsjefen får ansvar for oppgåver som i dag ligg i rådmannens stab, det gjeld økonomi, personale, administrasjon, kommunikasjon, kultur, IKT, beredskap og innkjøp. Winberg er kommunalkandidat frå Noregs kommunal og sosialhøgskule, har første og andre avdeling juridikum frå. Universitetet i Oslo og master i offentleg administrasjon og leiing frå Handelshøjskolen i København. Winberg har arbeidd i kommunar, hjå Fylkesmannen og i KS.

Ny drift for Elatio

160425-Elatio-Audun-Bjørnfeld-ute-2

Med vidare. Audun Bjørnfeld er med vidare i drifta av Elatio.

 

Bjørnfeld blir med

Treningskjeda Nr1 Fitness overtek Elatio saman med Audun Bjørnfeld for åtte millionar kroner. Det opplyser administrerande direktør Trygve Amundsen i Nr1 Fitness i ei pressemelding.

Elatio vart slått konkurs 14. april og fire interessentar har vore inne i forhandlingane. Bjørnfeld eigde 40 prosent av aksjane i det opphavlege selskapet.

Prisen som dei som overtek betalar er åtte millionar kroner ifølgje Amundsen. Ifølgje bustyrar var gjelda 11,5 millionar per oktober 2015.

 

Sauherad ser mot Bø

151210-Forhandlingsmøte-kommunereform-151205-08

Forhandlingar. Per Simon Slettebø, Alf Rose Sørgaarden og Mette Haugholt utgjorde forhandlingsutvalet til Sauherad kommune. Slettebø og Sørgaarden var ikkje einige i vegen vidare etter at Bø og Nome sa nei. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal

 

 

Formannskapet tilrår forhandlingar med Bø

Formannskapet i Sauherad tolkar folkemøte, opinionsundersøking og møte med næringslivet slik at dersom ein skal gå vidare med kommunesamanslåing så er det Sauherad og Bø kommunar som må finne felles løysingar.

Formannskapet tilrår at kommunestyret er positiv til ein invitasjon frå Bø kommune om å inngå forhandlingar om kommunesamanslåing.

Det går det fram av referatet frå formannskapsmøtet torsdag 21. mars. Det var Per Simon Slettebø (Sp) som fremja forslaget.

Varaordførar Alf Rose Sørgaarden (KrF) foreslo at kommunestyret skulle vedta at det ikkje er aktuelt å starte hastesamtalar om fleire alternativ før 1. juli. Det forslaget fall mot to stemmer. Wenche K. Akkerhaugen (H) meinte ein burde vente til det kom ein invitasjon frå Bø kommunestyre, ikkje frå Bø kommune. Det fall mot ei stemme.

Formannskapet meinte også at det ikkje var grunnlag for å gå vidare med Aust-Telemark-alternativet no. Grunnen var resultatet i opinionsmålinga. Det var ei stemme mot dette.

Saka vil bli avgjort i kommunestyret torsdag 28. april, same dag som Bø kommunestyre og Nome kommunestyre vedtek vegen vidare. Innbyggjarane i begge kommunane sa nei til kommunesamanslåing i Midt-Telemark, men formannskapet i Bø har gitt ordførar Olav Kasland løyve til å vende seg til Seljor og Bø for å høyre kva dei seier til vidare forhandlingar.

 

Les meir om kommunesamanslåinga i Bø blad i neste veke.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje