Sosiale medium

Bø i Telemark
12
8°C
 

Dato

Fredag 21. september 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Herrefoss-søknad oppgradert

Herrefoss-4-sept-2015-1

Herrefoss i Øvre Bø hausten 2015. 

Etter tre år på vent i NVE er søknaden om utbygging av Herrefoss kraftverk oppdatert. Ifølgje den oppdaterte konsesjonssøknaden for utbygging av Herrefoss kraftverk vil fossen misse mykje av verdien som landskapselement. Utbygginga vil ha ei brutto fallhøgde på 11,3 meter og berøre 50 meter av hovudløp og 200 meter av sideløpet av elva.

Utbygginga blir vurdert som middels negativ for biologisk mangfald. Det er, ifølgje konsesjonssøknaden, seks raudlisteartar i området. Dei viktigaste og mest trua er ål og elvemusling.

Les meir om utbygging av Herrefoss i papiravisa eller kjøp avisa på buyandread.com

Vurderer mobilfrie friminutt

 

160218-Busk-mobilfri-sone-01-b

Vil prøve. Isak Haukeland, Nora Lund Belayachi (midten) og Sayme Mirozada fortel at elevane ved Bø ungdomsskule skal prøve ut mobilfrie friminutt og så vurdere om det bør bli ei permanent ordning.

 

Elevane får bestemme

Ved Bø ungdomsskule vurderer ein å innføre mobilfrie friminutt. Innspelet er kome frå FAU, men det er elevane og elevrådet som har fått i oppgåve å finne ut kva ein skal gjere.

– Foreldre var bekymra for mobilbruken. Me diskuterte det i FAU (Foreldras arbeidsutval) og kom fram til at me ønskjer at elevrådet skal snakke om det, seier leiar i FAU, Mikkel Andreassen.

Han seier at FAU vil at dette skal vere ei sak for elevdemokratiet og ikkje noko FAU skal bestemme. Andreassen trur bekymringa til foreldra går på at elevane sit for mykje med mobilen og er lite sosiale. Det er ikkje mistanke om mobbing.

 

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

Internasjonalt på menyen

160218-Internasjonal-dag-HSN-06-b

Fine pakkar. Ganesh Kumar Upadhyaya, Ekata Sharma og Siyata Budhathoki serverte blant anna nokre lekre små pakkar med mat.

 

Internasjonal dag på høgskulen

Dei franske studentane tykkjer me i Bø er litt reserverte medan dei frå Nepal tykkjer me er opne. Men alle likar seg som studentar og maten dei laga til Internasjonal dag fekk bein å gå på.

I førre veke var det internasjonal dag ved Høgskulen i Søraust-Noreg i Bø. Det er eit tradisjonsrikt arrangement på høgskulen. Då kan dei internasjonale studentane vise fram kultur frå sitt heimland. Det resulterer ofte i smakebitar på mange spennande rettar. Slik var det også i år. I teorien varer arrangementet i to timar, men det meste av maten såg ut til å vere vekk den første halvtimen.

Les meir og sjå fleire bilde i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje