Sosiale medium

Bø i Telemark
01
-2°C
 

Dato

Sundag 24. mars 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Overnatta på Bø stasjon

160526-overnatta-på-stasjonen-

Med dyner. Fleire personar låg i rekkje med dyner. Foto: Dag Hallvar Østtveit

 

Med dyner og madrasser

Då Dag Hallvard Østtveit var inn om Bø stasjon tidleg tysdag morgon låg det fleire personar og sov på golvet. Personane var utstyrt med madrassar og dyner. Østtveit seier det var stille og roleg, men han lurer kva det var, om det var nokon som hadde løyve hjå Jernbaneverket.

– Dette er ukjend for meg, seier Erik Børjesson, ansvarleg for Bø stasjon i Jernbaneverket.

Han opplyser at det er vektarar innom i løpet av natta, men dei har ikkje sett noko.

 

Les meir om denne og andre saker i papiravisa eller kjøp avisa på  nett på buyandread.no

Leitar etter skikka bygg

160526-Brenne-restaurering-143-b-

Brenne. Det restaurerte sveitserhuset på Brenne to prise i fjor. Arkivfoto

 

 

 Jaktar på kandidatar til byggeskikkpris

 

Juryen for byggskikkprisen er på jakt igjen. Dersom nokon har forslag på gode kandidatar er det berre å melde frå.

Det er ikkje noko nytt frå tidlegare, det er berre å kome med innspel og forslag, seier ei av dei i juryen , Ellen Schrumpf.

Prisen skal stimulere til god byggeskikk. Den kan gå både til nybygg og verne og vedlikehald av eldre bygningar. Både enkeltpersonar, institusjonar og verksemder i Bø kan få prisen.

 

Les meir om denne og andre saker i Bø blad eller kjøp avisa på nett på buyandread.no

 

Bøheringane får seie meininga si

 

160602-Ks-160525-19-

Har tru på Bø. Rønnaug Woxen Thoen (Sp) vil høyre kva folk meiner, men har trur på Bø.

 

 

Kommunestyret har sagt ja

 

Kommunestyret sa i kveld, onsdag, ja til å legge intensjonsavtala om kommunesamanslåing mellom Bø og Sauherad fram for innbyggjarane i Bø.

 

Nokre representantar er skeptisk til kommunesamanslåing, men vil høyre innbyggjarane si meining om intensjonsavtala likevel.

Varaordførar Borgar Kaasa, Senterpartiet (Sp) peika på at partiet er imot sentralisering, men han trur at ei sterk Midt-Telemark-kommune kan vere med å demme opp mot Grenland. Kaasa likte også at det vart fokusert på førebygging.

– Ein må tenkje langsiktig, på kort trur eg ikkje det er noko å hente. Eg opnar for å vurdere samanslåing, sa Kaasa.

 

Avtala manglar det vesle ekstra

Partifelle Rønnaug Woxen Thoen tykte avtala var grei nok, men manglar det vesle ekstra som gjer at innbyggjarane får noko igjen.

– Eg vil høyre innbyggjarane, det er ikkje vere eller ikkje vere for Bø kommune, eg har tru på Bø som eigen kommune, sa ho.

– Det har vore alt for lite tid til prosessen og for uklare rammer, meinte den tredje senterpartirepresentanten, Martin Stærk.

Sissel Kvist Ness, Kristeleg Folkeparti, sa nei til å gå i forhandlingar med Sauherad på grunn av prosessen. Også denne gongen tykte ho det var vanskeleg, men gjekk fr å høyre kva folk meiner om avtala.

 

Meiningsmåling eller folkeavstemming

Det neste spørsmålet var korleis ein skal høyre innbyggjarane. Innstillinga frå rådmannen var ei representativ meiningsmåling der ein faktisk spør 600 innbyggjarar. Ordførar Olav Kasland sa at meiningsmålingsbyrået Opinion vil ringe til dei har 600 som har svart. 16- og 17-åringane vil vere inkludert.

Martin Stærk ønskte også å ha med geografisk fordeling. Kasland pekte på at heller ikkje Sauherad hadde valt geografi som eit kriterium, ein kommune med mange sentrum. Det vart ikkje reist noko forslag om dette.

Fleire politikarar som var på talarstolen sa at dei primært ønskte seg folkeavstemming, men det dårlege oppmøtet gjorde at dei gjekk for meiningsmåling denne gongen.

– Eg håpar at folkeavstemming i framtida blir gjennomført i samband med val, sa Harald Kinck, Fremskrittspartiet.

Ja i Sauherad

Også i Sauherad kommunestyre vart det vedteke einstemmig å legge intensjonsavtala ut til innbyggjarhøyring. Det opplyser ordførar Mette Haugholt til Bø blad,

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje