Sosiale medium

Bø i Telemark
16
16°C
 

Dato

Onsdag 18. juli 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Flytta til Besteland-bygget

Nytt velværesenter. Fagpersonane i Anne-Lise¹s nye lokale er Fernanda(f.v.), Lillian og Anne-Lise Haugestøl. Dei tilbyr pleie for kroppen frå topp til tå.

Nytt velværesenter. Fagpersonane i Anne-Lise¹s nye lokale er f.v. Fernanda, Anne-Lise Haugestøl og Lillian. Dei tilbyr pleie for kroppen frå topp til tå. Foto: Øystein Akselberg

Anne-Lise’s velværestad opna måndag i nye lokale. Her skjer alt innan pleie av kroppen frå topp til tå i ei harmonisk atmosfære.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på buyandread.com

 

Søkjer om mindre utbygging

Betre og billegare. Midt-Telemark energi har trekt det største forslaget til kraftutbygging i Oterholtfossen og søkjer konsesjon til ei ny mindre utbygging. Administrerande direktør Jon Arne Mørch Jonassen meiner det er meir miljøvenleg og har betre økonomi

Betre og billegare. Midt-Telemark energi har trekt det største forslaget til kraftutbygging i Oterholtfossen og søkjer konsesjon til ei ny mindre utbygging. Administrerande direktør Jon Arne Mørch Jonassen meiner det er meir miljøvenleg og har betre økonomi

 

MTE trekkjer søknaden om den største utbygginga i Oterholtfossen og søkjer om ei mindre. I den skal vatnet kome ut att i elva ovanfor dei viktigaste områda for elvemusling og fisk.

– Me såg etter høyringsrunden at det var ein del motstand. Det tok me til etterretning, seier administrerande direktør Jon Arne Mørch Jonassen.

Les meir i papiravisa eller kjøp av avisa på buyandread.com

 

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje