Sosiale medium

Bø i Telemark
11
6°C
 

Dato

Torsdag 15. november 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Eit medmenneske i det stille

Årets bøhering 2015 Gunhild Torstveit Styreleiar i Bø blad, Eivind Eckbo S besta Torstveit

Fyller alle kriterium. Gunhild Torstveit fyller alle kriterium for prisen Årets bøhering, sa styreleiar i Bø blad, Eivind Eckbo, då han overrekte prisen.

 

 Beste Torstveit

– Kven har ikkje sett henne gå eller sykle, stadig på farten for å glede, trøyste og hjelpe sine medmenneske. Ho er god, omtenksam og lyttande. Prisen skulle Gunhild Torstveit ha fått for mange år sidan.

Det skriv Gunnvor Bråten Berge som foreslo Gunhild Torstveit som kandidat til Årets bøhering.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

Høgskulen i Søraust-Noreg: Ny runde om kultur

151231 HiT institutt kan bli delt 07 b

Fekk gjennomslag. Instituttleiar Øyvind Eikrem (t.v.) meiner dei tilsette ved Institutt for kultur og humanistiske fag har fått gjennomslag i styrevedtaket. Her saman med professor Stephen Walton då dei to før jul gjekk ut og sa at Institutt for kultur og humanistiske fag bør haldast samla. Arkivfoto

 

Blanda reaksjonar

Styret i den nye Høgskulen i Søraust-Noreg legg språkfaga i Bø til eit felles utdanningsinstitutt. Kva som skjer med kulturfaga skal diskuterast i januar. Reaksjonane er blanda.

Frå 1. januar går Høgskolen i Telemark (HiT) over i historia og blir ein del av Høgskulen i Søraust-Noreg (HSN). I den samanheng låg det føre eit forslag om å splitte Institutt for kultur og humanistiske fag i Bø. Som Bø blad skreiv før jul reagerte dei tilsette kraftig på forslaget.

Retting:

Me har sitert Sven Arntsen feil i saka, det rette er:

– Det var ingen som hadde kjepphestar, alle ville det beste for institusjonen, seier Arntzen.

Me hadde skrive instituttet.

 

 

Les meir i papiravisa eller kjøp Bø blad på nett på buyandread.no.

Folkeavstemming 10. april

workshop arbeidsmøte kommunesamanslåing kommunereform Midt-Telemark 15.-16. desember straand hotell ordførarane f.v. Mette Haugholt, Ap, Bjørg Teito Lundefaret, Ap, Olav Kasland, Ap.

Nye framskritt. Forhandlingsutvalet med ordførarane i spissen skal sjå meir på fordeling av einingar kommunane imellom på møtet 5. januar. F.v. Mette Haugholt (Ap), Sauherad, Bjørg Tveito Lundefaret (Ap), Nome, Olav Kasland (V), Bø.

Får bestemme kommunenamn

– Det blir folkeavstemminga om kommunesamanslåing 10. april, dersom me har blitt einige om intensjonsavtalen. Dessutan skal innbyggjarane vere med å bestemme kommunenamnet.

Det seier ordførar Olav Kasland (V). Fredag 18. desember hadde forhandlingsutvalet eit nytt møte der det oppsummerte det som hadde skjedd på arbeidsmøtet om kommunesamanslåing i Vrådal 15. til 16. desember.

 

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje