Sosiale medium

Bø i Telemark
12
11°C
 

Dato

Fredag 21. september 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Folkeavstemming om ny kommune

 

151126 Fs 151123 36 b

Kva skal ein vektlegge. Korleis skal ein vektlegge ei avstemming mot ei innbyggjarhøyring, spurde Bergit Askildt Myrjord (midten) i formannskapet. Rundt bordet f.v. Asbjørn Botnen (ryggen til), Kristin D. Bøen, Glenn Isaksen, Silje Dalen, Bergit A. Myrjord, Borgar Kaasa, Svein Lerum (delvis skjult), Olav Kasland og Åse Egeland.

 Tvilte seg fram til folkeavstemming

Korleis skal kommunstyrepolitikarane høyre innbyggjarane i Bø for å få vite om dei er for eller imot ei kommunesamanslåing? Formannskapet har diskutert meiningsmåling, men droppa det.

– Dersom det blir ei folkeavstemming med deltaking under 50 prosent og resultatet i folkeavstemminga blir 48 mot 52 prosent, kva gjer me då?

 

Les meir om kommunesamanslåing i vekas Bø blad. Du kan kjøpe avisa på nett på buyandread.no

Nytt høgskulestyre

Rune Nilsen styreleiar Høgskolen i Telemark Hit fusjon Universitetet i Agder

Alle tre. Rune Nilsen er styreleiar ved Høgskolen i Telemark, interimstyret og det permanentet styret for Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

Permanent styre for Høgskolen i Sørøst-Norge

Kunnskapsdepartementet har nemnt opp eit permanent styre for den nye Høgskolen i Sørøst-Norge. Det er nemnt opp for perioden 1. januar 2016 til 31. juli 2019. Departementet nemner opp dei eksterne styremedlemmane. Rune Nilsen, Gvarv, blir styreleiar, han har også leia styret i Høgskolen i Telemark.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.com

Huset på Brenne

Hovudhuset på garden Brenne i Eikjabygda er under restaurering. Det er nesten ferdig ute. Eigaren Knut Midtbø har fått Bø Museum sin byggeskikkpris for arbeidet. Sjå bilde av huset.

 

Brenne under restaurering

Brenne under restaurering

Det er fantasifulle utskjeringar og flotte spir på huset på Brenne.

Brenne under restaurering

Brenne under restaurering

Hovudhuset på Brenne under restaurering våren 2014.

Brenne under restaurering

Brenne under restaurering

Vakre dører. Forma på fylliingsdørene er fint framheva med fargebruken.

Brenne under restaurering

Brenne under restaurering

Bislaget står i stil med resten av huset

Brenne under restaurering

Brenne under restaurering

Det er lag på lag med frodige utskjeringar på huset på Brenne

Brenne under restaurering

Brenne under restaurering

Hjarte ved etasjeskille

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje