Sosiale medium

Bø i Telemark
33
-2°C
 

Dato

Torsdag 22. mars 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Har valt sauer og politikk

Sett på som feminist. Mette Haugholt kallar seg ikkje feminist, men går ut frå at ho blir oppfatta som det ut frå vala ho har gjort.

 

 

Sauebonde og ordførar

Mette Haugholt er sauebonde og ordførar. Som kvinne er ho i mindretal i begge grupper, men det var sauene og ikkje det at ho er kvinne som kunne ha stoppa henne frå å takke ja til politikken.

 

Mette Haugholt har alltid  vore klar på at ho hadde retten til farsgarden ved Bråfjorden og skulle overta. Så klar at då ho skulle etablere seg 25 år gammal tilbaud faren henne å ta over med ein gong.

Ho budde i Flesberg og Kongsberg til ho gjekk i åttande klasse, men har heile tida hatt sterk tilknyting til garden i Sauherad. Som eldst i syskenflokken og fødd i 1966, jenter fekk odelsrett frå 1965, var ho også klar over at odelsretten var hennar.

– Det var nok mange som var skeptiske til at den jentungen skulle ta over, smiler Haugholt.

Les meir i papiravisa eller i eavisa.

Kan bli universitet

HSN Høgskulen i Søraust-Noreg Bø høgskolen Petter Aasen rektor opning 2017

 

Oppfyller krava til universitet

 

Komiteen som har vurdert om Høgskulen i Søraust-Noreg (HSN) oppfyller kravet til å bli universitet har overlevert sin rapport og den er positiv: HSN tilfredsstiller alle krav.

Det skriv HSN på si nettside. Komiteen har overlevert rapporten til Nasjonalt organ for kvalitetsvurdering (Nokut). Komiteen er einstemmig når den tilrår at HSN blir akkreditert som universitet.

Nokut skal behandle saka i styret 26. april.

Frekk og freidig russerevy

Russeglede. Russsen hadde jobba mykje og gleda seg til årets revy.

 

 

Årets russ slo seg laus

Laurdag vart det klart for årets russerevy i Gullbring. Her var det parodiar av lærarar, minne om festar på Sandvin, eit spark til undervisningsministeren og freidig stripping.

Det dukka også opp finurlege innslag som kva som skjer når ei jente skal tisse…

 

Les meir og sjå fleire bilde frå russerevyen i avisa torsdag. Den kan lesast både på nett og papir.

 

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje