Sosiale medium

Bø i Telemark
07
2°C
 

Dato

Sundag 24. mars 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Mann dømt for brannen på Den Gode Nabo

Det var 9. mars i fjor at det braut ut brann i andre etasje over restauranten Den Gode Nabo. Foto: Gro B. Røiland


Ein mann er dømt til fengsel i to år og seks månader for blant anna å ha tent på restauranten Den Gode Nabo. Han må også betale over fem millionar kroner i erstatning.

Mannen er i tillegg dømt for truslar og fleire tilfelle av vald. Forsvararen, advokat Catharina Cecilie Gjesti, opplyser at ho ikkje har snakka med mannen og det er ikkje diskutert om dommen skal ankast eller ikkje.

Me kjem tilbake til saka i avisa torsdag.

Dansk politi har sikta 14


Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland vart drepne i Marokko 17. desember i fjor. Begge var studentar ved Universitetet i Søraust-Noreg i Bø.

Dansk politi har sikta 14 personar for å ha delt videoen som viser drapet på danske Louisa Vesterager Jespersen. Kripos har samarbeidd med dansk politi, men ikkje sikta nokon.

Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland frå Rogaland vart drepne i Marokko 17. desember i fjor. Begge var studentar ved Universitetet i Søraust-Noreg i Bø.

Det er nettavisa Abcnyheter som har skrive om siktingane. Fleire personar er tidlegare pågripne i Marokko. Fire menn skal vere hovudmistenkte.

I ei pressemelding skriv Kripos at dansk lovgjeving i større grad rammar handling som deling av videoen som syner drapa enn norske lover. Som Bø blad har skrive tidlegare har denne videoen også blitt sendt til folk i Bø via sosiale medium, blant anna til elevar ved Bø ungdomsskule.

Kripos skriv i pressemeldinga at det har prioritert å jobbe med å hindre vidare spreiing av videoen. Det er gjort forsøk på å få den fjerna frå nettet, men det har ein ikkje klart heilt. Kripos seier at åtvaringa frå tidlegare om å ikkje dele videoen, ikkje sjå den eller laste den ned står ved lag.

Det norske Kripos har motteke rundt 400 tips i saka. Dei handlar i hovudsak om videoen som viser det eine drapet.

Dansk politi skriv i ei pressemelding at av 118 meldingar som politiet har motteke har 14 saker ført til sikting. Alle dei 14 er sikta for å ha delt videoen, det typiske er via Facebook Messenger og andre sosiale medium. I tolv av sakene er dei sikta for under særleg skjerpande omstende å ha delt videoen som vedkjem ein annan person sine private forhold som openbart skal haldast unna offentlegheit. Strafferamma er under særleg skjerpande omstende fengsel opp til tre år.

Dansk politi skriv at det ikkje berre er ulovleg å dele videoen, det er også krenkande. Det oppfordrar folk til å snakke med barn og unge om dette. Seks av dei sikta er i alderen 13 til 18 år, av dei er to under 15 år.

Fire vikingskip på turné

Fire vikingskip. Til sommaren får vikingskipet Åsa følgje av tre andre på ei vekes ferd på Telemarkskanalen, både austre og vestre løp. Foto: Anders Kvåle Rue.

Til sommaren blir det sjanse til å sjå fire vikingskip sigle på Telemarkkanalen. Då blir det arrangert tur for mann-skapa på vikingskipa Åsa, Saga Oseberg, Saga Farmand og Gaia.

– Det skal eigentleg vere ein mannskapstur, men me må finne på noko, seier Kjell Ivar Schia frå Sauherad.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa på nett.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje