Sosiale medium

Bø i Telemark
33
-2°C
 

Dato

Torsdag 22. mars 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Debatt om ny landbrukspolitikk

Kjem. Per Olaf Lundteigen, senterpartipolitikar og tidlegare leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, kjem til Bø for å diskutere ny landbrukspolitikk. Foto: Foto: Peter Mydske, Stortinget

 

 

– Landbruket når ikkje måla

Telemark Bonde- og Småbrukarlag arrangerer eit ope møte om ny landbrukspolitikk. Fleire stortingspolitikarar kjem, blant anna Per Olaf Lundteigen og Nils Kristen Sandtrøen (Sp).

– Det er mange mål i norsk landbrukspolitikk som me ikkje når, som landskapspleie. Dessutan blir det produsert for mykje sauekjøt, grisekjøt og mjølk. Små bruk blir lagt ned og jord går ut av drift. Me må finne alternativ, seier Jan Phillips Olsen i styret i Telemark Bonde-og Småbrukarlag.

– Den framtidige forsyninga av matvarer både nasjonalt og internasjonalt er truga av klimaendringane, samstundes som regjeringa utfordrar både Stortinget og store delar av landbruket med ein politikk som styrer matproduksjonen bort frå små bruk i distrikta og over til store bruk i meir sentrale område. Telemark tapar på denne utviklinga, meiner leiar i småbrukarlaget, Kari Tellefsen frå Vinje.

18,8 prosent folkevekst på ti år

Vil til Bø. I løpet av ti år har det vorte 1.024 fleire innbyggjarar i Bø. Arkivfoto: Øystein Akselberg

 

I løpet av ti år har det vorte 1.024 fleire innbyggjarar i Bø.

 

I Sauherad har det vorte 93 fleire på ti år, det er ein auke på 2,2 prosent og under den gjennomsnittlege auken Telemark. Det viser tal frå Statistisk sentralbyrå bearbeidd av Telemarksforsking.

Totalt i Telemark var folketalsveksten på 6.660 på ti år. Det er ein vekst på 4 prosent. Veksten på landsplan var på 11.8 prosent i same periode.
I 2017 var folketalsveksten også størst i Telemark i prosent i Bø, med Sauherad som nummer to.

Spellemann til Hofvind

Overraska. Ole Torjus Hofvind frå Gvarv vann Spellemann i klassen årets produsent. Pressefoto

 

 

Ole Torjus Hofvind frå Gvarv fekk årets Spellemann-pris i klassen Årets produsent laurdag.

Han har produsert plata til vinnar av kategorien Urban og Årets album: Cezinando. Plata var nominert i totalt fem kategoriar.

– Det var ganske utruleg og veldig overraskande, seier den nyslåtte Spellemann-vinnaren.

Cezinando var nominert i fem klassar og vann altså tre av dei. Som produsent kjenner Hofvind seg også delaktig i dei to andre prisane. Cezinandos «Håper du har plass» var i tillegg nominert til Årets låt. Den klassen vann han ikkje, men Hofvind fortel at det var den mest spelte låten på NRK P3 i 2017.

 

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje