Sosiale medium

Bø i Telemark
02
9°C
 

Dato

Tysdag 16. oktober 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Utsett svarfrist for ny sjef

Ny organisering. Dersom det blir ny organisering kan det få konsekvensaar for stillinga til sjefen for Gullbring, ifølgje avtroppande styreleiar Arne Rui.

 

Potensiell Gullbring-sjef ventar på politikarane

Avtroppande styreleiar Arne Rui opplyser at personen som har fått tilbod om å ta over som dagleg leiar for Gullbring kulturanlegg har fått utsett svarfrist.

Vedkomande får vente med å takke ja eller nei til etter at kommunen har behandla rapporten om Gullbring som KPMG har laga. Rui peikar på at spesielt organisasjonsform kan bety mykje for korleis stillinga til vedkomande vil bli.

Ny styreleiar for Bø museum

Kristin Kleppen. Foto: Bø blad

 

 

Kristin Kleppen tek over

Kristin Kleppen overtar som styreleiar på Bø museum etter Rita Eckbo. Elles i museumsstyret sit Asbjørn Storesund, Jørn Berget, Einar Fagerås og Ingebjørg Ørnulfsdatter Nordbø.

Bø museum hadde i sommar ope hus med omvisarar i heile juli og utstillinga «Husmannsminne frå Bø». Tal frå i sommar viser at om lag 430 personar besøkte museet. Av desse løyste 140 billett til sommarutstillinga.

Bøheringar i Operaen

Kongepokalvinnarar. Ingebjørg Brattheim Bø og Ola Narverud vann kongepokalen i klassen dans hardingfele A på Landskappleiken i 2017.

 

 

Deltek på Meisterkonserten

Den 11. november er det Meisterkonsert i Den Norske Opera og Ballett. Då skal blant anna bøheringane Ingebjørg Brattheim Bø og Per Anders Buen Garnås delta.

 

Det skriv organisasjonen Folkorg i ei pressemelding.

På Meisterkonserten slepp nokre av vinnarane frå Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk dei to siste åra til på scena. Det gjer Meisterkonserten til den største konsertarenaen for folkemusikkutøvarar, ifølgje Folkorg.

Ingebjørg Brattheim Bø vann saman med Ola Narverud, kongepokalen i klassen dans hardingfele A i 2017. Årets vinnarar i same klasse, Hege S. Johnsrud og Sigbjørn Rua, kjem også til Operaen.

Per Anders Buen Garnås vann for fjerde gong hardingfele klasse A i år og skal også delta. Han får følgje av Thov G. Wetterhus som vann klassen eldre folkemusikkinstrument i år med munnharpesepelet sitt. Det var femte gongen han vann denne klassa.

Meisterkonserten blir arrangert same veka som Folkelarm, bransjetreffet for folkemusikk.

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje