Sosiale medium

Bø i Telemark
02
28°C
 

Dato

Måndag 25. juni 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Fylkesmannen vil stengje skogsbilvegar

Svært stor brannfare. Det er svært stor brannfare og vêrmeldingane melder at det tørre og varme vêret held fram. Arkivfoto brannøving

 

Ekstrem brannfare

Fylkesmannen oppmodar skogeigarar og andre eigarar av vegar i skogsområde om å låse bommar eller på annan måte redusere unødig bruk av skogsvegane.

 

– Oppfordringa om å stengje vegane gjeld fram til vêrsituasjonen har endra seg og skogbrannfaren er vesentleg redusert.

Det skriv fylkesberedskapssjef ved Fylkesmannens kontor, Jan Ruud, i ei pressemelding i dag, måndag.

Ruud oppfordrar også til at det blir sett opp informasjonsplakatar ved innfartsårar og sentrale turområde.

– Grunnen til denne sterke oppfordringa er den ekstreme situasjonen me har i fylket i dag med knusktørre skog- og utmarksområde og utsikt til at det held fram med tørt og varmt vêr, skriv Ruud.

Han meiner at ved å avgrense tilgangen til motorisert ferdsel innover i skogsområde vil ein redusere ferdsel og risikoåtferd i utilgjengelege og fjerntliggande område. Responstida er ofte heilt avgjerande for å unngå store katastrofar.

– Fylkesmannen ventar at alle tek ansvar og gjer sitt til for å unngå farlege situasjonar.

– Telemark har om lag 500 mil med skogsbilvegar i tillegg til eit omfattande traktorvegnett. Fylkesmannen reknar med at ein tredel av skogsbilvegane kan låsast med bom, men at desse vegane dekkjer to tredeler av skogarealet med vegdekning.

 

Fellesnemnda Midt-Telemark kommune: Støttar utstilling på Evju

Dyr utstilling. Det er dyrt å hente smykke som har lege i jorda rundt Evju tilbake frå magasin til Kulturhistorisk museum i Oslo for å stille dei ut. No har ein fått hjelp av pengepotten til den nye kommunen. Foto: Øystein Akselberg

Viser fram 1.500 år gamle smykker

Smykke som er funne på gamle gardar i Bø og Sauherad vil bli henta fram frå magasina og vist fram på Evju i sommar. Arrangøren håpar utstillinga bind Bø og Sauherad saman.

Drivkrafta bak utstillinga er Jorid Vale, museumsstyrar ved Evju bygdetun. Ho har saman med ein dugnadsgjeng på tre til jobba gratis for å få til denne utstillinga.

Les meir i papiravisa eller e-avisa på nett.

Grillbrannar for millionar

Farleg når det er tørt. Grilling, røyking og fyrstikker står bak mange brannar. Illustrasjonsfoto: Pixabay

 

 

Oppfordrar bønder til å fylle møkkavognene

 

Dei siste fem åra har det vorte betalt ut 20 millionar kroner i erstatningar for brannar som skuldast grill, fyrstikker og røyking i Telemark.

De er kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll, som har funne fram tal for kva det faktisk kostar å ikkje vise nok spekt for brannfaren. Erstatningar for 20 millionar kroner gjeld i sommarhalvåret dei fem siste åra. Voll oppfordrar folk til å følgje dei lokale råda og forboda.

 Fyll møkkavognene

For ei veke sidan innførte brannsjefen i Midt-Telemark Brann- og Redningsteneste totalforbod mot open varme utandørs. Forbodet gjeld også på tilrettelagde grillplassar og i hagen. Det forbodet gjeld framleis, det har så godt som ikkje regna sidan forbodet vart innført, derimot har sola skine og det har blåse.

Jan Thorsen i Telemark Bondelag oppfordrar bønder til å fylle tankvognene som dei brukar til å spreie møkk som ein ekstra beredskap dersom det starar å brenne. Han opplyser på Facebook at det er lokallaget i Holla som har kome med idéen.

Møte om brannfaren

Fredag 1. juni hadde fylkesberedskapssjef hjå Fylkesmannen, Jan W. Jensen Ruud, eit møte om brannberedskapen. Målet med møtet var gjensidig oppdatering om skogbrannberedskapen. Då vart et blant anna informert om nasjonal beredskap og beredskapen i Telemark. Meteorologisk institutt informerte også om vêrprognosane framover.

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje