Sosiale medium

Bø i Telemark
33
14°C
 

Dato

Tysdag 21. august 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Får eit professorat i gåve

Stort beløp. Prorektor Kristian Bogen tykkjer det er eit stort beløp. F.v. områdesjef Lars Gunnar Løvskeid og administrerande banksjef Per Halvorsen, begge Sparebank 1 Telemark, prorektor Kristian Bogen, fakultetsdirektør Erik Aarnes, Guri Ramtoft frå Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde og instituttleiar Helge Kaasin.

 

2,550 millionar kroner

Sparebank 1 Telemark og to stiftelsar gjev 850.000 kroner årleg over tre år til eit gåveprofessorat i innovasjon og entreprenørskap ved Universitet i Søraust-Noreg i Bø.

 

– Dette er første gongen me gjev eit gåveprofessorat, seier Per Halvorsen, administrerande banksjef i Sparebank 1 Telemark, smilande.

Han fortel at temaet innovasjon og entreprenørskap treff han midt i hjartet.

– Det er eit stort beløp. Det er første gong at Universitet i Søraust-Noreg (USN) i Telemark får eit slikt privat gåveprofessorat. Eg er veldig stolt, seier prorektor ved USN, Kristian Bogen.

Gåva til USN i Bø er på til saman 2,55 millionar kroner.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa. Avisa kan også kjøpast digitalt hjå buyandread.no

– Treng regn for å få mat til dyra

Færre dyr. Kjem det ikkje regn snart må Solvor Brukås Folkestad har færre dyr for å få graset til å strekke til.

 

 

Må vatne for første gong

– Skal me slå andreslåtten først eller skal me reise til Danmark og hente vatningsutstyr. Det lurer bonde Solvor Brukås Folkestad på. Held tørken fram blir det færre dyr i fjøset til vinteren.

 

Det ekstreme vêret med svært lite regn både i mai og juni og ingen signal om regn så langt i juli gjer at graset får for lite vatn og veks dårleg.

Brukås Folkestad fortel at dei aldri har vatna på garden, men no er det ingen veg utanom. Vatningsanlegget står klart i Danmark, men toler graset å stå eller minkar det for mykje?

Bra førsteslått

– Førsteslåtten vart ikkje så verst, det vart nok litt mindre gras enn normalt, men kvaliteten vart bra. Me var dei første som slo i Bø. Regnet som kom etter slåtten gjorde at me har fått litt gjenvekst av gras, fortel Brukås Folkestad

Men held tørken fram blir andreslåtten mindre enn normalt skal. Dermed blir det mindre fôr til vinteren. Brukås Folkestad forklarar at det gjer at ein må ha færre dyr i fjøset. Ho understrekar at det endå er tidleg i juli og mykje kan skje, er ein heldige kan ein få både tre og fire slåttar.

– Men me må planlegge kva me skal gjere no, seier Brukås Folkestad.

 

Les meir i papiravis i morgon, torsdag, eller i e-avisa.

Nytt totalforbod mot open eld

 

 

 

– Det er nå totalforbod mot all bruk av open eld i Bø, Sauherad og resten av kommunane i Telemark. Vedtaket gjeld frå kl. 16.00 2. juli og til situasjonen endrar seg. Det står å lese på heimesidene til kommunane Bø og Sauherad.

 

– Brannsjefane i Telemark har i dag laga eit felles vedtak mot bruk av open eld. Forbodet omfattar bruk av eld som kan antenne gras, skog og liknande, står det vidare på nettsidene.

Det blir påpeika at skogbrannfaren austafjells no er veldig stor.

I følgje nettsida er dette ikkje lov:

* Det er ikkje lov å tenne bål og grille i nærleiken av skog, ut- og innmark

* Det er ikkje lov å tenne bål og grille i strandsona

* Det er ikkje lov å tenne opp bål eller grille på dei vanlegvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplassane

* Det er ikkje lov å brenne hageavfall, sjølv på eiga tomt. Dette kan leveras inn på avfallsmottak

Med bål meiner ein små kaffibål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparat med brennstoff. Med grill meiner ein eingongsgrillar, kolgrillar og gassgrillar.

Brannsjefane opplyser at følgjande er lov:

 

Grille i din eigen hage, svært forsiktig. Er du i tvil om du oppfyller kravet til forsiktigheit så lar du vera å grille. (Eingongsgrillar er ikkje tillate)

 

Merk! Ved prekære hendingar kan brannvesenet legge ned forbod mot ALL eld, sjølv i folks hagar.

 

I forbindelse med eventuell skogsdrift må ein vere svært forsiktig, skogdriftsaktørar kjenner farane og må nå fortløpande vurdere om situasjonen tillet drift. Det følgjer av krava til aktsemd i lov og forskrift om brann. Det varme og tørre veret som me har hatt i vårt distrikt i lenger tid har ført til stor fare for brann i gras og annan vegetasjon.

 

Forbodet gjeld inntil vedtaket blir oppheva. Brannsjefen oppfordrar alle til å respektere totalforbodet mot bruk av open eld i denne perioden.

 

Skadar som eventuelt skulle oppstå som følgje av bruk av alle typar eld, eller annan aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar.

 

Ved brann eller farlege situasjonar, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.

 

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje