Sosiale medium

Bø i Telemark
35
10°C
 

Dato

Fredag 26. april 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Sykle til jobben-start i dag

24. april startar folkehelsekampanjen Sykle til jobben. Trim-kampanjen varar heilt til 21. juni. Foto: Øystein Akselberg

Sykle til jobben-aksjonen startar i dag

Onsdag 24. april trillar årets Sykle til jobben-aksjon i gang for 46. gong. Trass i sin stadig meir vaksne alder er aksjonen meir aktuell enn nokon gong. I 2018 var helseutgiftene i Noreg på heile 360 milliardar kroner, ein vekst på 4,2 % samanlikna med året før. Å starte dagen med å gå, jogge, eller sykle til jobben har både ein førebyggjande og helsefremmande effekt. Samtidig bidreg ein til eit miljøløft og enklare trafikkavvikling i sentrum. I tillegg kan ein risikere å bli i ekstra godt humør. Aksjonen Sykle til jobben kan vere den vesle motivasjonen folk treng for å komme i gang, både med en aktiv reiseveg og en meir aktiv kvardag.

I fjor deltok heile 42.000 på kampanjen. Deltakarane kan registrere absolutt all aktivitet og ein kan vinne premiar til både til seg sjølv og laget sitt.

Bø og Sauherad kommunar betalar deltakinga i kampanjen for alle sine innbyggjarar. Dette er ein trimkampanje for alle uansett om ein vel å sykle til jobb eller ikkje. Det handlar om å vere meir aktiv i kvardagen.

Straand satsar i Bø

Samarbeidspartnarar. Eigar av Bø hotell og utviklar av Bø kunnskapspark, Helge Solberg (t.v.), og dagleg leiar i Telemark Technologies på Notodden, Torgeir Straand, har skrive intensjonsavtale på at teknologibedrifta til Straand skal leige seg inn i Bø kunnskapspark.

Telemark Technologies med Torgeir Straand i spissen vil etablere seg i den komande kunnskapsparken i Bø. Satsinga omfattar bygging av ein ny pilotinstallasjon med prislapp på rundt 10 millionar kroner.

Dagleg leiar i Telemark Technologies på Notodden, Torgeir Straand, var tysdag i møte med eigar av Bø hotell, Helge Solberg, og dagleg leiar i Midt-Telemark Næringsutvikling, Bent Gurholt. Temaet var satsing på forsking og teknologi i Bø.

Inn i kunnskapsparken

– Me har inngått ein intensjonsavtale med Helge Solberg om å leige oss inn på cirka 300 kvadratmeter areal i kunnskapsparken han skal byggje ved Bø hotell. Her skal me etablere oss med vår komande store teknologisatsing, seier Torgeir Straand. Han legg til at teknologien handlar om rensing av miljøgifter frå vatn og luft.

Straand presiserer at grunnen til at ein vil satse og etablere seg i Bø er eine og åleine den miljø- og vassfaglege kompetansen ved Universitetsavdelinga i Bø (USN) og den store satsing USN gjer på forsking og miljø.

– Som teknologibedrift er me heilt avhengig av forskingsmiljøet USN byggjer opp for å kunne utvikle våre teknologiprodukt, seier Straand, og legg til at det handlar om kunne utvikle nye produkt og teknologi som kvalifiserer for sal til kundar.

Les meir i dagens Bø blad.

Vindmøller i Sauheradfjella?

Utsyn frå Narefjell. Narefjell-området er inkludert i eit av områda NVE meiner er spesielt eigna for vindkraft. Her er Gvarv turlag på tur. Foto: Arne Hjeltnes

NVE har peika ut 13 område i Noreg som eigna for vindkraftverk. Deler av Sauheradfjella er med, medan Lifjell er uaktuelt.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la måndag fram ny rapport i «Nasjonal ramme for vindkraft» og har peika ut dei 13 mest eigna områda for nye vindkraftverk på landareal i Noreg. NVE seier dei har lagt stor vekt  på faglege innspel og meiner at teknisk-økonomiske omsyn og miljø- og samfunnsinteresser er godt ivareteke i utvelging av områda.
Frå 43 til 13
NVE starta med 43 analyseområde og har landa på 13 område som ein meiner er dei mest eigna. NVE gjer tydeleg klart at dette ikkje er ein utbyggingsplan for vindkraft, men ein fagleg gjennomgang for å peike ut dei områda i Noreg som er mest eigna for vindkraft når ein tar omsyn til miljø- og samfunnsverknader.

Sauherad er med

Eit av dei 13 områda er eit 889 kvadratkilometer stort område i grenseområda Buskerud, Telemark og Vestfold. I dette området går det ein tarm mot nord og vest som omfattar deler av Sauherad frå Skrimfjella inn i Sauheradfjella mot Heddalsvatnet og Bråfjorden som blir avgresninga i vest. Området omfattar Narefjell, Breiset, Sveinsbugjellet, Eingen og Vardefjell og vidare mot Skrim.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje