Sosiale medium

Bø i Telemark
01
17°C
 

Dato

Sundag 16. juni 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Vil ha sameige med USN og SSN

Tilrår sameige. Administrasjonen vil byggje bruer mot Universitetet og Studentsamskipnaden i framtidas organisering av kulturhuset. Foto: Øystein Akselberg

Vil ha sameige i Gullbring kulturanlegg

Administrasjonen i Bø kommune la før helga fram si tilråding i saka om framtidig drift og organisering av Gullbring kulturanlegg. Det blir bede om at rådmannen får mandat om å forhandle med Universitet og Studentsamskipnad om samarbeid om felles eige og drift av Gullbring. Endeleg avtale skal leggjast fram for kommunestyret i Bø for godkjenning. Rådmannen har dermed falle ned på ein modell som betyr eit sameige med USN og SSN.

Det blir presisert at endeleg vedtak ikkje blir gjort før ein har forhandla fram vedtekter og aksjonæravtale. Saka kjem opp i Bø formannskap komande måndag.

IL Skade får granulat-pålegg

Granulat på avvegar. Slik såg det ut på Kåsabanen i Lunde under lokaloppgjeret mellom Ulefoss/ Skade og Skarphedin 16. mai. Her ser ein graulat i store haugar både i dreneringsgrøfter og ved kummane. Foto: Øystein Akselberg

Anleggsavdelinga i Noregs fotballforbund har vore på synfaring på fotballbaner i Midt-Telemark og blant anna sett på korleis gummigranulat blir handtert på kunstgrasbanene.

– Eg har ikkje skrive rapport enda, men IL Skade må rydde opp granulat som ligg utenfor banen på Kåsa i Lunde. Me skal i fellesskap finne gode løysingar for dette på sikt, seier anleggskonsulent Geirfinn Kvalheim i Norges fotballforbund.

Leiar i IL Skade, hovudgruppa, Mikkel Helweg, seier til Bø blad at idrettslaget på ingen måte er nøgd med forholda.

– Me er smerteleg klar over forholda og ventar pålegg om å rydde opp. På grunn av noko uheldige omstendigheiter blei mykje snø med granulat frest ut i skråningane utanfor banen og i dreneringsgrøftene, seier Helweg.

Helweg seier dei skal setje miljø høgare på agendaen og innføre rutiner som gjer at dei skal sikre granulatet mot å renne ut i dreneringa. Dei skal også byggje eit fast snølager for å få kontroll på granulatet.

– Me er ikkje stolte over dette og lovar å betre forholda, seier han.

Sauherad satsar på frukt

Fornyar eplehagane: Vilde Aase Omnes og Thor Bjørn Omnes på garden Bergan Nordre på Gunheim satsar ein million kroner på fornying av to gamle eplehagar.

Vilde Aase Omnes og Thor Bjørn Omnes tok over garden Bergan Nordre på Gunheim på Gvarv i 2001. Begge er i full jobb utanom garden, men satsar samtidig som fruktbønder som mange andre i det aktive fruktmiljøet i Sauherad. Bø blad besøkte dei midt i plantinga i eplehagen Tråa.

– I dag plantar me 3.000 tre av eplesorten Rubinstep, som er ein sein sort. Den blir god heilt fram til jul, seier paret på Bergan Nordre.

Med seg ute på det 15 dekar store hagejordet har dei tre rumenarar som i eit imponerande tempo, plantar små epletre med traktor og plantemaskin. 30 rette rader med epletre skal det bli. Karane er leigd ut av Telemark Frukthageservice som Jarl Olav Rugtveit står bak.

– Dette er ein del av ein større plan om å fornye gamal hage. Neste år skal me fornye den 10 dekar store hagen ved vegen inn til gardstunet. Trea i den hagen planta gardsarbeidaren vår, Jacek Zeranski, for 29 år sidan, så dei står på overtid, seier Omnes, og planlegg å plante Gravenstein og Discovery neste år.

Les meir om plantinga på Bergan Nordre og fruktmiljøet i Sauherad i dagens avis.

Traktor og plantemaskin. Det går unna når karane frå Telemark Frukthageservice plantar frukttre. Karane er både svært nøyaktige. F.v. Ionel Bratu , Beniamin Ficu på platemaskina og Costin Ardeleanu i traktoren

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje