Sosiale medium

Bø i Telemark
33
4°C
 

Dato

Fredag 16. november 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Ferdig etter to jaktdagar

skoe-forberg-jaktlag-6-okt-2016-3005-forberg-skoe-jaktlag-2016

Ferdig på to dagar. Forberg-Skoe jaktlag er her ferdig med føremiddagsøkta like ved husmannsplassen Busil på jaktas andre dag. Bak f.v. Halvor Tveitan, Arne Flåtin, Hans Martin Skoe, Henning Rulnes og Ole Christian Smestad. Fremst med kvar sin hund sit Hans-Ole Sætra Erikstein med Buster og Harald Groven med Raja.

Forberg-Skoe jaktlag blei fedig med årets elgjakt på to dagar. Etter ei økt under Jønneberg, ei rundt husmannsplassen Busil i heia over Bergestigåsen og ei i området ved Bruskor var kvoten i boks. Fangsten var ei ku, ein piggokse og ein kalv. Dermed var årets eventyr over. Men ein og annan hjort traskar nok i deira 10.000 mål store jaktterreng, så ein skal ikkje sjå bort frå at trongen og lysta til ein jakttur til kan dukke opp.

Tømmer øvste dam til vinteren

evjudalen-sindre-flo-ovre-dam-30-sept-2016-2467

Skal tømme dammane. Prosjektleiar Sindre Flø ved den øvste fangdammen i Evjudalen.

Dei tre fangdammane i Evjudalen har grodd igjen dei siste to åra. Til vinteren lovar kommunen å opne og tømme den øverste dammen som ligg mellom kulturhuset og forbrenningsanlegget ved Lundevegen. Om det blir starta arbeid på den midterste dammen vil tida vise. Også dammane som ligg langs riksvegen langs bekken Presteevja skal vurderast tømde. Bø kommune har imidlertid berre 50.000 kroner per år på budsjettet til dette og det er uvist om kor langt pengane strekk til.

Gullbring blir ny

gullbring-kulturanlegg-oppussing-30-september-2016-2422-espen-raastad

22.000 nye takstein. Dagleg leiar i Gullbring kulturanlegg Espen Raastad er glad for å ha nytt og tett tak over heile huset.

Gullbring kulturanlegg har fått ei etterlengta oppgradering. Kva dei ti millionane er brukt til får publikum sjå når det er ope hus komande laurdag.

Gullbring kulturanlegg har vore bygdas møteplass for idrett og kultur i 22 år. Huset stod klart i 1994 og i år har det blitt gjort ei stor oppussing og oppgradering av huset. Heile ti millionar kroner blir brukt og tiltaka er mange. Dei største synlege endringane er å sjå i Framstugo. Lista over tiltak er lang. Heile taket med sine 22.000 takstein er skifta ut. Det omfattar ei takflate på over 2.000 kvadratmeter. Publikum vil på si side merke meir til oppussinga i Framstugo, med nye møblar, ny kiosk og resepsjon og nye fargar på veggane. Mange nye informasjonsskjermar blir også sett opp ved inngangane og i Framstugo.

Laurdag held Gullbring ope hus og folk kan få omvisning på anlegget.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje