Sosiale medium

Bø i Telemark
36
6°C
 

Dato

Fredag 27. april 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Julemusikal Bø skule «Jula er for alle»

1 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4149 Nissekor

1 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4149 Nissekor

2 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4113 Nissefar På Låven

2 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4113 Nissefar På Låven

3 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4084 Stabbursmus

3 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4084 Stabbursmus

4 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4105 Nissekor

4 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4105 Nissekor

5 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4107 Ellen Og Guro

5 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4107 Ellen Og Guro

6 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4117 Nissefar Og Nissemor

6 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4117 Nissefar Og Nissemor

7 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4127 Viljar

7 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4127 Viljar

8 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4138 Monica Og Viljar

8 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4138 Monica Og Viljar

9 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4143 Solsit Kor

9 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4143 Solsit Kor

10 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4167 Mange Dyr

10 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4167 Mange Dyr

11 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4178 Nissekor

11 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4178 Nissekor

12 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4182 Grautfest

12 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4182 Grautfest

13 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4183 Nissekor

13 Album Bø Skule Musikal Des 2015 4183 Nissekor

Julefeiring på låven

Julemusikalen til 4. klasse på Bø skule minna folk om å stresse ned og bruke meir tid saman med familien sin.

”Jula er for alle” var tittelen på årets julemusikal spelt av 4. klassingane ved Bø skule. Det blei ein koseleg time med svært flinke ungar, flotte kostyme og kulissar, som gav publikum ei påminning om å roe ned og bruke meir tid både saman med familiane sine, og spesielt setje av meir tid til å leike med ungane sine.

Stor hytteplan vedteke

KST 14 des 2015 1004 Kristin Karlbom Dahle copy

Talde for kommunestyret. Arealplanleggar Kristin Karlbom Dahle måtte ta ei opptelling av kryssingspunkt mellom skiløype og bilveg i den nye hytteplanen på Høgefjell. Fungerande ordførar, Borgar Kaasa (Sp), følgjer med.

Bø kommunestyre gav måndag klarsignal til den nye hytteplanen ved Høgefjell på Lifjell. Debatten gjekk på kor mange kryss det blir mellom bilveg og skiløype.

Detaljreguleringsplan for del av H4 på Høgefjell på Lifjell, var til andregongs handsaming i Bø kommunestyre måndag kveld. Saka blei den som skapa den mest engasjerte debatten. Her er det tydeleg at fleire krefter i kommunen, både frå politisk hald og frå administrasjonen, legg stor prestisje i å få saka endeleg avgjort. Andre var meir opptekne av å ta vare på skiløypa i området og sikre fint skogs- og fjellandskap, samt ei meir skånsam hytteutbygging enn kva praksis har vore på Lifjell dei seinare åra. Høgefjellplanen omfattar rom for 100 nye hytter, tilførselsvegar og interne vegar i feltet til dei ulike hytteområda.

Parkeringskaos på Bø stasjon

Boe stasjon parkeringsplass 652 bilar og stasjonsbygning

Full parkering. Kapasiteten ved parkeringsplassen ved Bø stasjon er ofte sprengt. Foto: Øystein Akselberg.

Det parkeringskaos på Bø stasjon. For få plassar skapar problem for reisande og fører til feilparkerte bilar som er til hinder for tømmerterminalen.

Bø stasjon fekk i år nesten dobla talet på avgangar og talet på reisande på Sørlandsbanen stig. Stasjonen er ein av Sørlandsbanens mest brukte, med svært mange reisande, men Jernbaneverket har ikkje følgd opp med nok parkeringsplassar for dei reisande. Jernbaneverket lovar å sjå på saka.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje