Sosiale medium

Bø i Telemark
12
8°C
 

Dato

Fredag 21. september 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

250.000 besøkande til fruktbygda

Fruktbygda SA Rugaas, Vale, Gurholt, Versto Roheim og Haugholt 1 copy

Marknadsfører Fruktbygda. Torunn Irene Rugaas (Epleblomsten), Jorid Vale (Evju bygdetun), Kjersti Versto Roheim (Suigard Dyrud) og Norunn Haugholt (Lystang camping) utgjer marknadsgruppa i Fruktbygda SA. I ryggen har dei støttespelar Bent Gurholt frå Midt-Telemark Næringsutvikling.

Frukt og kultur trekkjer besøkande i hopetal til aktørane i Fruktbygda i Sauherad. Nå kastar dei seg på cruiseturismen.

Det blomstrar i Sauherad for tida. Eit treårig næringsprosjekt med fokus på landbruk, opplevingar, aktivitetar, næringsverksemd, kunst og kultur, alt samla rundt frukt, bær og det flotte kulturlandskapet i fruktbygda, har resultert i etablering av eit mangfaldig og nytt bedriftsnettverk, Fruktbygda SA.
– Nettverket gjev oss inspirasjon, optimisme og tru på ei positiv utvikling for alle som driv med landbruk, reise- og næringsliv i Sauherad, seier talskvinne Jorid Vale.
Ein milepel blei nådd i fjor haust då fruktområdet i Sauherad blei vinnar av Norsk kulturlandskapspris for 2015.
Nettverket består av 15 verksemder, alle aktørar innan landbruk, kultur, reiseliv og næringsliv.

Fruktbygda hadde ei samla omsetting på 35 millionar kroner og heile 250.000 gjester. Det er ei omsetningsauke på tolv prosent i høve året før, medan auken i talet på gjester er på heile 20 prosent.

Fleire bøheringar i ungdoms-OL

Tov & The Pacemakers_Foto Jostein Vedvik

I Marius-gensar: Bøungdommane i Tov & The Pacemakers i aksjon på Lillehammer. Foto: Jostein Vedvik.

Ska-punkbandet Tov & The Pacemakers frå Bø var blant artistane som i helga stod på scena under Ungdoms-OL på Lillehammer. Dei unge musikarane i Tov & The Pacemakers er Niri Lyngdal (15 år, saksofon), Brage Rørmark (19 år, gitar og vokal), Eline Nesje (16 år, saksofon), Martin Johnsrud (18 år, bass), Simen Bakkåker (16 år, trompet), Sindre Bakkåker (19 år, trommer) og Tov August Forberg (17 år, trompet).

I tillegg til desse bøheringane kan publikum høyre stemma til bøheringen Gjermund Midtbø på NRK TV. Han kommenterer idrettsarrangementet som går på NRK3, og var blant anna ein av hovudkommentatorane under opningsseremonien på Lillehammer. Bøjenta Tea Bakke er også i sving under arrangementet som tolk for troppen frå Sør Korea.

Suksess med malmfuru

Telemarksbruket malmfuru 9 feb 2016 10 Kilen og Grimsgaard

Flott malmfuru. Salssjef Svein Erik Kilen (t.v.) og dagleg leiar Ole Grimsgaard ved Moelven Telemarksbruket satsar på å auke produksjonen av malmfuru dei komande åra.

Telemarksbruket lagar i år 1.500 kubikkmeter trelast av malmfuru og håpar å doble mengda i løpet av to år.

Det er aukande interesse i byggjemarknaden for tradisjonsproduktet malmfuru, som er naturleg impregnert og nærast vedlikehaldsfritt. Moelven Telemarksbruket i Bø er i front og tek vare på gamle norske byggjetradisjonar, og satsar nå sterkt på produksjon av malmfuru. Hovudproduktet er kledningsbord til hus og offentlege bygg. 200 år gamle furutre blir industrielt handsama og kontrollert med digital laserskanning for så å ende opp som ytterkledning som kan stå i vêr og vind utan vedlikehald i nye 100 år.

Moelven lanserer nå produktet Malm100, som er malmfuru med hundre prosent kjerneved. Første steg på vegen er å ta ut tømmer av god kvalitet og med stor kjerneandel. Dei beste malmfurustokkane er 150 til 200 år gamle og veks som regel 400-500 meter over havet. Tinn har eit av dei beste områda med malmfuru i Telemark. Telemarksbruket hentar elles alt tømmeret sitt i Telemark , i ein avstand på maksimum fem-seks mil frå Bø.

– Det er mykje gammal skog med tømmer på over 150 år i vårt område, seier dagleg leiar på Telemarksbruket, Ole Grimsgaard, og gjev signal om at det blir teke ut for lite gammal furu.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje