Sosiale medium

Bø i Telemark
07
2°C
 

Dato

Torsdag 21. november 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Stor skepsis mot Gullbringsal

Per Fostervoll fekk applaus då han viste til at adressa til eigarselskapet til Gullbring blir i Borre i Vestfold, det ønskjer ein ikkje.


Mange av dei frammøtte på folkemøte om Gullbring var skeptiske til å selje storsova til Studentsamskipnaden.

Det kom nærmare 150 menneske då kommunen inviterte til møte om framtida til Gullbring kulturanlegg på Bø ungdomsskule onsdag kveld. Første mann på spørsmålslista etter at kommunalsjef Terje Kili og Gullbring hadde informert, var tidlegare rådmann i kommunen, Per Fostervold. Han etterlyste ei overordna politisk behandling om kva ein vil med kultur i Bø. Han viste til at ekspansive kommunar i dag byggjer kulturhus til mange 100 millionar kroner. Det gjorde Bø for 25 år sidan.

– Kva vil Gullbring kulturanlegg seie til å drive dersom dei kan få dei same vilkåra som Gullbring kulturbygg no ligg an til å få, spurde Fostervoll.

Han trur at Gullbring sjølve kan drive om det får det. Fostervoll hausta også stor applaus då ha peika på at ein ikkje kan la Gullbring og kulturen i Bø bli styrt av eit selskap med forretningsadresse i Borre i Vestfold.

Skeptisk til verdisetjing

Det vart stilt fleire spørsmål ved taksten for Gullbring kulturanlegg og ved verdien av tomta som Gullbring står på. Det vart også etterlyst kalkyler over kva det faktisk vil koste å ruste opp Gullbring. Kili opplyste at styret i Gullbring har sagt at det er så usikkert at ein ikkje er sikker på om ein klarar å lage det.

Det vart peika på at Studentsamskipnaden er i fleirtal i styret og kommunen er i mindretal. Jan Lepperød etterlyste at det burde står at heile styret teiknar for selskapet. Det opplyste Kili at SSN ikkje ville gå med på.

– Det verkar som om det er andre som har hatt nokon konkret tanke om verdiane før ein forhandla, meinte Asbjørn Botnen.

– Fem og ein halv millionar kroner som det er snakka om her  er litt over det det kostar å drifte ei avdeling med sju senger ved Bø sjukeheim, sa Augon Eika om beløpet som er stipulert som leige.

Eika presenterte seg som avtroppande kommunepolitikar som har vore med på sveltefôre Gullbring i åtte år. Han viste til at kommunestyret har sagt at det er skule og helse som er hovudoppgåvene til kommunen.

– Det er ikkje så stor forskjell på om det er Bø kommunale eigedomsselskap (BKE) eller Studentsamskipnaden i Søraust-Noreg (SSN) som driv Gullbring, sa Killi på slutten av møtet.

Han peika på at forskjellen er at BKE krev kommunal garanti for å overta. I tillegg så veit ein ikkje kva universitetet gjer i eit slik tilfelle.

Ukjend husleige

Trygve Myrene meinte at det ikkje er rart BKE er skeptiske til å ta over drifta av Gullbring når ein heile tida får høyre at det ikkje skal koste noko. – Politikarane bør ta seg saman og ta same ansvar som dei gjorde då dei bygde Gullbring og gi BKE dei pengane det treng for å drive anlegget, sa Trygve Myrene.

Han sa at naturlegvis er det risiko med eit bygg som Gullbring, men han meinte det var feil å ha som utgangspunkt at SSN kjem til å gå på ei blemme. Han meinte derimot at ein får ei leigekontrakt som berre omfattar bygget, renter, avdrag, forsikring og litt beising og så får ein massevis av rekningar i tillegg.

Kulturkroner til rock og folkedans

Akkerhaugen Rocksamfunn har fått støtte til øvingsfellesskap og konsertprogram. Bildet er tatt i samband med årets store dugnad og oppussing med nye toalett. Arkivfoto: Gro B Røiland

Akkerhaugen Rocksamfunn og Nes Nasjonale Dansarring er blant dei siste som får kulturstøtte frå Sauherad før kommunen går inn i historia.

Utval for oppvekst og kultur i Midt-Telemark har fordelt kulturkroner til søkjarar frå Sauherad kommune.

Potten som var til fordeling i Sauherad denne hausten var 35.000 kroner. Ved søknadsfristen 1. oktober var det komen inn elleve søknader om støtte frå dei kommunale kulturmidlene. Til saman kom det inn søknader for nærmare 100.000 kroner.

Akkerhaugen Rocksamfunn får tilsaman 8.500 kroner, fordelt på to ulike søknader. Til øvingsfellsskap blei det bevilga 6.500 kroner, mens det blei gjeve 3.000 kroner til konsertprogram.

Nes Nasjonale Dansarring får 3.000 kroner til aktivitetar i barne- og ungdomsringen.

Midt-Telemark frivilligsentral får 5.000 kroner til gjennomføring av arrangement.

IL Skarphedin svømming får 4.000 kroner til aktivitet for minoritetsspråklege jenter.

Gvarv vel og næringslag får 5.000 kroner til julegrantenning på Gvarv.

Anne Fagermo har fått 3.000 kroner til produksjon av musikkvideo.

Golden Hour UB har fått 2.500 kroner for å arrangere disko for 5. til 10. klasse.

Rodas Tadese Sibathu får 4.000 kroner til nettverksbygging og miniturne.

Frå rådmannen var det forslag om å gje 1.500 kroner til Telemarkskonferansen 2020 og 3.000 kroner til Bø frikjøringsklubb. Dette blei omgjort av utvalet, som heller ville gje litt ekstra pengar til rocksamfunnet og symjegruppa i Skarphedin.

Rekordtidleg sesongstart

Lifjell i dag. Vinteren har kome. Slik såg det ut ved løypa mot Glekse i dag, 20. november.
Foto: Ingrid Marie Brukås

Det er rekordtidleg sesongstart for ski og aking på Lifjell. Det er kome godt med snø og kjentfolk melder om eventyrlege forhold.

Det meldast om mykje snø og ein rekordtidleg start på vintersesongen på Lifjell. Sundag nytta mange høve til ein tidleg ski- og aketur på Lifjell i det fine vintervêret. Lifjell skisenter melder at løypene rundt på Jønnbu er køyrt opp. Løypekøyrar Folkestad har også hatt den første turen opp mot Glekse og køyrt tråkkemaskina opp til hyttene under Tunglijuvet. Nokre som veit kva dei snakkar om (les Brukås) seier det er kome over 60 centimeter snø i høgda og at det no er eventyrlege forhold.

Lifjell skisenter opnar vinterlandheisen komand laurdag.
– Det blir historisk tidleg opning av Vinterlandheisen. Me gledar oss til ny sesong og håpar å sjå mange glade skikøyrarar i løpet av helga, seier Kari Anne Norheim Hanstad i Lifjell skisenter.

Tidlig opning. Lifjell skisenter opnar vinterland-heisen komande laurdag. Slik såg det ut sist sundag.
Foto: Øystein Akselberg
Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje