Sosiale medium

Bø i Telemark
33
14°C
 

Dato

Tysdag 21. august 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Sel Lerkekåsa Vingård

Overnatting i tønner. På Lerkekåsa har dei eigenprodusert vin og overnatting i tønner. No vil Wenche Hvattum og Joar Sættem overlate drifta til andre. Foto: Lerkekåsa Vingård

 

Vil sleppe til nye krefter

Wenche Hvattum og Joar Sættem sel Lerkekåsa Vingård og Galleri. Dei to kjenner at etter ti år er tida inne for å overlate garden til friske krefter.

 

Det går det fram av ei pressemelding som Wenche Hvattum og Joar Sættem har sendt ut.

Hvattum og Sættem fortel at dei har bruk ti år på å skape den særeigne staden.

– Garden produserer ulike drue-, frukt- og bærvinar og tilbyr i tillegg vinsmaking, trivelege festlokale og overnatting i unike omgjevnader, står det i pressemeldinga.

Dei har gjort eigedommen til ein kjend reiselivsattraksjon med god omtale på ulike reiselivssider på nett. Hvattum og Sættem fortel at dei også har blitt kontakta av leiande restaurantar, internasjonale vinmagasin og vingardseigarar frå Sør-Europa. Tilbakemeldingane dei får er gode.

– Den som drøymer om ein eigen vingard, eit romantisk småbruk eller eit nytt liv på landet har sjansen no. Ein kan for første gang hauste eigne druer og kanskje setje eigen vin i haust, fortel Hvattum og Sættem.

Dei vil gjerne hjelpe nye eigarar i gang og dele av kunnskap og erfaring.

Ordførar Olav Kasland søkjer fritak

Har fått draumejobben. Ordførar i Bø, Olav Kasland (midt i biletet), var ute på oppdrag i si ordførargjerning på den offisielle opninga av nytt studieår på Universitetscampus i dag. Det kan bli eit av hans siste offisielle oppdrag om han får fritak får ordførargjerninga. Foto: Øystein Akselberg

– Eg har fått tilbod om draumejobben. Forbrukarrådet har oppretta ei ny stilling og om eg skal kunne ta imot den må eg ta til allereie i haust, stadfestar ordførar Olav Kasland i dag.

Kasland vil levere ein formell søknad om fritak frå ordførarjobben til Bø kommunestyre med det første. Han søkjer fritak frå 1. november og ut perioden som gjeld fram til kommunesamanslåinga trer i kraft 1. januar 2020. Søknaden vil kome opp i kommunestyremøte 15. oktober. Kasland vil fortsetje som kommunestyrerepresentant ut perioden, og vil også forsetje i fylkesting og fylkesutval.

Kasland har fått tilbod om jobb i ei nyoppretta stilling som fagdirektør innan forbrukarpolitikk og internasjonalt arbeid. Han vil ha kontorplass i Oslo, Brussel og heimekontor på Nordbøåsen.

Etter det Bø blad forstår vil Bø kommunestyre måtte gjere nyval av ordførar om Kasland blir innvilga fritak.

– Eg antek at Venstre vil gå inn for dagens varaordførar, Borgar Kaasa (Sp), som ny ordførar. Det vil vere det beste for bygda. Kaasa kjenner godt til alle prosessane som pågår i høve ny kommune, seier Kasland.
Han trur ikkje arbeidet med kommunesamanslåinga vil lide i nevneverdig grad om han fråtrer som ordførar.
– Dei viktigaste politiske vedtaka er fatta og no er det administrasjonane som jobbar med prosessane. Det er kompetente folk i både administrasjon og i politikken som fører denne saka i mål, seier Kasland.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje