Sosiale medium

Bø i Telemark
36
6°C
 

Dato

Fredag 27. april 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Ja til universitet

 

Ny logo. Det er stor sjanse for at høgskulen i søraust-noreg snar kan bytte ut logoen.

 

 

Berre godkjenning i statsråd står att

Nokut seier ja til at Høgskulen i Søraust-Noreg kan bli universitet. Då står det berre att å få endeleg vedtak i  Kongen i statsråd.

– Nokut gir full tilslutning også til måten me tenkjer på. Det å ta heile regionen i bruk, verdien av eit universitet ute i regionen, seier styreleiar for Høgskulen i Søraust-Noreg (HSN), Rune Nilsen.

– Dette er ei svært gledeleg nyheit, seier rektor Petter Aasen ifølgje nettsida til høgskulen.

Han veit enno ikkje kva dag saka kjem opp i statsråd.

Direktøren i Nokut, Terje Møreland, gratulerer høgskulen i ei pressemelding som vart sendt ut etter at vedtaket var fatta i dag, torsdag.

Mørland meiner at Høgskulen i Søraust-Noreg (HSN) har gjort ein stor innsats både i arbeidet med universitetssøknaden og besøket på institusjonen i fjor.

Les meir i papiravisa neste veke, eller eavisa same dag.

 

Asal-trea i gata skal bort

Skal plante nye tre. Landskapsarkitekt Hans Kortner Ryen i Statens vegvesen lovar at det skal plantas 18 nye tre til erstatning av dei gamle.

 

Langs deler av Bøgata og i rundkøyringa står det rundt 20 tre av typen rogn-asal. Vegvesenet har nå bestemt at dei må bort.

Det er landskapsarkitekt Hans Kortner Ryen i Statens Vegvesen, Region Sør, som opplyser om arbeidet som Mesta skal utføre på vegner av vegvesenet neste veke. Samtlege tre som står på rabattane langs Bøgata frå rundkøyringa til Sønstebøtunet, samt dei som står i sjølve rundkøyringa, blir fjerna neste veke. Det dreier seg om 20 tre, alle av typen rogn-asal.
– Me skal skifte ut alle trea. Dei har blitt for omfangsrike og skuggar for veg- og gatebelysninga. Dei er heller ikkje godt eigna til å stå i slike gaterabattar, sidan dei også kjem i konflikt med snøbrøytinga, seier Kortner Ryen, og legg til at trea dessutan er litt klønete plassert i høve lysmastene.

Det blir planta 15 nye svartor av typen «Sakari» langs Bøgata og tre prydkirsebær-tre av typen «Accolade» i rundkøyringa. Plantinga av nye tre vil skje i starten av mai.

Les meir om saka i dagens avis.

Elevane vil ha batteria dine

Fjerde klasse på Folkestad skule har så langt samla inn 104 kilo hushaldningsbatteri. Foto: Gro B. Røiland

 

 

Fjerde klasse på Folkestad skule vil ha batteria dine. Elevane har kasta seg med på Batterijakten, ein landsomfattande konkurranse i regi av Miljøagentene.

Elevane kan jakte på batteri fram til 29. april, og lærar Monika Espedalen seier dei gjerne tek imot batteri på skulen. Så langt har dei samla inn over 104 kilo og ligg på tredje plass av sju skular i Telemark fylke.

Det er hushaldningsbatteri, ikkje bilbatteri og liknande, elevane samlar inn. Miljøorganisasjonen Miljøagentene står bak Batterijakten, og det er nå 335 skular som deltek i jakta.

 

Les meir i papiravisa eller i e-avisa på boblad.no.

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje