Sosiale medium

Bø i Telemark
38
10°C
 

Dato

Fredag 26. april 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Stabile søkjartal i Bø

Det er 2006 søkjarar til 995 studieplassar ved Universitetet i Søraust-Noreg si avdeling i Bø. Det er litt over to søkjarar per plass. Det var 768 som søkte om ein studieplass i Bø, to færre enn i fjor.

Det er litt færre søkjarar til nett og samlingsbaserte studiar, men det er framleis 1238 søkjarar til 320 studieplassar.

Det er USN som opplyser dette i ei pressemelding.

Ung Arena har folk, manglar hus

Møteplass: Målet for (f.v.) Trond Garborg, Anne Marie Kaasa, Brita Rønning Iversen og Frøydis Haukeland er å skape ein møteplass for ungdom. Ungdommane skal sjølve vere med og utforme tilbodet.

Det er tilsett to personar i to fulle stillingar i prosjektet Ung Arena, ein prosjektleiar og ein psykolog. Men kvar dei skal halde til er enno ikkje klart.

Styreleiar i Gullbring, Terje Wold, har tidlegare opplyst til Bø blad at det er levert eit tilbod om plass i Gullbring for prosjektet Ung Arena. Styringsgruppa til prosjektet ønskjer seg til Gullbring, men det er enno ikkje klart korleis det blir. Men det er tilsett to personar som skal jobbe med prosjektet på full tid ut 2022 i ei fast og ei prosjektstilling.

Les meir om kven dei er og kva tankar dei har om Ung Arena i papiravisa eller i eavisa.

Sykle til jobben-start i dag

24. april startar folkehelsekampanjen Sykle til jobben. Trim-kampanjen varar heilt til 21. juni. Foto: Øystein Akselberg

Sykle til jobben-aksjonen startar i dag

Onsdag 24. april trillar årets Sykle til jobben-aksjon i gang for 46. gong. Trass i sin stadig meir vaksne alder er aksjonen meir aktuell enn nokon gong. I 2018 var helseutgiftene i Noreg på heile 360 milliardar kroner, ein vekst på 4,2 % samanlikna med året før. Å starte dagen med å gå, jogge, eller sykle til jobben har både ein førebyggjande og helsefremmande effekt. Samtidig bidreg ein til eit miljøløft og enklare trafikkavvikling i sentrum. I tillegg kan ein risikere å bli i ekstra godt humør. Aksjonen Sykle til jobben kan vere den vesle motivasjonen folk treng for å komme i gang, både med en aktiv reiseveg og en meir aktiv kvardag.

I fjor deltok heile 42.000 på kampanjen. Deltakarane kan registrere absolutt all aktivitet og ein kan vinne premiar til både til seg sjølv og laget sitt.

Bø og Sauherad kommunar betalar deltakinga i kampanjen for alle sine innbyggjarar. Dette er ein trimkampanje for alle uansett om ein vel å sykle til jobb eller ikkje. Det handlar om å vere meir aktiv i kvardagen.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje