Sosiale medium

Bø i Telemark
01
17°C
 

Dato

Sundag 16. juni 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Investeringsplanar for totalt 600 millionar kroner

Vil ikkje levere ut skjema: Kommunalsjef Hanne Winberg gjekk igjennom eit par skjema med tal over investeringar i møtet sist fredag. Det eine, eit rekneark med investeringar til nær 400 millionar kroner, ville ikkje programleiar Per Dehli levere ut til pressa.

Investeringar for 378 millionar kroner er vedtekne i Bø og Sauherad kommunar. Ungdomsskulen i Bø er ikkje blant dei, den forsvann ut i budsjettvedtaket i Bø i fjor.  I

Sist fredag hadde kommunalsjef Hanne Winberg gjennomgang av investeringar i Bø kommune og Sauherad kommune i partssamansett utval og fellesnemnda. Til hausten skal det lagast budsjett for Midt-Telemark kommune og dette var del av førebuingane til det.

I dette beløpet er heller ikkje opprusting av kommunehuset på Akkerhaugen med. Prisen på det er komen opp i 32 millionar kroner

Les meir i papiravisa eller i eavisa på nett.

Ja til flygel i Sauherad

Helle Friis Knutzen (MDG) ville heller bruke pengar på anna kulturutstyr til glede for barn og unge. Foto: Gro B. Røiland

Flygel eller ikkje flygel, det var spørsmålet i Sauherad kommunestyre torsdag kveld.

Saka handla om eit konsertflygel i Idunshall på Akkerhaugen, som huskomiteen ønskte at kommunen skulle overta mot å kjøpe nytt el-piano til Idunshall. Flygelet skapte heftig debatt i formannskapet, og saka fekk mange opp på talarstolen også i kommunestyret.

Enden på visa blei at kommunen overtar flygelet for å plassere det i den nye barne- og ungdomsskulen på Gvarv. Skulen blir også base for kulturskulen, samt får kulturhusfunksjon for Sauherad-delen av nye Midt-Telemark kommune.

Les meir om flygelet i papiravisa denne veka og om flygeldebatten i avisa 20. juni.

Styret i Gullbring trekkjer seg

Har blitt avvist: I eit brev til kommunen skriv styret at det har blitt avvist fleire gonger når det har spurt om å bli involvert, blant anna då drifta skulle granskast av eit utanforstande konsulentselskap. F.v. Terje Wold, Eva Rismo, Heidi Troneng og Svein Arntsen.

Terje Wold trekkjer seg som styreleiar i Gullbring, resten av styret gjer det same. Han meiner at kommunen og Gullbring er tent med eit styre som kommunen har tillit til.

Les meir om saka i papiravisa eller eavisa torsdag.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje