Sosiale medium

Bø i Telemark
03
23°C
 

Dato

Fredag 23. august 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

USN satsar på senter for berekraft i Bø

Rektor ved USN vil møte minkande ungdomskuill meed å få ein større del til å studere og ved å få satse på etter- og vidareutdanning.

Universitetet i Søraust-Noreg jobbar for å få til eit senter for berekraftig utvikling i Bø.

Rektor Petter Aasen har tidlegare sagt at ein jobbar med å få til eit samarbeid med Cicero og eit senter for berekraft. Men han seier til Bø blad at ein også jobbar med eit senter for berekraftig utvikling på eigen kjøl. Cicero, Senter for Klimaforsking, jobbar med tverrfagleg klimaforsking. Det er ein uavhengig stiftelse oppretta av regjeringa i 1990.

Aasen peikar på at ein merkar endring i forventningane både frå studentar og arbeidsliv. Ein ønskjer å tenkjer framover slik at USN også er attraktiv i  framtida.

Les meir i papiravisa eller eavisa på nett.

Skal i møte med kulturministeren

Torgeir Fossli (f.v.), Steinar Sæland, Kåre Pettersen og Kjell Stundal frå Venstre lokalt og på fylkesplan jobbar for å få eit folkemusikksenter til Bø. Foto: Gro B. Røiland

Å få på plass eit regionalt kompetansesenter for folkemusikk og -dans i Bø er blitt valkampsak i Venstre. I kulturdebatten på Bø torg under Telemarkfestivalen, der ni politiske parti var representerte, flagga Kåre Pettersen, fyrstekandidat for Venstre i Vestfold og Telemark, dette som ei viktig kultursak i det nye fylket.

Den 23. september skal representantar for Venstre ha eit møte med kulturminister Trine Skei Grande i Oslo for å drøfte etablering av kompetansensenteret.

– Me håper å kome inn på det neste statsbudsjettet, seier Kjell Stundal, venstremann og leiar i Telemark folkemusikklag.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa på nett.

Dårleg julimånad i Sommarland

Godt resutat i fjor. Rene Langeveld Sas hadde ikkje venta så godt besøk i år som i fjor. Besøket var likevel lågare enn budsjettert.

Juni var bra for Sommarland, men ustabile vêrmeldingar i juli førte til dårlegare besøk. Det blir likevel svarte tal også i år.

Sommarlandsjef Rene Langeveld Sas fortel at dei sette budsjettala for venta besøk godt under fjoråret, men dei har ikkje klart å nå budsjettet. Konkrete tal vil han ikkje ut med, det på grunn av interne retningsliner og at eigarane er eit børsnotert selskap.

– Eg er ganske fornøgd med juni, seier Langeveld Sas.

Les meir i papiravisa eller eavisa på nett.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje