Sosiale medium

Bø i Telemark
03
23°C
 

Dato

Fredag 23. august 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Herre i eige hus

Byggjer på Bøhaugen. Kyrkjeverje i Bø, Martin Stærk, på tomta til det nye kyrkjekontoret på Bøhaugen. Grunnarbeid pågår nå i regi av Telemark Grunn og betong (TGB). Det nye bygget skal ha tilkomst frå parkeringsplassen som ligg langs Kyrkjevegen. Foto: Øystein Akselberg

Bø kyrkjekontor skal bli herre i eige hus. I februar skal dei tilsette på kyrkjekontoret og kyrkjegardsstaben vere på plass i nytt bygg på Bøhaugen.

Bø kyrkjekontor har i alle år leigd lokale og har vore lokalisert ulike stader i Bø sentrum. I fleire år hadde dei tilhald i bankbygget til tidlegare Bø sparebank. No er det plassert i Liabygget lenger opp i Bøgata. Kyrkjegardstenesta har tilhald i det som er både kapell og bårehus på Bøhaugen. Her er det små og lite tenelege lokale.

Felles bygg

– Me ser fram til å samle heile staben som jobbar i Bø kyrkjelyd i eitt hus oppe på Bøhaugen, seier kyrkjeverje Martin Stærk.

Han legg til at det hastar å få betre garasje- og verkstadanlegg for kyrkjegardstenesta.

Grunnarbeidet til nytt hus er godt i gang på tomta som ligg ved Kyrkjevegen på bortsida av parkeringsplassen ved Bø kyrkje. Bygget blir ført opp i to etasjar, med ei grunnflate på 200 kvadratmeter. I hovudetasjen skal det vere seks kontorplassar, pauserom, kopirom, WC og lagerrom. Kontora er meint for Bø kyrkjekontor sine to prestar, kyrkjeverjen, ein sakshandsamar, organist og korleiar. I underetasjen skal kyrkjegardsdrifta ha tilhald. Her blir det garasjeanlegg, verkstad, kontor og garderobar.

– Det skal bli eit enkelt og funksjonelt bygg som skal ligge lågt i terrenget. Det får saltak, mørk låvekledning og mørk takstein, seier Stærk, og legg til at bygget får tilkomst frå parkeringsplassen. Budsjettet for bygget er på 8,75 millionar kroner inkludert moms.

Nytt studieår er i gang

Studiestart i . Rektor ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN), Petter Aasen, opna studieåret 2019-2020 ved campus Bø i går. Aasen nytta sjansen til å ta ein liten filmsnutt av musikaren Iris og studentar og gjester som var tilstade i amfiet. Foto: Øystein Akselberg

Denne veka er det studiestart ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN). USN campus i Bø har 3.000 studentar totalt og ein reknar med at rundt 1.500 nye studentar startar opp i Bø denne veka. I går var det offisiell opning ved rektor Petter Aasen i uteamfiet ved skulen. Ordførar i Bø, Borgar Kaasa, ønskte velkomen. Kaasa oppfordra studentane til å engasjere seg i lokalt foreiningsliv og gjerne også ta i bruk butikkane i Bø.

Bø blad har studentar som tema i dag med ni sider redaksjonelt stoff.

Tur til Grånåfjell

Grånåfjell. Foto: Augon Eika


Bø turlag startar haustsesongen med dagstur til Grånåfjell i Uvdalsheia sundag 18. august. Grånåfjellvarden (651 moh) er eit spesielt punkt der fire kommunar møtast Bø, Seljord, Kviteseid og Nome.

Turlaget seier det kan køyrast inn bomvegen frå Uvdal med parkering framom Grånåstul. Her går turen til fots på ein nesten gjengrodd sti vestover mot varden. Turen blir rekna som ein middels krevjande dagstur. Turleiar og kjentmann er Augon Eika.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje