Sosiale medium

Bø i Telemark
07
2°C
 

Dato

Torsdag 21. november 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Bunadshuset pussar opp

160513-Almankås-teikning-Arnt-Darrud

Arkitekt Arnt Darruds teikning av Almankås-bygget slik det kjem til å sjå ut etter oppussinga.

 

Etter sommarferien startar ei omfattande oppussing av bunadsverksemda Ingebjørg Almankås AS. Butikk og systove får ny plassering og større plass i bygget. Dagleg leiar Tor Eilev Almankås lovar at bunadane etter oppussinga skal bli godt synlege frå Stasjonsvegen.

Almankås har i samarbeid med arkitekt Arnt Darrud vald å halde på den originale stilen på det arkitektteikna huset frå 1959. Fasaden blir i stor grad som før, men oppfriska med nye vindauga og kledning.

 

Les meir om bunadshuset i Bø i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.com 

 

Skogbrannfaren aukar

121129-Brann-Flatinvegen-07-

Brannøving. Dette er eit arkivbilde frå ei brannøving, men med det vêret me har tørkar det opp og politiet melder at brannfaren aukar.

 

– Ver varsame

Det er oppfordringa frå politiet. Det melder at skogbrannfaren aukar og det bed publikum vere varsame med bruk av open eld for å hindre skogbrann og andre brannar.

– Me minner om bålforbodet som gjeld frå 15. april til 15. september og at det er ulovleg å gjere opp eld når det er fare for at det kan føre til brann, skriv politiet i ei pressemelding.
Politiet opplyser at det vil følgje med, og alle tilfelle der brenning av gras, bål eller anna kjem ut av kontroll vil bli melde.

Straffenivået i slike saker ligg på frå 5.000 kroner og oppover. Fare for spreiing kan verke skjerpande.

Forhandlingane i gang

20160510_091239

Forhandlingsutvala. F.v. representantane frå Sauherad: Per Simon Slettebø, ordførar Mette Haugholt, Aslaug Norendal. Frå Bø: Borgar Kaasa, Glenn Isaksen og ordførar Olav Kasland.

Kasland ønskjer opnionsundersøking

Forhandlingsutala i Bø kommune og Sauherad kommune har i dag sett seg rundt bordet for å sjå om dei kan bli einige om ei ny intensjonsavtale om kommunesamanslåing. Målet er å ha klar ei avtale i neste forhandlingsmøte onsdag 18. mai.

Ordførar Olav Kasland i Bø signaliserer at han og resten av forhandlingsutvalet vil gå for at ein spør innbyggjarane ved å gjennomfører ei opinionsundersøking med eit representativt utval, det vil seie at ein spør mellom 400 og 600 innbyggarar i ei spørjeundersøking. Han fryktar at deltakinga ved ei folkeavstemming vil kome ned i 20 prosent.

 

Les meir om forhandlingane i avisa som kjem torsdag.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje