Sosiale medium

Bø i Telemark
33
17°C
 

Dato

Sundag 16. juni 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Ja til alkoholservering på to kjøpesenter i Bø

Formannskapet i Bø seier ja til alkoholservering på begge kjøpesentra i Bø.
Foto: Øystein Akselberg

Skjenkeløyve på to kjøpesenter

Bø formannskap vedtok måndag formiddag å gje skjenkeløyve til restauranten China House som skal flytte inn på Bøsenteret, samt eit nytt skjenkeløyve for ein ny restaurant på Sønstebøtunet. Dette blei vedtatt med fem mot to stemmer i begge saker. Venstres Kristin Ødegaard Vestgarden og KrFs Kristin Digranes Bøen stemte imot i begge saker.

Det blei diskutert å skjerme skjenkeområda mot fellesareal og eventuelt ha tidsavgrensa skjenking, men det blei ikkje vedtatt i formannskapet. Saka går vidare til kommunestyret for endeleg avgjersle.

Både rådmann og lensmann har gjeve råd om å avslå skjenkeløyve på dei to kjøpesentra, og viser til alkoholpolitiske retningsliner for Bø og Sauherad. Der står det mellom anna at «Kommunane skal vere restriktive med å gje skjenkeløyve og salsløyve til verksemder der det samstundes går føre seg aktivitetar for barn og ungdom», og «Kommunane skal være restriktive med å gje skjenkløyve til verksemder lokalisert i kjøpesenter».

Ny samlingsplass på Gvarv


Samlingsplass: Dei tykkjer det er fit at det skjer noko på Gvarv. Frå venstre Julie Meinstad Akerhaugen, Såmund Sauro Tresland, Sara Heien, Olav Haukvik, Per Norendal, Emil Sannes Hegg, Eivind Lie, Jakob Sæl og Ida Emilie Øien Dalen.


Taco, brettspel og karaoke var blant tilboda då den første Ungdomskvelden vart arrangert på Kjernehuset på Gvarv sist fredag.

– Dette var veldig bra, tykkjer Olav Haukvik.

Det er litt seint fredag kveld og Olav er saman med Julie Meinstad Akerhaugen, Såmund Sauro Tresland, Sara Heien, Per Norendal, Emil Sannes Hegg, Eivind Lie og Jakob Sæl på den første Ungdomskvelden på Kjernehuset på Gvarv.

Ungdommane fortel at dei har sakna ein plass der dei kan vere saman.

Les meir i papiravisa eller i eavisa på nett.

– Tilsette reagerer på pengebruken

Orientering: Fellesnemnda og partssamansett utval fekk orientering om budsjettoverskridingane for kommunehuset i Bø. Tillitsvald Liv Omnes, bak t.h. reagerte. Per Simon Slettebø t-h- stilte også spørsmål ved sprekken.


– Dei tilsette reagerer på pengebruken på kommunehuset i Bø. Det seier tillitsvald i partssamansett utval, Liv Omnes frå Fagforbundet

Sist fredag var det møte i partssamansett utval og fellesnemnda for Midt-Telemark kommune. Då vart det orientert om sprekken i budsjett for opprusting av kommunehuset i Bø. Formannskapet og kommunestyret i Bø har tidlegare denne månaden løyvd inntil 2,3 millionar kroner ekstra til oppussing av Bø kommunehus. Ifølgje sakspapira treng ein meir pengar enn dei 30 millionane som er løyvd tidlegare for å kome i mål.

Les meir i papiravisa eller i eavisa på nett.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje