Sosiale medium

Bø i Telemark
07
6°C
 

Dato

Onsdag 16. oktober 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Nytt og fint på Brenna

Fin-fint bygg på Brenna. Stian Sveinsson (f.v.), Tor Magne Nevestveit og Sigmund Verpe er svært nøgde med det nye administrasjonsbygget til Telemark Byggentreprenør på Brenna. Byggfirmaet tok nyleg sitt nye hus i bruk. Foto: Åsne Mæland

Telemark Byggentreprenør (TBE) viser at det går an å byggje fine hus på industri-tomter også. I Midt-Telemark Næringspark på Brenna mellom Bø og Gvarv har det vore byggjeaktivitet på fleire tomter det siste året. Bak på næringsområdet har bygget for nytt lensmannskontor kome opp og som eit signalbygg mot vegen har TBE bygd sitt nye og flotte kontor- og lagerbygg. TBE har gjort det meste sjølv, heilt frå teiknebordet. Og det har verkeleg blitt eit flott og interessant bygg. I dagens avis kan du lese meir om saka.

Dagens Bø blad har eit 32-siders bilag på Bygg og bustad. Her er mykje stoff frå både Sauherad og Bø.

Regjeringa vil samle skattekontor i Bø

Skatteetaten i Bø kan bli større.

Regjeringa ønskjer å samle skattekontora i Telemark på to plassar, i Bø og Skien. Det går fram av forslaget til statsbudsjett som vart lagt fram måndag.

Ansvaret for skatteoppkreving er i dag delt mellom staten og kommunane. Kommunane utfører oppgåver på vegner av staten, fylkeskommunane og seg sjølv.

Finansdepartementet meiner dagens organisering er lite tenleg og vil flytte skappteoppkrevinga til Skatteetaten. 

Forslaget er å legge den kommunale delen av skatteinnkrevjinga, skatteoppkrevjaren eller kemneren, inn under den statlege Skatteetaten frå 1. juni 2020. Finansdepartementet vil ta over dei kommunale kontora.

Det er venta at dette skal føre til at ein sparar 370 millionar kroner. Det skal blant anna vere mogleg å føre skatterekneskapen med 45 årsverk med ny organisering, ifølge statsbudsjettet. I dag blir et brukt 185 årsverk. Det er ein reduksjon på 76 prosent.

I dag er det 14 kommunale skattekontor i Telemark. Bø, Sauherad og Nome har blitt einige om slå saman dei kommunale skatteoppkrevjarkontora.  

I statsbudsjettet står det at formålet med flyttinga er å styrkje kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Subway til Bøsenteret

Verdskjede til Bø. Bøsenteret har landa sandwich-giganten Subway for nyetablering.

Senterleiar Tove Lundeberg Bringa ved Bøsenteret slepper katta ut av sekken og røper ein stor nyheit innan næringslivet i Bø. Verdas største Quick Serve Restaurant-kjede, Subway, har kasta augo på Bø og ønskjer å etablere seg på Bøsenteret.

– Dette er ei super-etablering for både senteret og Bø. Eg trur at suksessen med vår nye butikk «Normal» har opna dørene og gjort at Subway ser på Bø som ein god plass å vere, seier Lundeberg Bringa.

Subway og Bøsenteret ser no etter ein lokal drivar/franchisetakar. Det er allereie ein lokal interessent, men bodskapen går no ut til interesserte næringsdrivande. Dette betyr at kjeda vil samarbeide med ein lokal kjøpmann- eller kvinne som investerer i konseptet, driv sitt eige selskap og tilset eige personale.

Subway blir omtalt som den største kjeda innan denne bransjen. Den har over 40.000 restaurantar på verdsbasis, og har 56 butikkar i Noreg. No ser altså kjeda på Bø som ein spennande stad for etablering.

– Subway ønskjer seg lokalet som MIX-kiosken held til i. Det er utruleg gøy at ei så stor kjede har sett seg ut Bø for nyetablering. Dette er ein unik moglegheit for lokalsamfunnet, seier Lundeberg Bringa.

Subway sitt konsept er nybakte brød og stor valfridom innan sandwich med ferske grønnsaker, sausar og dressingar, samt eit godt utval av kjøttprodukt av norsk kvalitet. Til dessert tilbyr kjeda ein kopp kaffi og ein cookie eller to, som også er bakt i restauranten kvar dag.


Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje