Sosiale medium

Bø i Telemark
12
6°C
 

Dato

Onsdag 16. oktober 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Søker kandidatar til kulturprisar

I 2017 gjekk Ungdommens kulturpris i Sauherad til Bork Sæl Ower, eit talent innan wakeboard og wakeskate. Arkivfoto: Gro B. Røiland

Sauherad kommune skal dele ut kulturprisar for aller siste gong. Nå ønskjer kommunen forslag til kven som bør få heider og inspirasjon i form av kulturpris. Frist for å foreslå kandidatar er 25. oktober.

To prisar skal delast ut, Årets kulturpris 2019 og Ungdommens kulturpris 2019.

Sauherad kommunes kulturpris skal gå til ein eller fleire personar som på ein eller annan måte har markert seg innanfor kulturlivet i Sauherad kommune. Prisen er på 10.000 kroner.

Ungdommens kulturpris går til unge inntil 25 år og skal vera ein inspirasjon for vidare utvikling. Prisen kan tildelast kulturutøvarar med utprega talent innanfor sitt felt. Det kan vere innanfor musikk, dans, visuell kunst, scenekunst, litteratur eller idrett og friluftsliv. Prisen skal gå til ungdom busett i Sauherad eller i spesielle tilfelle ungdom som på grunn av studiar bur utanfor kommunen.

Ungdommens kulturpris er på 10.000 kroner.

Sauherads Utvalg for oppvekst og kultur er jury. Prisutdelinga skjer i siste kommunestyremøte før jul.

Gjer som USN, seier NHO


Direktør i NHO, Ole Erik Almlid skryt av Universitetet i Søraust-Noreg (USN) og oppfordrar fleire til å gjere det.

Det er USN sin industrimaster som Almlid meiner fleire bør bruke som mønster for utdanning. Studentane på desse masterprogramma oppheld seg på arbeidsplassen i ei bedrift mesteparten av tida. Undervisninga er samlingsbasert, ofte med støtte av nettundervisning.

USN har utvikla fire nye slike masterområde. 

Treng hardingfele-avklaring

Hardingfelestyret. Asbjørn Botnen er styreleiar i Norsk Hardingfelesenter. Gunn Kristn Leikvoll er styremedlem.

– Kommunen må bestemme seg for om den vil halde fram som eigar i Norsk Hardingfelesenter eller oppløyse selskapet. Det seier styreleiar Asbjørn Botnen.

Etter at selskapet hadde generalforsamling har styreleiaren skrive brevet til kommunen. Kommunen eig hardingfelesenteret åleine og kassa er tom.

Les meir i papiravisa eller i eavisa på nett. Er du abonnent, men ikkje har eavis? Ta kontakt med oss på telefon eller epost.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje