Sosiale medium

Bø i Telemark
01
17°C
 

Dato

Sundag 16. juni 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Ja til flygel i Sauherad

Helle Friis Knutzen (MDG) ville heller bruke pengar på anna kulturutstyr til glede for barn og unge. Foto: Gro B. Røiland

Flygel eller ikkje flygel, det var spørsmålet i Sauherad kommunestyre torsdag kveld.

Saka handla om eit konsertflygel i Idunshall på Akkerhaugen, som huskomiteen ønskte at kommunen skulle overta mot å kjøpe nytt el-piano til Idunshall. Flygelet skapte heftig debatt i formannskapet, og saka fekk mange opp på talarstolen også i kommunestyret.

Enden på visa blei at kommunen overtar flygelet for å plassere det i den nye barne- og ungdomsskulen på Gvarv. Skulen blir også base for kulturskulen, samt får kulturhusfunksjon for Sauherad-delen av nye Midt-Telemark kommune.

Les meir om flygelet i papiravisa denne veka og om flygeldebatten i avisa 20. juni.

Avspark for cup- og festivalmånaden

Rune Digranes Bøen (f.v.), Skarphedin fotball, André Horgen, Skarphedin langrenn, Lars Jørum, Skarphedin handball og Sverre Jacobsen, Bø kulturnettverk, er klare for årets største dugnadsmånad.

Denne helga er 2600 unge fotballspelarar og lagleiarar samla i Bø for å delta på Somarland Cup 2019.

Fotballcupen dreg i gang cup- og festivalmåneden juni, som fire helger på rad fyller bygda med barn og unge frå heile landet. Om lag 5500 deltakar er påmelde til årets cupar og festivalar.

Etter fotballcupen følgjer helger dedikerte til handball, musikk og ski.

Fotball er stort i Bø, og i papiravisa denne veka kan du sjå bilde av alle fotballaga i Skarphedin. Det er mange.

I avisa kan du også lese meir om dugnadsmånaden juni som bidrar stort til økonomien i frivillige lag og foreiningar i Bø.

Luk burot ­ – vinn pengar

Unge plantar. Slik ser unge burotplantar ut. Baksida av blada er grå.


Astma- og Allergiforbundet arrangerer burot-lukekonkurranse. Dei lovar ut fem pengepremiar til skular og barnehagar som deltek i Aksjon Burot.

Det er mange som er plaga av burotpollen.

– Burotpollen fører til store allergiplager med rennande nase, auge og hovudpine, skriv Astma- og Allergiforbundet i ei pressemelding.

Det opplyser at burotpollen gir like store plager som bjørkepollen. Dersom ein fjernar plantar før 1. juli rekk dei ikkje å  blomstre. Dermed kan elevane kome på skulen i august og sleppe plager. I juni er også plantane lette å fjerne.

Luk rundt skular og barnehagar

– Alle skular og barnehagar i Telemark, Vestfold og Buskerud er inviterte med i Aksjon Burot. Aksjonen går ut på at ein skal luke burot i ein til to timar mellom 10. og 30. juni. 100 til 200 meter rundt skulen eller barnehagen. Burota legg ein på bakken eller i sekkar som blir tømt i komposten. Astma- og Allergiforbundet skriv at ein helst bør bruke hanskar når ein luker.

Når ein har lukt tek ein helst bilde av det og sender det med ein e-post til Astma- og Allergiforbundet. Dei som sender inn er med i trekning av fem premiar på 4.000, 2.000 og tre på 1.000 kroner.

Effekt etter tre år

Astma- og Allergiforbundet oppfordrar også alle kommunane til å slå langs vegar, sykkelstigar og alle institusjonar. Mange skular og barnehagar var også ute og luka i fjor. Astma- og Allergiforbundet opplyser at etter tre år med luking vil ein sjå at det blir mindre burot og færre plager.

Med blomster. Blomstrande plantar kan bli 180 cm høge.
Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje