Sosiale medium

Bø i Telemark
35
10°C
 

Dato

Fredag 26. april 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Ung Arena har folk, manglar hus

Møteplass: Målet for (f.v.) Trond Garborg, Anne Marie Kaasa, Brita Rønning Iversen og Frøydis Haukeland er å skape ein møteplass for ungdom. Ungdommane skal sjølve vere med og utforme tilbodet.

Det er tilsett to personar i to fulle stillingar i prosjektet Ung Arena, ein prosjektleiar og ein psykolog. Men kvar dei skal halde til er enno ikkje klart.

Styreleiar i Gullbring, Terje Wold, har tidlegare opplyst til Bø blad at det er levert eit tilbod om plass i Gullbring for prosjektet Ung Arena. Styringsgruppa til prosjektet ønskjer seg til Gullbring, men det er enno ikkje klart korleis det blir. Men det er tilsett to personar som skal jobbe med prosjektet på full tid ut 2022 i ei fast og ei prosjektstilling.

Les meir om kven dei er og kva tankar dei har om Ung Arena i papiravisa eller i eavisa.

Høgskulehistoria som nettutgåve

God hjelp: Olav Rovde har hatt god hjelp av Kristin Ødegård Vestgarden i arbeidet med boka om høgskulen i Bø.

29. mai 1970 fatta Stortinget vedtaket som kom til å bli så viktig for Bø: Telemark distriktshøgskule skulle byggjast opp i bygda. I fjor vart historia om høgskulen samla mellom to permar av historikar Olav Rovde. No er boka om denne viktige institusjonen kome ut som digital utgåve.

Rovde opplyser at ein i den samanheng også har nytta høve til å rette nokre feil og gjere nokre mindre redigeringar, det vart for dårleg tid til korrekturlesing i haust.

Millionar til startlån

Bustadkonsulent Espen Nordli Eriksen i Nav rettleier folk som vil søke startlån og tilskot frå Husbanken. Foto: Gro B. Røiland

Bø kommune har tatt opp startlån til vidareformidling i Husbanken på 15 millionar kroner, mens Sauherad kommune har 6 millionar kroner.

Startlån blir gjeve til folk som elles ikkje får lån i vanleg bank eller ikkje har mulegheit til å spare til eigenkapital. For å få lån må ein ha høg nok inntekt, frå arbeid eller trygd, til å betene lånet i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Espen Nordli Eriksen er bustadkonsulent både for Bø og Sauherad og blir bustadkonsulent i ny kommune. Han har hjelpt mange til å søke startlån til bustad.

– Det skal vera nøkterne bustadar. Me gjev lån på 2 til 2,5 millionar kroner, seier Eriksen.

I fjor blei det ifølgje Eriksen innvilga fem-seks startlån til bustadkjøp i Bø og eitt til to startlån i Sauherad. Det har vore mellom 10 og 15 søknadar i året, men ikkje alle fyller kriteria.

Les meir om startlån i papiravisa.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje