Sosiale medium

Bø i Telemark
02
9°C
 

Dato

Tysdag 16. oktober 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Stabile lokalaviser

Landslaget for lokalaviser organiserer 100 av lokalavisene som har eit netto opplag på drøye 331.000 eksemplar.

 

Folk les lokalaviser både på papir og nett

Lokalavisene står svært sterkt – og folk les det journalistiske innhaldet både på papir og nett. Det viser den halvårige opplagskontrollen til Medietilsynet.

Landslaget for lokalaviser (LLA) er organisasjonen for over 100 av lokalavisene i Noreg. Desse fådagersavisene har nå eit netto opplag på drøye 331.000 eksemplar. Over tre fjerdedelar av opplaget er digitalabonnement, der lesarane får tilgang til alt innhald både på nett og papir.

Samtidig som LLAs aviser blir lest meir på digitale plattformar, står papirutgåvene seg godt. Lesarane og annonsørane ønsker lokalt innhald både på nett og papir. Det er 40 fleire fådagersaviser på papir i dag enn for 30 år sidan.

Bø tråvlags lokalkøyring 2018

Tre tråvveteranar; Kjetil Hynne, Olav Kaasin og Per Arntzen

Tre tråvveteranar; Kjetil Hynne, Olav Kaasin og Per Arntzen

3-åringer, kaldblods.

3-åringer, kaldblods.

Olav Kaasin og Gyri Jenta

Olav Kaasin og Gyri Jenta

Tråvveteran Magnus Helland

Tråvveteran Magnus Helland

Magnus Helland og Tilly Queen S.O

Magnus Helland og Tilly Queen S.O

Vinnar Gull Arwen (midten) med kusk Magnus Helland

Vinnar Gull Arwen (midten) med kusk Magnus Helland

Vinnarane Eini Linn og Holy Mary

Vinnarane Eini Linn og Holy Mary

Gunnar E. Wibstad (10) og Glentans Sonette

Gunnar E. Wibstad (10) og Glentans Sonette

Kristin Aaland og Krogstad Maja frå Bø

Kristin Aaland og Krogstad Maja frå Bø

Kristin og Krogstad Maja vann ponniløpet

Kristin og Krogstad Maja vann ponniløpet

Kari og Ane Hynne styrer kiosken

Kari og Ane Hynne styrer kiosken

Travelt i tråvlagskiosken

Travelt i tråvlagskiosken

Publikum i solskin

Publikum i solskin

Vinnarparet Kjetil Roe og Kor Brage

Vinnarparet Kjetil Roe og Kor Brage

God stemning på startbilen

God stemning på startbilen

Kjetil Roe og S.K´s Spartacus

Kjetil Roe og S.K´s Spartacus

Marit Bø mellom Birk Støveren og Birk Bjørn

Marit Bø mellom Birk Støveren og Birk Bjørn

Marit Bø og Birk Rapp

Marit Bø og Birk Rapp

Må betale 150 prosent

Kostar med bom. Nyevegen Årnes – Slåttekås kostar 400 millionar kroner å byggje, men det skal betalast 595 millionar kroner i bompengar.

 

Det skal krevjast inn 592 millionar kroner på Slåttekås  – Årnes

I stortingsproposisjonen er det lagt inn årlege innkrevjingskostnader for bompengar på 2,6 millionar kroner for vegstrekninga Årnes – Slåttekås. Det opplyser Birgitte B. Johansen i Vegfinans. Totalt er det rekna med at det skal krevjast inn 592 millionar kroner (2015-kroner), 50 prosent meir enn vegen kosta, i bompengar. Anlegget kosta 400 millionar kroner å byggje. Innkrevjingsperioden er rekna til 15 år som er standar for slike anlegg.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje