Ann Kristine Kallåk frå Vinje og Torgeir Straand frå Bø, båe busett i Bø, gifta seg i Bø kyrkje 8. mai 2021. Foto: Studio Vest / Stine