Åpent møte om barnefattigdom i Midt-Telemark – UTSETT

29. november 2023 kl. 18:00
Rødt Midt-Telemark

NB: Møtet har blitt utsett pga sjukdom. Ny dato kjem.

Det er mange fattige barnefamilier i Midt-Telemark.
Vi ligger veldig dårlig an på nasjonale statistikker,
men det er sjelden vi snakker om denne problematikken.
Det vil vi i Rødt gjerne gjøre noe med.

Vi inviterer derfor folk i bygda, polititske partier, frivillige organisasjoner og kommunale aktører til å komme og være med i en veldig viktig samtale!
Siri ordfører har allerede takka ja.

Dessuten har vi satt sammen et panel av folk som veit mye om hva dette handler om:

Rolf Eikeland, gjeldsrådgiver fra Nav Midt-Telemark
Solveig Solvang fra Røde kors Telemark
og en helsesykepleier fra helsestasjonen

Sammen kan vi lære mer sånn at barnefattigdom blir en viktigere del av den politiske diskusjonen i kommunen.
Og vi håper at vi på tross av en hardt pressa kommuneøkonomi kan komme fram til noen konkrete forslag som kan hjelpe de familiene som trenger det.

Har du spørsmål eller innspill – ta kontakt med Ellen Hageman på
fruhageman@gmail.com eller telefon 95904658

Sted: Kjernehuset på gvarv