Bø blad for 25 år sidan

Frå venstre: Thea Bakke, Folkestad skule, Rannveig Jacobsen, Folkestad skule, Tonje Katrine Håndstad, Bø skule, Vibeke Eilevstjønn, Folkestad skule og Silje Tjønntveit, Bø skule.

Felles utefest for alle i Skulefritidsordninga

Abonnement
Torgeir Straand, til venstre, og Per Anders Buen Garnås under ein konsert på Voss.

Gutane lagar slåttar sjølv

Abonnement
Anne Holtan Saga (t.v.) og Halvor Holtan har kjøpt 2/3 av bygget til Arve Egenæs i Folkestadvegen.

Holtan-praksisen stakk av med dei ledige kontora

Abonnement
Konsertfjes: oppe t.v. ser me Dramaungar bak masker, deretter syng Inga Rasmussen, og dei tri som spelar er f.v. Reidun Liljedal, Frode Asphaug og Vidar Karlsen. Nede f.v. Simon Riis Iden (fløyte), Gunn Kristin Leikvoll Aasen (fele) og 3 aktørar frå Habakoret, Pedro David Chamusca, Olav Lilledal Andersen og Anne Aase Mæland.

– Det som står til seks på terningen, er framfor alt variasjonen i tilboda!

Abonnement
Oppmålingsavdelingas 1,4 årsverk, også kalla dame­avdelinga: Anna Svalbjørg t.v. og Kari Hynne.

Adressekartet for Bø er også blitt turkart

Abonnement
230420 fugl Bilde1

Å var jeg en sangfugl – syng med det nebbet du har!

Abonnement
Sauherad Samtun på Hørte.

– Livet blir betre for så mange etter Samtun

Abonnement
Oterholtfossen i Bø.

– Ta på alvor planen om rørgate til Kilen!

Abonnement
NEGLAR. Kjellfrid Soterud Innleggen (t.v.) og Anne-Lise Haugestøl demonstrerer neglebehandling.

– Neglane må ikkje neglisjerast

Abonnement
LEIARAR: Nyvald leiar i handballgruppa, Magne Gaara, saman med avtroppande leiar Aud Hynne.

Handballgruppa tente 317.000 kroner på Sommarland Cup

Abonnement
RYDDETRIOEN I GULLBRING: f.v. Jostein Fylkesnes, Christian Ramberg og Johs. Forberg.

Redningsaksjonen for Gullbring kulturanlegg fekk 100 prosent gjennomslag

Abonnement
Næringskonsulent Bjørgulv Stavenes.

– Sønstebø kan snu trenden for Bøgata

Abonnement
SKOGEN: Skogentunet, sett frå gata mellom Vertshuset og Skrede/ Fokus bank. 94 år gamle Kari Skogen bur her ennå og leiger ut det andre husveret.

Dei 100 år gamle husa i Bøgata blir bevara

Abonnement
VONDT BLOD: Her på nordvestsida av Storsalen skal eit omforeint tilbygg kome som erstatning for lagerrommet som musikkreftene mista, og som har sett mykje vondt blod i forholdet til Gullbring kultúranlegg det siste året.

Redningsaksjon: – Gullbring kulturanlegg kan ikkje halde fram som no

Abonnement
NYTT BUSTADFELT: Biletet er teke frå Sisjordvegen og syner Kleppengarden midt på med det nye bustadfeltet i forkant og ut til høgre. Folkestadvegen til Sandvoll gjeng nede i dumpa til venstre og i bakgrunnen til høgre ser me Breisås.

Kleppenjordet er klart for 23 husvære

Abonnement
I HAUGESUND: Glade bøheringar på jobb i Haugesund. F.v. Halvard Strand, Asbjørn Botnen, Arnhild Bø, Magne Gaara og Astrid Kaasa.

Suksess for reiselivslaget i Bø på messene i Haugesund og Bergen

Abonnement
AKTIVE: Breie glis i langrennsleiinga bak kveldens blautkake. Gjermund Gåra t.v. og Arne Gunnar Tollehaugen t.h.

Langrennsfolket vil satse på Grønkjær

Abonnement
Geir Helge Espedalen - ung avdelingsleiar på 27 år.

Unikt med student- og bygdebokhandel i eitt

Abonnement
KONTORARBEID: Tillitsvalde Terje Slåttedalen gjer berekning av arbeidet han har utført, Jon Helge Myhre ventar kanskje på tur. Dagleg leiar Halvor Langkaas bak til venstre.

Elektromontør’n har mest tridobla omsetnaden sidan fristillinga i 1994

Abonnement
TELEMARKSHALLEN ER TOPP! seier to lokale brukarar: Skarphedins Bjørn H. Sanda og Thomas H. Norheim.

Telemarkshallen vil tilby Drillo-analyse på PC

Abonnement