Bustad

LETTSTELT: I takt med at lettstelte planter aukar i popularitet, gjer retroplanter comeback i norske heimar.

Slik er dei nye trendane for inneplanter

Abonnement
TRE ER POSITIVT FOR HELSA: Professor Anders Q. Nyrud, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) forskar på tremateriale.

Ny undersøking: Bruk av tre i innreiing er bra for helsa

Abonnement
DELIKAT: Pastellfargane er tilbake, og har kome for å bli.

Slik kan du velje riktig kjøkkenfarge

Abonnement
NATURLEG VAL:  Sondre og Thomas vaks opp med hammar, spiker og plank. Tømrarfaget blei naturleg for dei. 
Midt-Telemark Bygg Thomas og Sondre Valen

Thomas og Sondre deler yrke og arbeidsplass: – Det er pappa si skuld

Abonnement
STÅR STØTT: John Tjønntveit og Odd-Geir Nymoen gler seg over at Fargerike Bø, eller Bø maling, fortsatt står støtt.

Etter 40 år med Bø Maling er John og Odd-Geir like blide

Abonnement
FRÅ BY TIL BYGD: Kjetil Samuelsen og Tone Mathilde Kravik flytta frå byleilegheit i Tromsø  og har busett seg i eit hus frå 1870 på Hørte.

Tone Mathilde kom heim for å bli sauebonde – med på flyttelasset var Kjetil

Abonnement
STOLTE HUSEIGARAR: Birgitte Kleppe Verpe og Steffen Engeland er særs fornøgde med plasseringa av huset, og at dei har gjort mykje arbeid sjølv.

Birgitte og Steffen ville ikkje låne langt over pipa – valde ei billigare løysing

Abonnement
LYKKELEG HUSEIGAR: Inkiri Abrahamsson jublar over å vere  huseigar - mot alle odds.

For Inkiri er lykka å ha eige hus – det er like fargerikt som dama sjølv

Abonnement
GJER NOKO MED OSS: Ei god, varm farge på veggen har mykje å seie for rommet.

Er du ein frysepinne? Her får du fire tips for eit varmare rom

Abonnement
STOLT HUSEIGAR: Andrea Hvitås syner stolt fram bustaden ho og sambuaren har kjøpt. Med to etasjar, stove, kjøken og fire soverom har dei stor plass. Også  tomta er romsleg.

Andrea (19) går mot straumen – blei huseigar langt unna sentrum

Abonnement
START NEDANFRÅ: Golvunderlag kjem i mange variantar og kan vere integrert i golvproduktet eller veljast separat. Å velje feil underlag er den største og vanlegaste feilen som ein golvkjøpar gjer.

Når du skal bygge golv er det nokre ting som er viktige å hugse på

Abonnement
PENGAR Å SPARE: Mange kan spare veldig mykje på å isolere. Spesielt eldre bustadar har store varmetap.

Vil du spare straum? Her er nokre grep du sjølv kan gjere heime

Abonnement
Bildeserie
VELKOMEN: Helge Stange ønsker varmt velkomne til eit besøk i den spesielle bustaden.
 Gjestheim
Gamlegata, Gvarv

Helge (74) opnar grinda i Gamlegata: – Velkomen til skattkammeret mitt

Abonnement
ARBEIDSLAGET PÅ DALSVATN: Tre av dei fire hovudmedlemmene i vedlauget på garden Dale på Dalsvatn har rigga seg til på tunet med noko av utstyrsparken sin. F.v. Stian Dalen, Kjell Gunnar Dalen og sjefen sjølv, Ingebjørg Sundsvalen Dale.

Skaffar veden sin sjølv: Stian (33) har far som læremeister og mommo som vedkløyvar

Abonnement
KJØPTE: Tor Gunnar Brennekåsa og Eline Møllerbråten kjøpte flott hus med tomt i Lifjell-bakkane privat av Olav Raukleiv.

Eline og Tor Gunnar kjøpte draumeplassen – der har dei fiksa alt sjølv  

Abonnement
VENER FRÅ FØR: Alexander Myhren ringde Marita Helene Valen og spurde om ho hadde kjøpt leilegheit på Oppheimhamna. No er dei naboar. På biletet: Alexander Myhren (t.v.), Sofie Myhren Stenberg, Sanna Valen Arnesen, Marita Helene Valen, Mathias Valen og Jan Arne Arnesen.

Her bur mange unge i Bø – på tre månadar var alle leilegheitene selde

Abonnement
PÅ FLYTTEFOT: Marius Bakaas og MiTek flyttar seinare i år frå Grivimoen til Brenna.

– Solcellepanel er framtida – stadig oftare ringer folk for å sjekke det ut

Abonnement
GOD KJENSLE: Linda og Björn fekk ei god kjensle då dei såg på tomt på Nordbøåsen.

Hus
Bygging
Tomt

Frå Oslo-blokk til stort hus på Nordbøåsen

Abonnement
AUKE PRODUKSJONEN: Dagleg leiar Ole Grimsgaard og driftsleiar Knut Egil Øygarden på Telemarksbruket har planar om å auke produksjonen av kjerneved.
Gamle tradisjonar i ny drakt:

– Kjerneved er gullet vårt, og svært trendy når folk byggjer hus

Abonnement
ALLE FORMER OG FARGAR: Design spelar ei større rolle enn tidlegare når folk skal gå til innkjøp av ny varmepumpe. Her viser Ole Halvor Kolstad ei raud varmepumpe med høg glans. Elektropluss

Sel varmepumper for nærare sju millionar kroner i året

Abonnement