Bustad

GOD PLANLEGGING: Når vaskerommet er godt planlagt, går kvardagssyslene smidig. Stadig fleire nordmenn ser fordelane med å ha eit eige vaskerom i bustaden.

Smart velvere på vaskerommet

Abonnement
EINEBUSTADPRISER: I heile Noreg har gjennomsnittsprisane på kvadratmeter i einebustader stige med nesten seks prosent. I Midt-Telemark kommune har prisane gått opp med dryge éin prosent.

Svak prisauke i einebustadprisane

Abonnement
TAPET: Fargar og mønster på veggen er fine kulissar til kunst, og kan få bilda til å poppe.

Farge løftar kunsten

Abonnement