Fokus: Kommunesamanslåing

MIDT-TELEMARK KOMMUNE: Kommunehuset ved Bø torg.
Vinter

Språkplan og styrking av nynorsk er ikkje følgd opp i kommunen

Abonnement
MEINING: Evy Beate Stykket, nestleiar i utval for oppvekst og kultur.

Planen for nynorsk let vente på seg

Abonnement
ADMINISTRERER: Kommunedirektør i Midt-Telemark, Per Dehli.

– Mange er skuffa over at økonomien ikkje er betre

Abonnement
TILLITSVALDE: Liv Omnes, hovudtillitsvald i Fagforbundet i Midt-Telemark kommune (t.v.), og Norill Mallasvik, hovudtillitsvald i Utdanningsforbundet.

– Me har ikkje fått fleire hender

Abonnement
STØRRE MILJØ: Dei to helsestasjonane er blant dei som er slått saman og samlokalisert etter samanslåinga. (Arkivfoto, Bø blad)

Dette seier dei tilsette

Abonnement
HEISTE REGNBOGEFLAGG: På Gvarv skole blir Pride-flagget heist opp for første gong i 2022. F.v. varaordførar Ingebjørg Nordbø, ordførar Siri Blichfeldt Dyrland og Ruben Forbergskog, komitemedlem i Bø bygdepride

Brukar seks møte på Pride-flagg, og lite tid på å gje vekk fire millionar

Abonnement
ORDFØRAR: Siri Blichfeldt Dyrland.

– Eg meiner politikarane har gjort nok for å få økonomien i balanse

Abonnement
SAMANSLÅINGSKOMMUNE: Ordførar i Heim kommune, Odd Jarle Svanem.

Kommunen som gjekk frå minus til solid pluss

Abonnement
Illustrasjon: Dag Einar Hvitsand

Kvar vart det av milliarden til den nye kommunen?

Abonnement
VANSKELEG ØKONOMI: Det har vore krevjande å styre økonomien i ny kommune, sjølv om den får nok pengar. Kommunedirektør Per Dehli og ordførar Siri Blichfeldt må knyte att pengesekken dersom det skal bli orden på sakene. Illustrasjon: Dag Einar Hvitsand

Underskotet veks, sjølv om kommunen får dei pengane den skal

Abonnement
BRUKAR FOR MYKJE: Midt-Telemark kommune held fram med å bruke meir pengar enn kommunar ein kan samanlikne seg med, og overforbruket veks. Bø blad har gjennomgått økonomien til den samanslåtte kommunen, og presenterer journalistikk som gjer eit djupdykk i kommunesamanslåinga. Illustrasjon: Dag Einar Hvitsand

– Nå grev me i kommunen, og innbyggjarane må på banen