Fribyforfattaren

FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

– Kva foregår eigentleg bak stengde dører?

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

– Det er ikkje noko poeng å snakke om likestilling dersom det vi gjer ikkje blir sett nok pris på

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

Mor mi og dei to kjelane

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

Ein av mine venner spurde meg; – Sying er kvinnearbeid og som feminist, kvifor gjer du dette?

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

– Kulde og snø er ikkje lenger eit problem, nå har eg også prøvd skia

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

– I norsk friluftsliv har eg funne meg sjølv, og fått tilbake sjølvtillit og styrke

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

– Abort er eit kjensleladd tema, men det er vår kropp og vår avgjerd

FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

– Kjærleik er det mest slagkraftige ordet

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

– Dei lagar kleda våre – til ein latterleg pris

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

– Nordmenn er som østers: har skal på utsida men er mjuke inni. Somme har til og med ei perle i seg

FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

Integrering – eit fellesføretak

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

– Ikkje lag grimasar, grashoppe er faktisk veldig godt

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

– Ekteskapsvaldtekt er òg ei form for valdtekt

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

Sexisme i lufta

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

– Kven har foreldreretten til eit barn?

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

Eit kjønnsdelt arbeidsliv

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

Sambuarskap er ikkje bare-bare

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

Medgift: Namnet på eit kulturelt monster

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

Om eldre menneske og eldreheimar

Abonnement
FÅR EIGA SPALTE. Fribyforfattaren i Midt-Telemark får eiga spalte i lokalavisa.

Internasjonal morsmålsdag

Abonnement