Leiar

Ansvarleg redaktør i Bø blad - Lokalavis for Midt-Telemark, Hilde Eika Nesje.

– Nå må alle bidra til at smitten ikke aukar enda meir

UNGDOMSRÅDET ER BEKYMRA: Midt-Telemark ungdomsråd meiner skulen treng fleire ressursar. F.v. Anne Vågen Bunkholt, Astrid Horgen, Wisse Renssen, Marita K. Valkeinen, sekretær, Aurora Aline Haugdal, Eline Momrak og folkehelsekoordintor Frøydis Haukeland.

Sterkt varsko frå skulen og dei unge – nå må det meir enn lytting til

Abonnement
Bø blad
Aviser 
Avisbunke
Lokalavisa

– Kva skal eigentleg på trykk i avisa?

LOKALAVIS. Bø Blad - lokalavis for Midt-Telemark held til i Bøgata

– Gode rammevilkår er avgjerande for lokalavisa di

Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Med eit krevjande budsjett er det nå dei folkevalte blir utfordra

Redaktør Hilde Eika Nesje i Bø blad.

Kva skal me publisere, og ikkje, i lokalavisa?

Abonnement

Nye kostar – betre kontakt?

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Me får håpe at ikkje folk har mista lyst og vilje til å bidra som frivillig

Abonnement
GALLERIET: Stadskleivutstillinga finn stad i Galleri Stadskleiv, på Gullbring.

– Tar me godt nok vare på den rike kunsthistoria i vårt område?

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Korleis vil kommunen møte unges aukande rusbruk?

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

Ny politisk vind over landet – og heldigvis mange ulike parti på Stortinget

Abonnement
Johanna Ytreland eple eplefest barn

– Ein sterk og god eplefest på Gvarv

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Lifjell engasjerer, og me treng ein debatt om høgfjellet vårt

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Du kan vere med og bestemme kven som skal ha makta

Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Kor kjem eigentleg det folk i kommunen snakkar om frå?

Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Felebygdas eigen festival lever i beste velgåande

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Me må slutte å skape fiendar av meiningsmotstandarar

ISBAR MED SUKSESS. Den nye isbaren på torget trekkjer mykje folk.

Iskiosken som har knekt koden

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Ønskjer politikarane å satse meir enn fine ord på dei unge, er ikkje stenging av Gvarv-bassenget lurt

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Med utbyggingstempoet som er i kommunen nå, må ein stoppe opp litt og tenkje

Abonnement