Leiar

Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

Er det tilbod nok her me bur, kjem også folka hit

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Å satse på jentefotball handlar om vilje

Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

Ein ny skule som fortent

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

Ein tv-serie å få med seg

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

Dei farlege ekko-kammera

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

Korleis ein møter pandemien, kan vere avgjerande både for utvikling og sluttresultat

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

Kommunen må vere føre var når det gjeld kvikkleire

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Våg å vere til bry

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

Toget må me ha, og toget må me kjempe for

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

Honnør til helse

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

Frivillige foreldre er faktisk heilt nødvendige for at det rike lags- og organisasjonslivet skal fungere.

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

Det er nå det gjeld: Korleis kan me handle både lokalt og smittefritt?

Abonnement

– Demokratiet vårt er ikkje perfekt, heldigvis kanskje

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Kan alle i kommunen som tener over 600.000 i året gå ned i løn?

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

Open styring

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

Debattklima, troll og herskesjuke

Abonnement
Redaktør Hilde Eika Nesje i Bø blad.

– Gje dei eldre fleire saker å jobbe med

Abonnement
– Gode vurderingar er viktig når ein skal bestemme utvikling for framtida til lokalsamfunnet, ifølgje redaktør Hilde Eika Nesje.
Illustrasjonsfoto: Bø blad

Sentrumsframtid til vurdering

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Me må spørje meir

Abonnement
Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Me må ofre litt under pandemien

Abonnement