Leiar

KRIG I UKRAINA. Politikarane i Midt-Telemark førebur seg på å hjelpe krigsofre frå Ukraina.

Flagg
Krig
Ukraina
Eitt år med krig i Europa:

– I ein kvar krig er det folk det handlar om – folk som deg og meg

Abonnement
LOKALT MAKTSENTRUM: Midt-Telemark kommunehus

– Me skal vere glad for at nokon tek jobben som lokalpolitikar

Abonnement
OPPFORDRAR TIL Å LESE MEIR NETTAVIS: Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Nyheiter frå Midt-Telemark kjem ikkje bare på torsdag

KLAR FOR NYE EVENTYR: Nå er det opp til oss andre å bruke tilbodet. Jan Helge Sønstebø mellom Wilfred Verschuure og Christian Myhre Hansen.

– For at det skal gå bra med dei som satsar og investerer, må me andre bidra

Redaktør Hilde Eika Nesje i Bø blad.

– Å vere gjestfri og inkluderande kan redde liv – skal me gjere noko med det?

MAKT: Både media og folkevalte har makt.

– Media har makt, og politikarane har makt

FRÅ NASJONALBIBLIOTEKET: Midt-Telemark bibliotek er eitt av seks bibliotek i Telemark som har fått pengar av Nasjonalbiblioteket.

– Sparetiltaka framstår både vilkårlege og kunnskapslause

ENGASJEMENT: Folk er engasjert i kva som skal skje med Bøgata 83.

– Ved utvikling må ein tenkje på kva som får folk til å trivast og bli i sentrum

Ansvarleg redaktør i Bø blad, Hilde Eika Nesje.

– I den situasjonen som kommunen er i nå, krevst det politisk ansvar

SJAUING: Lærar for gymnaselevane, Beate Vik Fjelldalselv jobbar dugnad. Her tek ho i eit tak i Gullbring.

– Har yngre blitt dårlegare til å bidra med frivillig arbeid?

ALLE KAN BIDRA: me må omstille oss, og vere med på å bidra til straumsparing.

– Nå er det tid for sparing, og me må alle omstille oss

ANSIKTSLØFT: Rindegården er kjøpt opp av familien Mæland. Nå får den ny farge, og dét snakkar folk om.

– Grønfarge på sentrumshuset har blitt ein snakkis fordi folk bryr seg om korleis sentrum ser ut

STRAUMSTØTTE: Straumstøtte til blant anna Merkurbutikkar er eit av punkta regeringa og SV er einige om 

KREVJANDE TIDER: Høgare straumutgifter er bare ein av utfordringane innbyggjarane i Midt-Telemark møter nå.
STRUMPRISEN STIG: Prisane på kraftmarknaden går opp og det får kundar også i Telemark merke. Bilete av nokre kraftlinjer er henta frå Breisås. Foto: Øystein Akselberg

– Verda har blitt meir krevjande – er me rigga for å takle det?

OPPFORDRAR TIL Å LESE MEIR NETTAVIS: Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Poenget med å gje statsstøtte til media handlar om å styrke det norske mediemangfaldet

TRENG EIN PLAN: Når eit sentrum utviklar seg fort, treng ein gode planar. Her frå Stasjonsvegen i Bø sentrum.

– Kva slags bygg skal ein eigentleg seie ja til i Bø sentrum?

EPLEDRAUM: Frukthagane i Midt-Telemark viser seg frå si beste side i desse dagar.

– Det er noko spesielt med frukthagar: Ta turen til eplefesten

Midt-Telemark kommune ungdomsråd 
F.v. rundt bordet: Aurora Aline Haugdal, Eline Lian, Doha Ali Hamed, Jasmin Kusainova, Eline Momrak, Wisse Renssen, Astrid Horgen og Anne Vågen Bunkholt

– Eldreråd og ungdomsråd. Desse utvala er supervikige for lokademokratiet

Inviterer alle. Frivilligsentralen ønskjer alle velkomne til å stikke innom på julaftan, då lagar dei julefeiring for dei som gjerne vil ha nokon å feire jul saman med. 

Bø Frvilligsentral julaftan feiring ope

– Kommunen må aldri gå i fella og undervurdere det frivillige arbeidet

Abonnement
PLASS TIL ALLE: Ingen har einerett på Bø sentrum. Her skal det vere plass til alle.

– Ingen har einerett på Bø sentrum. Viss alle viser omsyn, er det plass til alle

STILLE TIL VAL? Neste haust er det kommuneval. Viss du vil vere med og bestemme utviklinga der du bur, er det nå du må melde deg.

– Det er nå du må nytte sjansen viss du vil bestemme i Midt-Telemark