Leiar

REDAKTØR: Hilde Eika Nesje i Bø blad.

Kunsten å seie unnskyld

Val valdagen 2021  Bø stemmelokale stemme
 Vallokale Gullbring avlukke stemme

– Den største trusselen for demokratiet vårt er dei som ikkje gidd å stemme

GRUNN TIL Å SMILE: Opplagstala som blei presentert i år gir dei tilsette i Bø blad grunn til å smile. F.v. Øystein Akselberg, Rune Digranes Bøen, José Bakker, Marta Kjøllesdal og Hilde Eika Nesje.

– Spenner du bein på oss?

BRUKAR FOR MYKJE: Midt-Telemark kommune held fram med å bruke meir pengar enn kommunar ein kan samanlikne seg med, og overforbruket veks. Bø blad har gjennomgått økonomien til den samanslåtte kommunen, og presenterer journalistikk som gjer eit djupdykk i kommunesamanslåinga. Illustrasjon: Dag Einar Hvitsand

– Nå grev me i kommunen, og innbyggjarane må på banen

UHELL. Av og til går noko(n) på trynet.

– Når noko(n) går på trynet

KRIG I UKRAINA. Politikarane i Midt-Telemark førebur seg på å hjelpe krigsofre frå Ukraina.

Flagg
Krig
Ukraina
Eitt år med krig i Europa:

– I ein kvar krig er det folk det handlar om – folk som deg og meg

Abonnement
LOKALT MAKTSENTRUM: Midt-Telemark kommunehus

– Me skal vere glad for at nokon tek jobben som lokalpolitikar

Abonnement
OPPFORDRAR TIL Å LESE MEIR NETTAVIS: Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Nyheiter frå Midt-Telemark kjem ikkje bare på torsdag

KLAR FOR NYE EVENTYR: Nå er det opp til oss andre å bruke tilbodet. Jan Helge Sønstebø mellom Wilfred Verschuure og Christian Myhre Hansen.

– For at det skal gå bra med dei som satsar og investerer, må me andre bidra

REDAKTØR: Hilde Eika Nesje i Bø blad.

– Å vere gjestfri og inkluderande kan redde liv – skal me gjere noko med det?

MAKT: Både media og folkevalte har makt.

– Media har makt, og politikarane har makt

FRÅ NASJONALBIBLIOTEKET: Midt-Telemark bibliotek er eitt av seks bibliotek i Telemark som har fått pengar av Nasjonalbiblioteket.

– Sparetiltaka framstår både vilkårlege og kunnskapslause

ENGASJEMENT: Folk er engasjert i kva som skal skje med Bøgata 83.

– Ved utvikling må ein tenkje på kva som får folk til å trivast og bli i sentrum

Ansvarleg redaktør i Bø blad, Hilde Eika Nesje.

– I den situasjonen som kommunen er i nå, krevst det politisk ansvar

SJAUING: Lærar for gymnaselevane, Beate Vik Fjelldalselv jobbar dugnad. Her tek ho i eit tak i Gullbring.

– Har yngre blitt dårlegare til å bidra med frivillig arbeid?

ALLE KAN BIDRA: me må omstille oss, og vere med på å bidra til straumsparing.

– Nå er det tid for sparing, og me må alle omstille oss

ANSIKTSLØFT: Rindegården er kjøpt opp av familien Mæland. Nå får den ny farge, og dét snakkar folk om.

– Grønfarge på sentrumshuset har blitt ein snakkis fordi folk bryr seg om korleis sentrum ser ut

STRAUMSTØTTE: Straumstøtte til blant anna Merkurbutikkar er eit av punkta regeringa og SV er einige om 

KREVJANDE TIDER: Høgare straumutgifter er bare ein av utfordringane innbyggjarane i Midt-Telemark møter nå.
STRUMPRISEN STIG: Prisane på kraftmarknaden går opp og det får kundar også i Telemark merke. Bilete av nokre kraftlinjer er henta frå Breisås. Foto: Øystein Akselberg

– Verda har blitt meir krevjande – er me rigga for å takle det?

OPPFORDRAR TIL Å LESE MEIR NETTAVIS: Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Poenget med å gje statsstøtte til media handlar om å styrke det norske mediemangfaldet

TRENG EIN PLAN: Når eit sentrum utviklar seg fort, treng ein gode planar. Her frå Stasjonsvegen i Bø sentrum.

– Kva slags bygg skal ein eigentleg seie ja til i Bø sentrum?