Leiar

STRAUMSTØTTE: Straumstøtte til blant anna Merkurbutikkar er eit av punkta regeringa og SV er einige om 

KREVJANDE TIDER: Høgare straumutgifter er bare ein av utfordringane innbyggjarane i Midt-Telemark møter nå.
STRUMPRISEN STIG: Prisane på kraftmarknaden går opp og det får kundar også i Telemark merke. Bilete av nokre kraftlinjer er henta frå Breisås. Foto: Øystein Akselberg

– Verda har blitt meir krevjande – er me rigga for å takle det?

OPPFORDRAR TIL Å LESE MEIR NETTAVIS: Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Poenget med å gje statsstøtte til media handlar om å styrke det norske mediemangfaldet

TRENG EIN PLAN: Når eit sentrum utviklar seg fort, treng ein gode planar. Her frå Stasjonsvegen i Bø sentrum.

– Kva slags bygg skal ein eigentleg seie ja til i Bø sentrum?

EPLEDRAUM: Frukthagane i Midt-Telemark viser seg frå si beste side i desse dagar.

– Det er noko spesielt med frukthagar: Ta turen til eplefesten

Midt-Telemark kommune ungdomsråd 
F.v. rundt bordet: Aurora Aline Haugdal, Eline Lian, Doha Ali Hamed, Jasmin Kusainova, Eline Momrak, Wisse Renssen, Astrid Horgen og Anne Vågen Bunkholt

– Eldreråd og ungdomsråd. Desse utvala er supervikige for lokademokratiet

Inviterer alle. Frivilligsentralen ønskjer alle velkomne til å stikke innom på julaftan, då lagar dei julefeiring for dei som gjerne vil ha nokon å feire jul saman med. 

Bø Frvilligsentral julaftan feiring ope

– Kommunen må aldri gå i fella og undervurdere det frivillige arbeidet

Abonnement
PLASS TIL ALLE: Ingen har einerett på Bø sentrum. Her skal det vere plass til alle.

– Ingen har einerett på Bø sentrum. Viss alle viser omsyn, er det plass til alle

STILLE TIL VAL? Neste haust er det kommuneval. Viss du vil vere med og bestemme utviklinga der du bur, er det nå du må melde deg.

– Det er nå du må nytte sjansen viss du vil bestemme i Midt-Telemark

SELT: Det gamle kommunehuset på Akkerhaugen er selt. Nye eigarar har store planar for den arkitektoniske perla.

– Planane for denne eigedomen vil stå seg godt i framtida

Abonnement
GLAD: Jon Solberg var glad for igjen å kunne spele konsert med Ni Liv.

– Mange kritikarar av sjangeren ville hatt godt av å ta seg ein tur på denne festivalen

BLIR SPLITTA: Telemark og Vestfold har vore eitt fylke i to år. No skal ein dele det opp att.

– Blir det verkeleg betre å splitte Vestfold og Telemark igjen?

Kom i mål i år også: Fire av dugnadsfolka på teknisk avdeling hadde innspurt på setje i stand banane på Sandvoll stadion i går kveld. F.v. Kristen Bråthen, Jørgen Kåsa, André Ladiszlaidesz og Per Oswald.

– Det blir ikkje cup, kamp eller overnatting utan folk i kiosken, på banen eller skulen

KAN BLI RIVE: I Bøgata 83 og 85 kan det bli etablert ein Burger King. Spørsmålet nå er om kommunen vil tillate riving av dei gamle husa.

– Rive eller ikkje rive? Nå er det opp til politikarane våre

GROSTUL HYTTEFELT: Dette er eit av dei nyaste hyttefelta i nærleiken av Jønnbu. Fleire hytter har blitt ført opp her dei siste åra.

– Nå må me som bur i kommunen seie det me meiner om utvikling på Lifjell

REDAKTØR: Hilde Eika Nesje i Bø blad.

– Er du blant dei som bidreg, eller er du ein som bare haustar av andres arbeid?

SENTRAL ROLLE. Kommunane hadde ei sentral rolle da Noreg etter ei djup krise under andre verdskrig skulle gjenreise landet.

– Det er politikarane som gjer vedtaka, og det får dei stå for

Abonnement
LAND I KRISE: Ukraina blei 24. februar angripe av nabolandet Russland og er nå i krig.

– Flyktningane som kjem treng meir enn avlagte klede og sko

REDAKTØR: Hilde Eika Nesje i Bø blad.

– Første steg for å inkludere fleire er ganske enkelt

POPULÆRT HYTTEOMRÅDE: Jønnbuområdet har ei rekkje hyttefelt som det er stor aktivitet i.

– Næringsinteresser kan få blomstre på Lifjell, men det må vere lov å stille både spørsmål og krav

Abonnement
Ansvarleg redaktør i Bø blad, Hilde Eika Nesje.

– Me kan ikkje fortsetje med krisepakker til alle og ein kvar