Meining

Peder Rekkedal.

– EU-debatt 2023: Hald stemmesetelen unna ja-partia

Abonnement
LO-sekretær Kristin Sæther.

– Krig i Europa – historien har gjentatt seg

Abonnement
3. kandidat Karianne Flatland og ordførarkandidat Karin Hagen, Midt-Telemark Arbeiderparti.

– Me er bekymra for kommunen sitt arbeidsliv

Abonnement
230504 Meining Myramoen

– La oss halde tunga beint med omsyn til kva for område solparkar blir etablert i

Abonnement
MINNA BESTEMOR: Jon Nordbø deler historier og gode minne gjennom sjølvskrive essay.

– Roxy – meir enn berre mat og musikk

Abonnement
Bjørn Gimming, leiar i Norges Bondelag.

– Derfor er jordbruksoppgjeret viktig for deg òg

Abonnement
MØTEPLASS: Aktivitetssenteret på Furuheim på Gvarv er ein framifrå møteplass, skriv referenten.

– Som du kanskje allereie no anar blir dette ikkje eit tradisjonelt møtereferat

Abonnement
Bjørn Nordbø, 3. kandidat MDG Telemark

Solceller eller skog? Tømmer eller tur? Ja takk, alle deler!

Abonnement
ELDRERÅDSLEIAR: Leiar i Eldrerådet i Midt-Telemark, Halvor Langåsdalen.

– Å sette tæring etter næring og skaffe seg eit rimelegare husvære, er i dag berre ynskjetenking

Abonnement
Stian Slotterøy Johnsen, 
generalsekretær i 
Frivillighet Norge.

Frivilligheita søkjer engasjerte kommune­politikarar

Abonnement
MEINING: Lisa Dawn Aarnes, dagleg leiar på Sauherad frivilligsentral

– Håpet ligg i revidert statsbudsjett

Abonnement
Styret f.v.: Anne Birgitte Riis-Johansen, Helge Gonsholt, Mikkel Aanderaa, Mette Bøe, Trude Flatland (leiar), Henrik Kjeldsen og Simen Rønning i Telemark Bondelag.

– Mat til folket

Abonnement
MEINING: Ellen Hagemann, Raudt

– Trekk planane om solcellepark, Ingemar Bråten

Abonnement
Karin Hagen

– Styrk barnehagane, det hjelper ikkje å bare snakke om det

Abonnement
MEINING: Per Atle Einan frå SV.

– Eigedomsskatten avgjer ikkje om ein har råd til å bu i huset sitt eller ikkje

Abonnement
MEINING: Ragnhild Kaski,
generalsekretær i Av-og-til.

– Drikk bestemor for mykje?

Abonnement
ALTERNTIV: Stefanie Reinhardt (førsteamanuensis i økologi, USN) meiner det er andre plassar som er betre eigna til solcellepanel enn skogen i Folkestad.

– Tenk deg hvor glad sommerlandbesøkerne kunne blitt når de slipper å sette seg i en glovarm bil

Abonnement
BONDELIV: Full aktivitet blant bøndene i Midt-Telemark. Her er det organisering av halmballar på Borgja gård.

– Alt heng saman, også i landbruket

Abonnement
KJÆRLEIK TIL NATUREN: Blåbærplukkere i ei fin stund.

– Kva for ei naturoppleving ville du sakna mest?

Abonnement
ETTERLYSER SAMARBEID: Øivind Brevik frå Samfunnsbedriftene.

– Det er milliardar å hente på samarbeid om vatn og avløp

Abonnement