Meining

FORSLAG OM UTVIKLING: Området ved det gamle bankbygget, NAV-kontoret og kommunehusa (bilete) på Idunsvoll på Akkerhaugen er gjenstand for kreativ tenking i regi av Kjell Arne Lunde i Midt-Telemark Næringspark AS. Foto: Øystein Akselberg

– Det vakre kommunehuset på Akkerhaugen har høy arkitektonisk verdi

Abonnement
Åslaug Sem Jacobsen (SP), stortingsrepresentant frå Telemark.

Helsing til sjukepleiarane på den internasjonale sjukepleiardagen

Abonnement
SNUR I BRYGGESAK. MDG har endra meining om utbygging av bryggeanlegg ved båthamna på Gvarv.

MDG snur i bryggesaka på Gvarv

Abonnement
VEKAS SPALTIST: Ellen Hageman frå Gvarv er fast spaltist i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Det blir ikkje bygd hytter på Lifjell

Abonnement
VIL GJE FLEIRE HØVE TIL Å BU I BREISÅS: Ida Elisabeth Welta Myrene.

Ein tilbakeflyttars draum om Breisåsutbygging

Abonnement
NÆRTUR: Arne Hjeltnes meiner det er viktig å ta vare på turområde i nærmiljøet. 
Bergenåsen

– Midt-Telemark kommune treng ein slagkraftig friluftspolitikk

Abonnement
Brunskrubb. Dette er ein litt gammal brunskrubb, plukka 30. juni, men Bjørn Steen fortel at ein godt kan finne matsoppen raudskrubb sjølv om det er tidleg til soppsesong å vere.

Svar til Torstein Børte:

– Nei til utbygging av Breisås – fordi me unner folk det

Abonnement
SVARAR PÅ INNLEGG: Ordførar i Midt-Telemark kommune, Siri Blichfeldt Dyrland.

Eit dikt til arbeidarane

Abonnement

– Kva skal me med bustadfelt i Skåråfjellia?

Abonnement

– Me lyttar til kva folk meiner om ny arealplan

Abonnement
Torstein Børte meiner at det er bra å utvide bustadfeltet i Breisås.

– Breisås er eit bustadområde eg unner fleire å få gleda av

Abonnement
Chase Alexander Jordal

– Ei langsiktig stenging av Åse bru kan få permanente konsekvensar for Bø 

Abonnement
BREISÅSSKOGEN. Diskusjonen om utbygging av Breisås skaper engasjement.

– Uheldig og lite tillitsvekkande om utbygging i Breisås

Abonnement
SKABB-UTBROT. Både tilsette og pasientar ved Bø sjukeheim (bilete) har blitt smitta av skabb.

Bø sjukeheim tilskot Husbanken budsjettbombe 
ny sjukeheim

Hjartesukk frå pårørande:

– Omsorgstrappa bryt snart saman

Abonnement
Lisa, Erland og Vemund

Kor blei det av familierettleiaren på Gvarv?

Abonnement
FYRSTEPLASS: Knut Duesund frå Notodden stiller på fyrsteplass på Telemarks-lista til Partiet Sentrum.

Politikk
Parti
Fylke
Vestfold Telemark

– Me har valt Partiet Sentrum

Abonnement
Breisåsskogen i Midt-Telemark.

– Er nærnaturen i Breisås og på Folkestad viktig for deg?

Abonnement
Morten Rask Arnesen 
SV Sosialistisk Venstreparti 
10 11 1952 LangkŒshaugen

Evjudalen og skjøtsel: Kor har det blitt av steinane?

Abonnement
Brynhild Hanto, Nome,

– Barnetrygd til alle barn i Midt-Telemark

Abonnement
190926 Jønnbu fjellkyrkje og ungdomssenter
leirskulelærarar Lars Lyngdal, Arne Slagsvold og Jarle Tyvold 24. sept 2019 
I samband med staden sitt 50-års jubileum

– Nok er nok i Breisås

Abonnement