Meining

Mia-Lill Larsen:

Vi trenger ny ungdomsskole

Abonnement

Barneombud Inga Bejer Engh:

Hvordan gjør vi barna våre trygge på nett?

Abonnement

Dag Hallvard Østtveit:

Tiltak mot virus

Abonnement

Arild Pedersen:

Støttar mødrer mot overdrive bruk av data i skulen

Abonnement
Bjørn Nordbø, MDG, heiar på framtidas landbruk.

Bjørn Nordbø:

Kjøt eller grønsaker?

Abonnement

Oddmund Søgnen:

Det late lokalsamfunnet

Abonnement

Telemark bygdekvinnelag:

Tog for alle, tog for klima, tog for pendlere, tog for skolebarn, tog for liv i bygdene

Abonnement
Vidar Jørgensen, Rødt Midt-Telemark, forventar at Olje- og energidepartementet fastheld innstillinga frå NVE i saka om Oterholtfossen.

Vidar Jørgensen (R):

Åpent brev til Olje- og energidepartementet

Abonnement
200227 Kommunehuset Akerrhaugen

Johannes Akkerhaugen:

Bedre økonomistyring i Midt-Telemark kommune

Abonnement
Anne Marte Juvland Herrefoss meiner at Bø ungdomsskule treng oppussing, eller at ein må byggje ny skule.

Anne Marte Juvland Herrefoss:

Bø ungdomsskule – Midt-Telemarks verste arbeidsplass

Abonnement

Kvinner, fotball og likestilling

Abonnement

Andreas Forberg Brenden:

Ikke kast så mye mat!

Abonnement
Ungdomsskuleelev Mona (13) meiner ungdom brukar for mykje tid på internett.

Mona (13):

Ungdom bruker altfor mye tid på nett

Abonnement

Arbeiderpartiet er kritisk til ordføraren i kommunedirektør-saka

Abonnement

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen:

Vår arkiverte historie 

Abonnement
Evy Beate Tveter

Lokalpolitikar om kommunedirektørsaka: Historia er sjeldan svart-kvit

Ingebjørg Nordbø frå MDG er opptatt av klimakutt for framtida.

Ingebjørg Nordbø:

Klimakur 2030

Abonnement
Vidar Jørensen, Raudt

Vidar Jørgensen, Rødt Midt-Telemark

Midt-Telemark kommune skal styres politisk

Abonnement
KRITISK TIL MIDT-TELEMARK ENERGI: Ingebjørg Nordbø (MDG) stiller seg undrande og kritisk til MTE sine påstander om Oterholtfossen.

Ingebjørg Nordbø:

Ikkje brei støtte for utbygging

Abonnement

Jarle Botnen:

Hurtigmatkjede til Bø er ikkje bra

Abonnement