Meining

MEINING: Marianne Løvlund.

– Spørjeundersøkinga ved Folkestad skule verkar lite seriøs

JØNNBU: Her har hyttene skyte i veret dei siste åra.

– Det er ikkje nødvendigvis slik at kommuneøkonomien blir styrka av å byggje hytter

MEINING: Stortingspresident Masud Gharahkhani møter pressa.
Den internasjonale dagen for pressefridom:

– Lokalavisene er viktige for demokratiet

MEINING: Terje Wold

– Det er ein dårleg tradisjon at SSN synest at Midt-Telemark skal stille opp, utan at dei vil gi noko igjen

MEINING: Per Atle Einan, Sosialistisk Venstreparti.

– All nedbygging av natur vedkjem oss alle, ikkje bare dei som eig eigedomen

NEI TIL HYTTER: Ellen Hageman (R) vil ha fuglar og natur, meir enn fleire hytter.

– At det er dødt på Lifjell utan anleggsarbeid og hyttebygging er ein absurd påstand

MEINING: F.v. Linda Pettersen (avdelingssekretær), Torunn Bredvei Steinsholt (leiar), Monica Holtan (nestleiar) og Vidar Bjørnø Byholt (avdelingssekretær).

– Me står sterkast når me står saman

MIDT-TELEMARK: Folkestad skule.

– Me bekymrar oss over det manglande økonomiske perspektivet i rapporten

HYTTEFELT: Utsikt mot eit hyttefelt på Lifjell ein fin sommardag.

– Ja til nødvendig utbygging på Lifjell

Rast kaffebar
Bø sentrum
Ann Kristin Skogen

– Det blir spekulert i om kommunen bevisst har kutta budsjetta på Folkestad for å gjere nedlegging lettare

MEINING: Knut Moe

– For meg ser det ut som at dei som har lagt fram planen om skulesamanslåing manglar noko kunnskap

STENGER: Brage Bok Bø i Bøgata stenger 1. mai.

– Stenginga fortonar seg som ein tragedie

FOSTERHEIM: Det trengst fleire trygge fosterheimar.

– Å bli fosterfamilie kan bli eit nytt kapittel i fleire norske heimar

MEINING: Aina Bakken Riise, leiar i Framtiden i våre hender

– Me løyser ikkje klimakrisa utan å ta eit oppgjer med overforbruket  

MEINING: Maren Vedvik Dammen

– Argumenta er mange for å behalde Folkestad skule som den er

MEINING: Gunnar Snippen

Ein liten korreksjon til Torbjørn Lahus

MEINING: Arne Storhaug

– Graden av hyttebygging tilseier nå svært restriktiv haldning til vidare utbygging

LOKALLAGSLEIAR: Bjørnar Nesje er leiar av Utdanningsforbundet Midt-Telemark.

– Skuledebatten viser at kommunen fortsatt vil la barn og unge ta støyten for dårleg økonomisk styring

MIDT-TELEMARK: Folkestad skule.

– Sats på å utvikle Folkestad skule til å bli enda betre

LEIAR: Ole Roger Dyrkorn, Telemark Nei til EU

– Viss Noreg hadde forplikta seg til innanlandske klimakutt ville klimaomstillinga gå raskare