Meining

MEINING: Evy Beate Stykket i Midt-Telemark Venstre vil sjå framover i debatten om korleis ein skal utvikle Bø sentrum.

Sentrumsutvikling:

– Kvifor snakke ned det som har skjedd i fortida, sjølv om ein er ueinige om framtida?

Abonnement
Anne Grethe Evju, vernepleier og ansatt i kommunal psykisk helsetjeneste og kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Midt-Telemark kommune

Om stramme budsjett og nødvendig helseteneste til menneske med psykiske helseproblem

Abonnement
Siri Blichfeldt Dyrland, ordførar i Midt-Telemark

Ordføraren svarar på kritikk av sparetiltak innan psykisk helse

Abonnement
Per Atle Einan, Midt-Telemark SV.

Nokre refleksjonar rundt utviklinga i Bø handelspark

Abonnement
BRUKTE NESTEN FEM TIMAR TIL OSLO. Forfattaren bak dette meiningsinnlegget er frusrert over dårlegare tilbod og stadige forseinkingar på Sørlandsbanen.

– En katastrofe for trafikknutepunktet Bø

Abonnement
Senterparti-ordførarar har gått saman om dette meiningsinnlegget.

Kommuner som er der for folk – kommuneøkonomi

Abonnement
Bjørn Nordbø, leiar i MDG Midt-Telemark, svarar Tormod Hynne i debatten om handelsparken i Bø.

– Detaljhandel er bra for handelsparken, men ikkje for sentrum

Abonnement
Terje Kili meiner det ikkje handlar om å utvide sentrums grensa lenger, men kva slags handel ein skal ha i handelsparken på Grivijordet.

– Spørsmålet er hva slags handel som skal foregå på Grivijordet

Abonnement
OPPRØRT: Torbjørn Roe Lahus er provosert av kva Tormod Hynne skriv om handelsbygda Bø.

Svarar Tormod Hynne:

– Eg synest du er frekk, Tormod

Abonnement
Tormod Hynne engasjerer seg i utvikling av handelsparken i Bø. Les innlegget hans her.

– Skal lokalpolitikk igjen bremse for utvikling av handelsbygda vår?

Bjørn Nordbø, leiar i MDG Midt-Telemark, svarar Tormod Hynne i debatten om handelsparken i Bø.

Myter om handelsparken

Abonnement
Merete Kaste, Midt-Telemark Arbeiderparti

Trygg når det gjeld

Abonnement

Sats på aktivitet for ungene våre!

Abonnement
Frivilligsentralen på Kjernehuset, Gvarv.

Slå ring om frivillighetssentralene

Abonnement
Helle Friis Knutzen, MDG Midt-Telemark

MDG prioriterer et levedyktig sentrum

Abonnement
VEKAS SPALTIST: Ellen Hageman frå Gvarv er fast spaltist i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

Hvor er det blitt av kritikken av sparetiltakene i psykisk helse og avhengighet?

Abonnement
ØNSKJER IKKJE MEIR UTBYGGING. Bjørn Steen er ein av forfattarane bak meiningsinnlegget som protesterer mot meir utbygging i Breisås.

Nei til utbyggingsplanar i Breisås

Abonnement
Harald Dean, pedagog og foredragshaldar ved Stine Sofies stiftelse.

Hvordan har du det – sånn egentlig?

Abonnement
TEKNISKE UTFORDRINGAR: Sokneprest i Bø, Axel Bugge, er glad for å ha ungdom i huset til å hjelpe seg med teknikken  når andakt skal filmast for å bli lagt ut på nett.

Svar til Human-Etisk forbund

Abonnement
Telemark bondelag etterlyser betre merking av matvarer.

Hvor kommer maten fra?

Abonnement