Meining

KRITISKE TIL HYTTEUTBYGGING: MDG-politikarar meiner hytteutbygginga på Lifjell har gått over alle støvelskaft. F.v. stortingsrepresentant Une Bastholm, Helle Friis Knutzen og Espen Lydersen på Høgefjell.

– Kan innflyttarar frå Kristiansand og Drammen få meine noko om Lifjell?

Abonnement
Bård Kleppe forskar Telemarksforsking kultur kulturforskar

– Oslo-berter, gamle gubbar og utbyggjarar

Abonnement
BYGGJE BUSTADER: Kjell Arne Lunde, Midt-Telemark Næringspark AS, ønskjer å byggje busrader på Akkerhaugen. 
Midt-Telemark kommune formannskap møte kommunestyresalen.  Kjell Arne Lunde, Midt-Telemark Næringspark AS

– Næringssatsinga i Midt-Telemark er heilt feil

Abonnement
MEINING: Britt Birkely, FrP.

– Både den som mobbar og den som blir mobba fortener at ansvarlege vaksne tar tak

Abonnement
MEINING: Gro H. Johansen-Thorbjørnsen

– Driting, pissing og bråk, eller sosial kos, hygge og samhald

Abonnement
Val valdagen 2021  Bø stemmelokale stemme
 Vallokale Gullbring avlukke stemme

– Den største trusselen for demokratiet vårt er dei som ikkje gidd å stemme

Siri Blichfeldt Dyrland håpar ein kan få til avtale med kommunedirektøren i neste veke.

– Me må ta vare på ungdomsmiljøet

Abonnement
MEINING: Bø turlag, ved Synne Blomquist og Arne Hjeltnes.

– Me har sjekka kva lokalpartia meiner om friluftsliv

Abonnement
STILLER SPØRSMÅL: Merete Kaste er kritisk.

– Ordføraren og rånarkulturen

Abonnement
LISTETOPPEN: Per Atle Einan, Øvre Bø, står øvst på lista til SV i Midt-Telemark.

– Høgre er kåt på politisk endring, men kva har partiet gjort?

Abonnement
MEINING: Anne-Mette Granhagen, Høyre.

– Me må inn i framtida med deltaking og dialog

Abonnement
KRITISK: Terje Dørumsgaard er kritisk til støy i Bø sentrum.

– Korleis hadde sentrum vore i dag dersom alle heldt kjeft?

Abonnement
MEINING: Chase Alexander Jordal, Senterpartiet.

– Det var ikkje meininga å krenke deg, Ingemar

Abonnement
Karin Hagen, ordførarkandidat Midt-Telemark Arbeiderparti

– For å få kommunen på rett kjøl, krevst samarbeid og at me tør å ta upopulære val

Abonnement
TRENG HJELP: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland  oppfordrar foreldre og besteforeldre til å fortelje ungdommane om at dei må halde avstand.


– Svar til dei anonyme

Abonnement
FRUKTPRODUSENT: Jarl Olav Rugtveit, fruktprodusent i Sauherad og leiar av regionrådet i Gartnerhallen Region Sør.

– Me kan produsere meir grønt, viss det offentlege vel norsk over import

Abonnement
FRONTFIGUR: Ingemar Bråten ser fram imot neste val som ordførarkandidat for  Midt-Telemark Høgre.

– Er det verkeleg bare to ordførarkandidatar?

Abonnement
MEINING: Varaordførar Borgar Kaasa (Sp) skriv innlegg på vegner av Senterpartiet i Midt-Telemark.

– Me er opptatt av bemanning og at me har nok tilsette og kompetanse

Abonnement
Ellen Hageman, førstekandidat for Rødt i Midt-Telemark.

– Har me faktisk nok pengar i kommunekassa?

Abonnement
MEINING: Terje Dørumsgaard.

– Pøblar flyttar kampesteinar i gata, dei skit og urinerer rundt husveggane

Abonnement