Meining

SPENNANDE KASSE: Svein Tore Bakaas,  i byggekomiteen undersøker trekassa med diverse indre organ.

Næringspark og næringsliv i Midt-Telemark kommune

Abonnement
SYNFARING: Midt-Telemark Senterparti på synfaring i samband med handsaming av kommuneplanens arealdel. Her ved Folkestadåsen der

Midt-Telemark Senterpartis synfaring og samtalar knytt til kommuneplanens arealdel

Abonnement
Gerd von der Lippe

Vil Midt-Telemark kommune avstå frå innkjøp av varer og tenester på okkupert område på Vestbredden og i Aust-Jerusalem?

Abonnement
Karoline Lie, studentleiar ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN)

Smitteutbrotet ved USN sett frå studentanes synsvinkel

Nina Kaasa meiner at lokalfolk bør slutte med stygge kommentarar om USN-smitte i kommentarfelta på sosiale medium.

Til den lokale bøheringen – som bryr seg om smitte på USN

– Trur´u jeg er fattig, eller?

Abonnement

Om politiske og administrative utfordringar i Midt-Telemark kommune

Abonnement
Anne Grethe Evju, vernepleier og ansatt i kommunal psykisk helsetjeneste og kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Midt-Telemark kommune.

Talet på menneske med psykiske helseproblem aukar i kommune-Noreg

Abonnement
Anna Henriette Straume,
4.,kandidat Stortinget, 
Telemark Senterparti.

Ung busetting i heile landet

Abonnement
FORSLAG OM UTVIKLING: Området ved det gamle bankbygget, NAV-kontoret og kommunehusa (bilete) på Idunsvoll på Akkerhaugen er gjenstand for kreativ tenking i regi av Kjell Arne Lunde i Midt-Telemark Næringspark AS. Foto: Øystein Akselberg

– Det vakre kommunehuset på Akkerhaugen har høy arkitektonisk verdi

Abonnement
Åslaug Sem Jacobsen (SP), stortingsrepresentant frå Telemark.

Helsing til sjukepleiarane på den internasjonale sjukepleiardagen

Abonnement
SNUR I BRYGGESAK. MDG har endra meining om utbygging av bryggeanlegg ved båthamna på Gvarv.

MDG snur i bryggesaka på Gvarv

Abonnement
VEKAS SPALTIST: Ellen Hageman frå Gvarv er fast spaltist i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.

– Det blir ikkje bygd hytter på Lifjell

Abonnement
VIL GJE FLEIRE HØVE TIL Å BU I BREISÅS: Ida Elisabeth Welta Myrene.

Ein tilbakeflyttars draum om Breisåsutbygging

Abonnement
NÆRTUR: Arne Hjeltnes meiner det er viktig å ta vare på turområde i nærmiljøet. 
Bergenåsen

– Midt-Telemark kommune treng ein slagkraftig friluftspolitikk

Abonnement
Brunskrubb. Dette er ein litt gammal brunskrubb, plukka 30. juni, men Bjørn Steen fortel at ein godt kan finne matsoppen raudskrubb sjølv om det er tidleg til soppsesong å vere.
Svar til Torstein Børte:

– Nei til utbygging av Breisås – fordi me unner folk det

Abonnement
SVARAR PÅ INNLEGG: Ordførar i Midt-Telemark kommune, Siri Blichfeldt Dyrland.

Eit dikt til arbeidarane

Abonnement

– Kva skal me med bustadfelt i Skåråfjellia?

Abonnement
Torstein Børte meiner at det er bra å utvide bustadfeltet i Breisås.

– Breisås er eit bustadområde eg unner fleire å få gleda av

Abonnement
Chase Alexander Jordal

– Ei langsiktig stenging av Åse bru kan få permanente konsekvensar for Bø 

Abonnement