Meining

LEIAR: Ulf Bruno Vege

Årsmøtet er gjennomført: Ulf fortset som leiar

I KARANTENE. Fleire klasser ved Bø skule er sett i karantene fredag 25. september.

«Fast and furious» på Bø skule

VILLA LUNDE: Elisabeth de Lunde foran konsertsalen på Villa Lunde.

– Ei ny tid på Villa Lunde

Abonnement
STYRE: Midt-Telemark senterparti sitt styre. 
Bak f.v. Borgar Kaasa, leiar, Siri Blichfeldt Dyrland, nestleiar, Astrid Staurheim, kasserar, Chase Alexander Jordal (framme t.v.), styremedlem, Anne Særsland, styremedlem, Kjetil Nyhus, styremedlem.

– Ta bonden på alvor. Me må sikre norsk mat

Abonnement
LEIAR: Ole Roger Dyrkorn, Telemark Nei til EU

– EØS-avtala bidreg til privatisering av offentlege tenester og svekker folkestyret

FAST SPALTIST: Kjell Bitustøyl er fast spaltist i Bø blad - Lokalavis for Midt-Telemark.

– Me er venleg innstilte, men kva om dei slår seg til her for godt og blir fleire?

Abonnement
KALDARE: Det vil bli bli ein kaldare kvardag på Bø skule og i andre kommunale bygg.
Midt-Telemark kommune, straum

– Skal Bø skule bare vere for funksjonsfriske barn?

NATURLEG REAKSJON. Det er naturleg at folk kjenner seg slitne når ein no kan slappe litt av, meiner Siri Blichfeldt Dyrland.

– Elevundersøkinga på Folkestad skule er tilrettelagt for barn

Bø torg laurdag 5. mai 2012. Maimarknad, torgdag. Lappeteppe. Bø Quiltelag laga til ein artig stand der folk blei oppfordra til å lage ein lapp til eit stort lappeteppe. Emma Richards (11) (t.v.), Marit Richards Omdal og Ingebjørg Strand er i sving med sine bidrag. Emma laga ein fin hjartelapp.

– Sviktande vurderingsgrunnlag for nedlegging av Folkestad skule?

ILLUSTRASJONSBILDE: Nord-Gudbrandsdal HV-område øver på å sikre kritisk infrastruktur i samvirke med politiet.

– Situasjonen nå krev at fleire unge kvinner og menn har ei form for førstegongsteneste

MEINING: Torbjørn Lahus, Midt-Telemark Høyre

– Viss det er manglar på Folkestad skule, er det kommunen sitt ansvar å ordne opp

MEINING: Ine Eriksen Søreide, leiar av Stortingets utanriks- og forsvarskomité (H). 

– Det kjem ingen ny djup fred. Me må styrke Forsvaret

AUKA SJØLVFORSYNING: Telemark Bondelag set fokus på den låge sjølvforsyningsgraden i Noreg.

– Sjølvforsyning på 40 prosent bør folk vere bekymra for

MIDT-TELEMARK: Folkestad skule i Eikavegen.

– Kommunal manipulering av elevundersøkinga på Folkestad skule?

MEINING: Søren Räpple-Freudenreich

– Høyringsdokumentet om skulestruktur er ei gullgruve av feil

SKATTEDIREKTØR: Nina Schanke Funnemark.

Skattedirektørens beste skattetips: – Sjekk nøye

NESODDEN: Utsikt mot Norsjø (illustrasjonsbilde).

Mann i 30-åra døydde: Du vil ikkje tru kva som skjedde etterpå

KIRKENS SOS TELEMARK: Leiar Audun Haga.

– 8500 tok kontakt i fjor. Me ventar stor pågang også i år

MEINING: Tom Lund, Midt-Telemark FrP.

– Er det udemokratisk at FrP har møte i forkant av behandling av Lifjellplanen?

MEINING: Marianne Løvlund.

– Skogen og naturen me fekk leike og utfalde oss i på Folkestad var helbredande