Meining

– Kor lenge skal drepinga i Gaza få halde på?

Abonnement
MEINING: Helle Friis Knutzen, Miljøpartiet De Grønne.

– Senterpartiet, Høgre og FrP prioriterer eigne hjartesaker framfor gode tenester

Abonnement
einar Fagerås 
Gullbring kulturanlegg Bø kommune kven eige usn ssn

– Står det så ille til i Midt-Telemark?

Abonnement
Chase Alexander Jordal, gruppeleiar Senterpartiet.

– Eg kan berolige Eika og stadfeste at posisjonens plattform er ferdigskrive

Abonnement
MEINING: Anders Anundsen, direktør NAV Vestfold og Telemark.

– Unge er nøkkelen til Noregs framtid 

FAST SPALTIST: Wisse Renssen er fast spaltist i Bø blad - Lokalavisa i Midt-Telemark.

– Eg vel heller ungdomsråd enn politikk

Abonnement
Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland.

– Når me skal sjå på kutt, er det lurt å skjerme barn og unge

Abonnement
Åslaug Sem-Jacobsen representerer Telemark og Senterpartiet på Stortinget denne periioden.

– I alle dager. Senterpartiet? 

Abonnement
MEINING: Svenja Doreen Storøy.

– Korleis er eigentleg grunnbemanninga i barnehagane?

Abonnement
Øyvind T. Gulliksen, forfattar av meiningsinnlegget.

– Takk til Kaja for innlegget om å vere student i Bø

Abonnement
MEINING: Augon Eika

– Kjem det til å komme ei plattform frå den nye posisjonen i kommunen?

Abonnement
MEINING: Helle Friis Knutzen, Miljøpartiet De Grønne.

– Me er opprådd og oppgitt etter kommunestyremøtet

Abonnement
FAST SPALTIST: Bjørn Arve Skjeslien frå Akkerhaugen.

Heidersmenn og hjortelusfluger

Abonnement
VIKTIG POENG: – Ved å vere førebudd hjelper du til slik at dei som treng det mest får hjelp først i ei eventuell krise, påpeikar Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

– Er du førebudd dersom noko skulle skje?

BILAR OG FOLK: Det var tett av bilar og folk i Bø sentrum da bilkolonna kom inn ved 20.30-tida laurdag.

– Det skal vere plass til alle i Bø sentrum

MEINING: Mari Larsen, generalsekretær LHL

– Eit vaksinasjonsprogram for vaksne kan redde liv

MEINING:Berekraftsjef Jill Johannessen, Samfunnsbedriftene 

– Galt å kutte kommunane si klimaordning

Abonnement
MEINING: Kjersti Helene Kvammen

– Me må ikkje bli kjent som ein kommune som ikkje ivaretar dei svake

Abonnement
Halvor Ringhus representerer arbeidsgruppa «Bevar sjøveien til Telemarkskanalen».

– Bevar sjøvegen til Telemarkskanalen

Abonnement
MEINING: Merete Kaste.

– Hjølpes meg, me klarer meir enn me trur

Abonnement