Nyheit

STOGGA IKKJE. Andre gongen fekk kvinna panikk og stogga ikkje med ein gong politiet oppdaga henne.

Teken to gonger same natt

Abonnement
KAN VERE TILFELDIG: Jon Helge Bergane, rektor ved Bø vidaregåande skule, seier nedgangen i søkjarar er så liten at det kan vere tilfeldig.

Litt nedgang i elevtal for Bø vgs

Abonnement
MUSIKKVIDEOINNSPELING: Anne Fagermo spelte inn to nye musikkvideoar i mellomalderkyrkja i Sauherad. Biletet er eit stillbilete frå filmkameraet.

Anne Fagermo med ny musikkvideo

Abonnement
EKSTREMT FRILUFTSLIV: Linja for dei som vil drive med ekstremt friluftsliv ved Sagavoll Folkehøgskole er full, men det er ledige plassar ved andre linjer.

Ledige plassar på Sagavoll

Abonnement
KONTAKTIDRETT: Idrettsforbundet ønskjer å gjenopne all norsk idrett - også for dei over 19. (Bilete er teke før det kom restriksjonar).

Idrettsforbundet for full gjenopning av norsk idrett

Abonnement
OPNING AV SOMMARUTSTILLINGA: Torgeir Straand speler bruremarsj på opninga.

Opning av sommarutstillinga på Bø museum

Abonnement
SKATTEJAKT: I sommar kan du vinne premiar gjennom å besøke flotte turmål i regionen. Her brua ved Akkerhaugen.

Skattejakt midt i Telemark

Abonnement
BAKLUKESAL: Helga Bjørgum viser Vipps-betaling til selgar Trude Sanni.

Baklukesal på Gvarv

Abonnement
NY MARKNADSKONSULENT I BØ: José Bakker gledar seg og er klar for nye utfordringar i jobben som marknadskonsulent for Bø blad og Sentrumsringen i Bø. Fram til 1. oktober jobbar ho som campuskoordinator for Studentsamskipnaden. Foto: Øystein Akselberg

Frå studentar til handel

Abonnement
FULL FART: Emmett Stensrud og Danielle Stensrud var blant dei fyrste som satte utfor Mot-i-Brøstet i år.

Sommarland fullbooka fyrste opningsdag

Abonnement
TURISTINFORMASJON: Turistkontoret er på plass på Akademika, midt i sentrum. F.v.Halvor Heldal, Heidi Bærland og Marianne Dale.

Turistkontoret på plass i Bøgata

Abonnement
NYTT SEMESTER: 10. august er det klart for eit nytt semester.

Studiestart 10. august

Abonnement
SOMMARVIKAR: Helene Sele (24) er Bø blads sommarvikar. I juli skal ho vere med og fylle lokalavisas nettavis med nyheiter frå heile Midt-Telemark.

Bø blad tek ikkje sommarferie i år

Abonnement
GODT SAMARBEID. Kjell Ivar Schia og Mie Dahlmann Jensen har samarbeidd om hyll sidan 2012. Hyllest AS leverer nå ulike drikkeprodukt av hyll til 60 butikkar og restaurantar.

Hyllest for kongelege og folk flest

Abonnement
SMØREBU MED MEIR: Til høgre, under den delen av bygget som er bak prosjektleiar Lisbeth Varpe, skal det vere eit rom som kan brukast til å reparere syklar og smøre ski.

Nytt hybelbygg snart klart

Sjå fleire bilde.
Abonnement
KOMMUNANE VEIT BEST. Leiar i nærings- og reiselivsutvalet, Truls Vasvik, seier det er kommunane som kjenner næringslivet best og veit kven som treng pengane mest i dagens situasjon.

Delte ut pengar i ekstraordinært møte

Abonnement
TIL UTVALET: Fungerande kommunedirektør Per Dehli opplyser at pengane går til næringsfondet som er styrt av næringsutvalet.

1,6 millionar kroner til næringsstøtte

Abonnement
SJØLVSTENDIG INSTITUTT. Direktør Karl Gunnar Sanda kan notere seg at forskingsinstituttet Hellandtunet står fjellstøtt på eigne bein og har ein produksjon og posisjon som aldri før.

Telemarksforsking fortset på eiga hand

Abonnement
NY AVFALLSORDNING: Renovasjonsselskapet IRMAT innfører ny hentefrekvens for dei fire nye behaldarane som alle hushaldningane i Midt-Telemark no har fått. Her er prosjektleiarane Liv Inger B. Strøm og Halfdan Haugan med nye dunkar. Foto: Øystein Akselberg

Vil bli best på sortering

Abonnement
MARKERTE PRIDE: Politiet skal ivareta mangfaldet, meiner f.v. Trond Neri Folthyl (seksjonsleiar i Midt- og Vest-Telemark), Espen Mellbye Larsen (tillitsvald Politiets Fellesforbund) og Stine Benjaminsen Nygård (lensmann Midt- og Vest-Telemark). Foto: Politiet

Politiet feirar Pride

Abonnement