Nyheit

TELEFONVEN: Anne Grete Berge (f.v.), Bø og Sauherad Røde Kors, Kristin Tangen Tolo, Frivilligsentralen i Sauherad, Elisabeth Haugen, Bø frivilligsentral og Åsne Gotehus Køhn, Kyrkjene i Midt-Telemark, vil gje folk nokon å prate med.

Byr på telefonven og handlehjelp

Abonnement
TRENG PENGAR NO: Ingemar Bråten (t.h.) meiner mange bedrifter treng pengar no. Frå eit tidlegare formannskapsmøte. F.v. Borgar T. Kaasa, Senterpartiet, Steinar Sæland, Venstre, Ingemar Braaten, Høyre, Terje Kili, einingsleiar, med ryggen til.

Vil bruke grunnkapitalen i næringsfond til hjelp til næringslivet

Abonnement

Karantenepåbod held fram

Abonnement
USIKKERT: Jorid Vale (f.v.) frå Midt-Telemark kommune, Stein Inge Grimsrud i Gvarv vel og næringslag, Kristin Tangen Tolo og Sigrid Haukvik i Frivilligsentralen i Sauherad presenterte nyleg Gatefest på Gvarv, arrangementet som overtek for Sauheraddagane. Om det nå blir gatefest i juni er foreløpig usikkert. Arkivfoto: Gro B. Røiland

Uvisst om det blir Gatefest på Gvarv

Abonnement
LEIRA TYT OPP: Hans Flåterud fortel at tungtransporten vart stoppa i januar, det skaper problem for levering av tømmer. Sjølv når personbilar køyrer her blir det spor. Bilde frå 3. mars, etter dette er vegen høvla og grusa.

– Vegen Yli – Kleva er bygd på leire

Abonnement
LÅNAR BORT BIL. Bø og Sauherad Røde Kors Hjelpkorps har lånt bort beredskapsambulansen til sjukehuset i Skien.

– Hjelpekorpset har beredskap

Abonnement
GULL VERDT: Kaja Toreg med Mikkel (snart 2 år) og hunden Shirley på badeplassen ved Hengebrua i Øvre Bø. – Dette er vår stillestad, her kosar me oss veldig. Spesielt nå er det gull verdt, seier Kaja Toreg.

Luftetur i Midt-Telemark

Abonnement
Sommartid. Hugs å stille klokka klokka to natt til sundag.

Tid for å stille klokka

Abonnement
CAMPINGSTENGT: Kommuneoverlege Kristin Sekse har vedtatt å stenge campingplassar i Midt-Telemark av omsyn til smittevernet. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal

Stenger campingplassane i Midt-Telemark

Markering for miljø. Klokka 20.30 i kveld kan folk vere med å markere sin støtte for eit betre miljø.

Sløkker lyset for miljøet i dag

Abonnement
LITEN AKTIVITET: Olav Kleppe i Bø Taxi seier det er liten aktivitet.

Drosjene tek berre pasientreiser

Abonnement
INGEN NYE SMITTA: Fremleis er det ingen nye smitta i Midt-Telemark og Nome, melder kommuneoverlege Kristin Sekse i ny oppdatering fredag kveld.

221 er testa i Midt-Telemark og Nome

STENGT: Sandvoll kan ikkje lenger brukast til eigentrening.

Idrettsanlegget på Sandvoll stengt inntil vidare

Abonnement
IKKJE LENGER SLIK: Midt-Telemark kommunestyre skal også til med nettmøte medan koronatiltaka gjeld.

Politikken går digitalt

Abonnement
IKKJE BERRE ASFALT: Karin Hagen (Ap) seier at pengane til vegen mellom Bø og Lunde ikkje berre skal brukast til asfalt, men også til grunnarbeid. Ho veit ikkje akkurat kva for deler som skal utbetrast

Får pengar til veg

Abonnement
FOLK PÅ JOBB. Arbeidet går sin gang på byggjeplassen i Gullbring. F.v. prosjektleiar Eivind Berge, Torbjørn Valen, Lisa M. Høgstad, Morten Bogstad og Magne Hegnastykket-Dokken. Foto: Øystein Akselberg

God byggjeaktivitet på studentbustadane

Abonnement
FORHANDLINGAR: Frode Lauareid melder at det framleis er forhandlingar mellom Midt-Telemark kommune og kommunedirektøren.

Melder om framgang i forhandlingane

Abonnement
OPNAR FOR UNNTAK. Seljord-ordførar Beate Marie Dahl Eide vidarefører strenge innreisereglar, men opnar for unntak.

Lokale verksemder kan få unntak frå innreiseforbod

Abonnement
FÅR KOMPENSERT: Barnehagane får tilskot frå kommunane sjølv om dei er stengde.

Kommunen må betale, barnehagane får kompensasjon

Abonnement
PIANO: Pianoelev Eirik Svela får undervisning på Facetime av Janne Brudvik Villa.

270 kulturskuleelevar på nett med læraren

Abonnement