Sett frå lufta

Garden Hellekås sett frå lufta på 1950-talet.

Starta som husmannsplass, men så vart eigedomen sjølvstendig

Abonnement
Luftfoto frå 1930-åra

Her har busettinga endra seg vilt mykje sidan dette bildet blei tatt

Abonnement
220630 Sett frå lufta Bø gymnas 2019.620

Historia om eit stort skuleanlegg i kommunen – slik var det i 1970

Abonnement
HISTORISK BILDE: Garden Øvre Sisjord i Bø.

Desse gardane har vore med på fleire delingar gjennom dei siste 200 åra

Abonnement
Bø sentrum og Gymnasbakken på 1970-talet.

Slik såg det ut i sentrum ein gong

220512 Sett frå lufta - Eika

Gardane ligg fint til og har vore i same slekta sidan 1600-talet

Abonnement
LIHEIA: Like ved ein skarp sving i bakken ligg det mykje historie på Nordigard Li og Lindeberg.

Ein av desse gardane har ein sikre opplysningar om 13 generasjonar bakover

Abonnement
220224 Sett frå lufta Nedre Haugland

Bonden på denne garden måtte bidra med ekstraskatt da kongen skulle hyllast

Abonnement
220210 Sett frå lufta2 - Gvarv

Skulen er på same plass som i 1950-åra, men elles har det skjedd store endringar her

Abonnement
220127 Sett frå lufta-Stasjonen og Grivigarden

Garden og jorda er vekk – nå er det handel og bustader som dominerer

Abonnement
220113 Sett frå lufta - Langkåshaugen

Her har det skjedd mykje sidan 1950-talet – ser du kor me er?

Abonnement
211223 Sett frå lufta-Grave

Denne garden ligg lengst aust av fem med same namn

Abonnement
211209 Sett frå lufta Bøhaugen og Bøgata på slutten av 1950-talet

Bøhaugen og Bø sentrum på slutten av 1950-talet

211125 Sett frå lufta Borgja

Garden var ein storgard og lenge eit makt- og kultursentrum i Bø

Abonnement
211111 Set frå lufta Vreimsida

For hundre år sidan blei ein storgard delt – nå lever tre bruk vidare

Abonnement
211028 Sett frå lufta-Tjønnås landhandel[31]

Her var det alt i kolonial og litt til

Abonnement
211014 Sett frå lufta-Nordbøåsane før utbygginga

Slik såg det ut før – nå har byggjefeltet teke over området

Abonnement
210930 Sett frå lufta-Lovald gnr. 30, bnr. 4[42]

Eigaren av garden fekk diplom for godt skogstell

Abonnement
210902 SEtt frå lufta-Kåsa (Fredsteinkåsa)[41]

Dette var ein av dei bra husmannsplassane

Abonnement
210701 Sett frå lufta Austre Østerl

Austre Østerli

Abonnement