Sett frå lufta

211014 Sett frå lufta-Nordbøåsane før utbygginga

Slik såg det ut før – nå har byggjefeltet teke over området

Abonnement
210930 Sett frå lufta-Lovald gnr. 30, bnr. 4[42]

Eigaren av garden fekk diplom for godt skogstell

Abonnement
210902 SEtt frå lufta-Kåsa (Fredsteinkåsa)[41]

Dette var ein av dei bra husmannsplassane

Abonnement
210701 Sett frå lufta Austre Østerl

Austre Østerli

Abonnement
210617 Sett frå lufta, Bø på 60-talet

Bø på 1960-talet

Abonnement
210603 Sett frå lufta Megarden Forberg

Godt plassert i midten og på solsida ligg denne garden

Abonnement
210520 SEtt frålufta Fossheim

Fossheim på Langkåshaugen

Abonnement
2100506 Sett frå lufta Øvre Li - Milekåsa

Slik såg det ut på Milekåsa, men så brann bustadhuset ned

Abonnement
På bildet, tatt på 1950-talet, ser ein korleis jordbruket fortsatt prega sentrum av Bø.

Bø stasjon

Abonnement
På bildet, tatt på 1950-talet, ser ein korleis jordbruket fortsatt prega sentrum av Bø.

Bø stasjon

Abonnement
Biletet er teke frå søraust. Ved riksvegen ser vi skulen i grenda, Forberg skule. Forberg, eller lokalt Forbergje, er gjennom tidene delt i svært mange gardsbruk og vi ser ein del av desse på bildet.

Forberg og Forbergsletta

Abonnement
Biletet er teke frå søraust. Ved riksvegen ser vi skulen i grenda, Forberg skule. Forberg, eller lokalt Forbergje, er gjennom tidene delt i svært mange gardsbruk og vi ser ein del av desse på bildet.

Forberg og Forbergsletta

Abonnement
210318 Sett frå lufta, Øvre Børte

Øvre Børte i Nome

Abonnement
210304 Sett frå lufta Bø prestegard

Bø prestegard – Holmen

Abonnement
210218 Sett frå lufta - Gunvorskås

Dette var sentrum i Bø for ei god stund sidan

Abonnement
210204 Sett frå lufta Oppigard Li

Garden har gått i arv frå far til son sidan 1895

Abonnement
Flyfotoet er tatt frå aust. Vi ser at vegen i 1950-åra gjekk gjennom tunet på Nistugu.

Nistugu Nordbø

Abonnement
210107-Sett-fra-lufta-Bo-sentrum-med-heradshuset

Nytt heradshus og ny brannstasjon, Bøgata 1958

Abonnement
201224 Sett frå lufta Ryggvegen

Ryggvegen – ein liten vegstubb på Langkåshaugen

Abonnement
201217 Sett frå lufta Haugland gartneri

Nistugu Haugland, Haugland gartneri

Abonnement