Sett frå lufta

20119 Sett frå lufta - Hågåbergja

Hågåbergja

Abonnement
201105 Sett frå lufta - Bø frå søraust

Bø sett frå søraust

Abonnement
201022 Sett frå lufta - Nigard Eikja

Nigard Eikja

Dagens eigar av denne garden er 15. generasjon på garden

Abonnement
201008 Sett frå lufta Grivi og Sanda

Grivi og Sanda

Abonnement
200924 Sett frå lufta - Gåra

Historisk om Gåra

Abonnement
200910 Sett frå lufta - Bøelva

Bøelva

Abonnement

Plassen i Folkestad

Abonnement
200813 Sett frå lufta Staurheim

Staurheim

Abonnement

Kyrkjene på Bøhaugen

Abonnement

Borgja

Abonnement

Espedalen

Abonnement
200326 Sett frå lufta - Kåsa ved Eika

Kåsa ved Eika

Abonnement
HANTO: Biletet er tatt frå sør, og Hanto, gnr. 53, bnr. 41, ser vi midt i biletet, til høgre. Vegen forbi eigedomen er Haugvegen. Til venstre ser vi tre bustadhus langs Heimvegen. Bak Oterholtvegen ser vi garden Gunvorskås og ein del bustadhus langs denne hovudvegen over Langkåshaugen. I andre enden av jordet ser vi Sisjord, og bak ser vi Folkestadområdet.

Sett frå lufta: Hanto på Langkåshaugen

Abonnement