Sett frå lufta

210107-Sett-fra-lufta-Bo-sentrum-med-heradshuset

Nytt heradshus og ny brannstasjon, Bøgata 1958

Abonnement
201224 Sett frå lufta Ryggvegen

Ryggvegen – ein liten vegstubb på Langkåshaugen

Abonnement
201217 Sett frå lufta Haugland gartneri

Nistugu Haugland, Haugland gartneri

Abonnement
GAMMAL GARD. Frambø, den austre garden under kyrkjebakken.

Litt om Frambø – den austre garden ved Bøhaugen

Abonnement
20119 Sett frå lufta - Hågåbergja

Hågåbergja

Abonnement
201105 Sett frå lufta - Bø frå søraust

Bø sett frå søraust

Abonnement
201022 Sett frå lufta - Nigard Eikja
Nigard Eikja

Dagens eigar av denne garden er 15. generasjon på garden

Abonnement
201008 Sett frå lufta Grivi og Sanda

Grivi og Sanda

Abonnement
200924 Sett frå lufta - Gåra

Historisk om Gåra

Abonnement
200910 Sett frå lufta - Bøelva

Bøelva

Abonnement
200827-Settfra-lufta-Plassen-i-Folkestad

Plassen i Folkestad

Abonnement
200813 Sett frå lufta Staurheim

Staurheim

Abonnement
200625-Sett-fra-lufta-Kyrkjene-pa-Bhaugen

Kyrkjene på Bøhaugen

Abonnement
200611-Sett-fra-lufta-Borgja

Borgja

Abonnement
200528-Sett-fra-lufta-Espedalen

Espedalen

Abonnement
200326 Sett frå lufta - Kåsa ved Eika

Kåsa ved Eika

Abonnement
HANTO: Biletet er tatt frå sør, og Hanto, gnr. 53, bnr. 41, ser vi midt i biletet, til høgre. Vegen forbi eigedomen er Haugvegen. Til venstre ser vi tre bustadhus langs Heimvegen. Bak Oterholtvegen ser vi garden Gunvorskås og ein del bustadhus langs denne hovudvegen over Langkåshaugen. I andre enden av jordet ser vi Sisjord, og bak ser vi Folkestadområdet.

Sett frå lufta: Hanto på Langkåshaugen

Abonnement