Sidesprang

Fast spaltist i Bø blad, Oddmund Søgnen.

– Me trur me er så flinke, men er me eigentleg det?

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Otto Christian Dahl.

August – når du får smaken av ettertanke

Fast spaltist i Bø blad, Guro Kleppe Høibo.

– Eg elskar å vere einig med folk – og eg elskar dei som er ueinige med meg

Fast spaltist i Bø blad, Berit Bjørnerud.

– Det er to ord som er viktigare enn andre

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Halvor Langåsdalen.

Litt om brau – den eldste maten vår

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Otto Christian Dahl.

– Når eg lét att augo kjenner eg lukta av mor mi sine vaflar

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Oddmund Søgnen.

– Det skumlaste av alt er at me i dag har moglegheit til å lage «supermenneske»

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Berit Bjørnerud.

– Å vere takksam handlar om å ha eit fokus på det som er bra

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Otto Christian Dahl.

– Eg lurar på om eg skal lære meg morelsk

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Berit Bjørnerud.

– Er du kvardagsmodig?

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Guro Kleppe Høibo.

– Språket endrar seg, og det må me tole

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Otto Christian Dahl.

– Det går ei tynn line gjennom livet, som skil flaks frå uflaks

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Halvor Langåsdalen.

– Det er synsstaden det kjem an på – det gjeld òg når det er krig

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Berit Bjørnerud.

– Når skal me slutte å samanlikne oss med alle dei andre?

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Oddmund Søgnen.

Oddmund (15): – Nå har det å røre på kroppen blitt ein unødvendig syssel

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Otto Christian Dahl.

– Eg kan faktisk velje – skal eg vere irritert eller hyggeleg

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Halvor Langåsdalen.

– Fubellføre kan for så vidt vera til å leve med

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Berit Bjørnerud.

– Viss eg er interessert i dei eg møter, kan eg bli betre kjent med folk eg ikkje kjende før

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Guro Kleppe Høibo.

– Kvardagsheltane som bryr seg har gjort livet mitt trygt, fint og fullt av kjærleik

Abonnement
Fast spaltist i Bø blad, Otto Christian Dahl.

– I pandemien er me som krabbar, som spring att og fram mellom kjøkkenbenk og heimekontor

Abonnement