Sosiale medium

Bø i Telemark
01
17°C
 

Dato

Sundag 16. juni 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Kvar skal tenestene ligge?


Helse- og omsorgsadministrasjonen har i dag kontor på Bø sjukeheim. Kvar det skal lokaliserast i framtida, er fredag tema i fellesnemnd og partssamansett utval. Arkivfoto

Lokalisering av tenester i den nye kommunen står på sakskartet i partssamansett utval og fellesnemnda for Midt-Telemark kommune fredag.

Ein skal blant anna diskutere plassering av flyktningtenesta og vaksenopplæringa på Akkerhaugen. Kvar den blir plassert kan igjen få konsekvensar for kvar landbruk, næring og reiseliv bør ha kontor.

Forslaget til administrasjonen er at kulturleiinga skal lokaliserast til Gullbring.

Helse- og omsorg skal ifølgje intensjonsavtala lokaliserast i Bø. I dag er store deler av denne administrasjonen lokalisert på sjukeheimen, men på sikt bør desse romma brukast av pasientar, står det i sakspapira.

Del artikkel...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje