Sosiale medium

Bø i Telemark
38
10°C
 

Dato

Fredag 26. april 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

– Må få byggje utanfor Gvarv

Utsikt til Lifjell: Hans Kortner Ryen ønskjer ikkje at sjansen til å utvide bustadfeltet Geiteryggen på Hørte skal bli stoppa av ein ny samfunnsdel i kommuneplanen.

 

Meiner ein treng byggjefelt i andre deler av Sauherad

 

Hans Kortner Ryen meiner ein må sikre seg at det kan lagast bustadfelt i Sauherad utanfor Gvarv sentrum.

Arealstrategiane som er foreslått for den nye kommunen Midt-Telemark gjer at alle planlagde bustadfelt i Sauherad som det ikkje er laga reguleringsplan for vil forsvinne ut dersom dei blir vedtekne slik dei ligg i dag. Det stadfesta også arealplanleggar Kristin Karlbom Dahle på eit møte nyleg.

– Eg er bekymra, seier kommunestyremedlem, Hans Kortner Ryen, Senterpartiet (Sp).

Han viser til at i den gjeldande arealplanen for Sauherad er det lagt inn fleire felt som ligg an til å bli tekne ut dersom strategiane ikkje blir endra.

Les meir i papiravisa eller e-avisa.

Del artikkel...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje