Sosiale medium

Bø i Telemark
02
15°C
 

Dato

Måndag 16. september 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Nye byggjeplanar i sentrum

Utbygging av Bøgata 70. Planskisse som viser korleis huseigar tenkjer seg ny og utvida restaurant med uteservering og leilegheiter i toppetasjen. Illustrasjon: HH Prosjektassistanse AS.

Ei utbygging av kvartalet Bøgata 70, Hellandvegen 15 og Folkestadvegen 2, er på teiknebordet. Planane er i regi av Brekke eiendom AS og Bøgata 70 AS med Dag Olav Brekke som eigar. Prosjektet har ein kostnad på over 40 millionar kroner og omfattar utbygging av restaurant, uteservering og leilegheiter i Skobba-bygget, samt utviding av Kiwi-butikken med parkeringskjellar.

Tidlegare drivarar av restauranten Den Gode Nabo har bestemt at det ikkje blir dei som blir drivarar av ein framtidig ny restaurant.

Les meir om saka i dagens Bø blad.

Del artikkel...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje