Tips oss

Er det noko du er opptatt av i lokalsamfunnet som ein bør setje søkjelys på? Kjenner du nokon som har ei spesiell historie, eller det er noko anna som lokalavisa bør skrive om?

Send oss eit tips!

  • Dra og slipp filer her, eller