Sosiale medium

Bø i Telemark
03
23°C
 

Dato

Fredag 23. august 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Vellykka med heiltidskultur

Einingsleiar Martin Ytreland har god støtte frå dei tilsette på bygdeheimen i heiltidskulturprosjektet. Bak f.v. Hilde Verpe, Hanne Mathilde Kigen og Hanne Rugtvedt. Foto: Gro B. Røiland

På Sauherad bygdeheim er tolvtimarsvakt kvar fjerde helg blitt normen. Det trivst tilsette og bebuarar godt med.

Sidan 2016 har Sauherad jobba med å få heiltidskultur inn i Sauherad kommunes helse- og omsorgsarbeid. Enkelt sagt handlar det om å sette brukaren i fokus og gje betre tenester, gjera deltidsstillingar om til fulltid og styrke grunnbemanninga med færre ufaglærde og fleire faglærde.

Turnus med lange helgevakter er ein del av kabalen. Nå går dei fleste tilsette tolv timars vakter kvar fjerde helg.

Les meir om heiltidskulturprosjektet i Sauherad i papiravisa eller i e-avisa på boblad.no.

Del artikkel...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje