Nye tal frå NAV. Det blir meldt om fleire som søkjer dagpengar og fleire som er sjukemeldte.

438 har søkt om dagpengar

Abonnement
Ulykke. Nødetatane på plass ved ulykka på Seljordsvegen. Ulykka blei meldt om cirka klokka 10.20. Foto: Gro B. Røiland

Mann omkom langs riksveg 36 i Øvre Bø

Abonnement
RENTEFRITT LÅN: Staten kjem med hjelp til små og mellomstore bedrifter i form av lån. – Det er rentefritt i ni månader og bør vere ei hjelp, meiner Bent Gurholt.

Det blir jobba med lokale støtteordningar til næringslivet

Abonnement
Evju på 1900-talet der vegen til Hørte gjekk midt i tunet. Fotograf Anund Evju.

Ta det med ei klype SALT?

Abonnement
Foto Privat

Angelika Faber Karsrud (52)

Abonnement
NETTKONSERT: Johanne Flottorp på Landskappleiken i Vågå i fjor. I kveld spelar ho nettkonsert frå Gvarv. Arkivfoto: Gro B. Røiland

Johanne spelar livekonsert på Facebook

Abonnement
TELEFONVEN: Anne Grete Berge (f.v.), Bø og Sauherad Røde Kors, Kristin Tangen Tolo, Frivilligsentralen i Sauherad, Elisabeth Haugen, Bø frivilligsentral og Åsne Gotehus Køhn, Kyrkjene i Midt-Telemark, vil gje folk nokon å prate med.

Byr på telefonven og handlehjelp

Abonnement
TRENG PENGAR NO: Ingemar Bråten (t.h.) meiner mange bedrifter treng pengar no. Frå eit tidlegare formannskapsmøte. F.v. Borgar T. Kaasa, Senterpartiet, Steinar Sæland, Venstre, Ingemar Braaten, Høyre, Terje Kili, einingsleiar, med ryggen til.

Vil bruke grunnkapitalen i næringsfond til hjelp til næringslivet

Abonnement

Karantenepåbod held fram

Abonnement

Quizen i Bø blad blir laga av dei tilsette på omgang. Spørsmåla kan til tider vera farga av det. Denne gongen er det Hilde sin tur.

Laurdagsquiz – lett blanding

Abonnement
Foto: Privat

Jostein Rorge

Abonnement
USIKKERT: Jorid Vale (f.v.) frå Midt-Telemark kommune, Stein Inge Grimsrud i Gvarv vel og næringslag, Kristin Tangen Tolo og Sigrid Haukvik i Frivilligsentralen i Sauherad presenterte nyleg Gatefest på Gvarv, arrangementet som overtek for Sauheraddagane. Om det nå blir gatefest i juni er foreløpig usikkert. Arkivfoto: Gro B. Røiland

Uvisst om det blir Gatefest på Gvarv

Abonnement

Brann- og innbruddsalarm

Midt-Telemark Brannservice AS

Bygg / Vedlikehald

Alt i tømmerarbeid

Elektrikar / Elektronikk

Elektropluss Telemark AS

Gartner/trepleier

Jan Anders Haugland

Profilering/reklame

Screengraph

Røyrleggjar / Flisleggjar

Haugestøl VVS AS

Vakt og alarmtjenester

Telemark Vaktselskap

Serviceguiden

Velg bedrift eller bransje

Lukk

Midt-Telemark Brannservice AS

Midt-Telemark

Telefon 35951933

Telefon 908 45 614

mt-brannservice.com

Siv Anitas Frisør

Midt-Telemark

Telefon 35950799

sivanita@sivanitas.no

Screengraph

Midt-Telemark

Telefon 35950613

Telefon 918 39 722

post@silketrykk.no

screengraph.no

Haugestøl VVS AS

Midt-Telemark

Telefon Tlf 35060650

Telefon Vakttlf. 480 01 222

post@haugestolvvs.no

haugestolvvs.no

Alt i tømmerarbeid

Midt-Telemark

Telefon Odd Arne Kaasa 911 06 546

Telefon Morten Rønningsland 915 54866

oakaasa@hotmail.com

Midt-Telemark Brannservice AS logo

Midt-Telemark Brannservice AS

Siv Anitas Frisør logo

Siv Anitas Frisør

Jan Anders Haugland logo

Jan Anders Haugland

Screengraph logo

Screengraph

Haugestøl VVS AS logo

Haugestøl VVS AS

Elektropluss Telemark AS logo

Elektropluss Telemark AS

Telemark Vaktselskap logo

Telemark Vaktselskap

Alt i tømmerarbeid logo

Alt i tømmerarbeid

200326 Sett frå lufta - Kåsa ved Eika

Kåsa ved Eika

Abonnement
LEIRA TYT OPP: Hans Flåterud fortel at tungtransporten vart stoppa i januar, det skaper problem for levering av tømmer. Sjølv når personbilar køyrer her blir det spor. Bilde frå 3. mars, etter dette er vegen høvla og grusa.

– Vegen Yli – Kleva er bygd på leire

Abonnement
LÅNAR BORT BIL. Bø og Sauherad Røde Kors Hjelpkorps har lånt bort beredskapsambulansen til sjukehuset i Skien.

– Hjelpekorpset har beredskap

Abonnement
GULL VERDT: Kaja Toreg med Mikkel (snart 2 år) og hunden Shirley på badeplassen ved Hengebrua i Øvre Bø. – Dette er vår stillestad, her kosar me oss veldig. Spesielt nå er det gull verdt, seier Kaja Toreg.

Luftetur i Midt-Telemark

Abonnement
Sommartid. Hugs å stille klokka klokka to natt til sundag.

Tid for å stille klokka

Abonnement
MUSIKKFOKUS: Anne Fagermo har tatt ei pause frå studentlivet i Oslo for å jobbe med musikk heime på Akkerhaugen. Nå kjem ho med ny singel.

Anne frå Akkerhaugen kjem med ny singel

Abonnement
CAMPINGSTENGT: Kommuneoverlege Kristin Sekse har vedtatt å stenge campingplassar i Midt-Telemark av omsyn til smittevernet. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal

Stenger campingplassane i Midt-Telemark

Markering for miljø. Klokka 20.30 i kveld kan folk vere med å markere sin støtte for eit betre miljø.

Sløkker lyset for miljøet i dag

Abonnement
LITEN AKTIVITET: Olav Kleppe i Bø Taxi seier det er liten aktivitet.

Drosjene tek berre pasientreiser

Abonnement
INGEN NYE SMITTA: Fremleis er det ingen nye smitta i Midt-Telemark og Nome, melder kommuneoverlege Kristin Sekse i ny oppdatering fredag kveld.

221 er testa i Midt-Telemark og Nome

Ledige stillingar

STENGT: Sandvoll kan ikkje lenger brukast til eigentrening.

Idrettsanlegget på Sandvoll stengt inntil vidare

Abonnement
IKKJE LENGER SLIK: Midt-Telemark kommunestyre skal også til med nettmøte medan koronatiltaka gjeld.

Politikken går digitalt

Abonnement
ARBEIDSSTIPEND: Mari Fallet Mosand er tildelt statens arbeidsstipend for yngre og nyetablerte kunstnarar. Arkivfoto: Gro B. Røiland

Statens kunstnarstipend til lokale kunstnarar

Abonnement
Foto: Øystein Akselberg

Tone Margrethe (7)

Abonnement
TØFF TID. Bø blad - Lokalavis i Midt-Telemark er ei av verksemdene som opplever store utfordringar nå. Koronakrisa kan få store ringverknader, ifølgje redaktør Hilde Eika Nesje.

Redaktør Hilde Eika Nesje:

Ei krise med store ringverknader

IKKJE BERRE ASFALT: Karin Hagen (Ap) seier at pengane til vegen mellom Bø og Lunde ikkje berre skal brukast til asfalt, men også til grunnarbeid. Ho veit ikkje akkurat kva for deler som skal utbetrast

Får pengar til veg

Abonnement
FOLK PÅ JOBB. Arbeidet går sin gang på byggjeplassen i Gullbring. F.v. prosjektleiar Eivind Berge, Torbjørn Valen, Lisa M. Høgstad, Morten Bogstad og Magne Hegnastykket-Dokken. Foto: Øystein Akselberg

God byggjeaktivitet på studentbustadane

Abonnement
FORHANDLINGAR: Frode Lauareid melder at det framleis er forhandlingar mellom Midt-Telemark kommune og kommunedirektøren.

Melder om framgang i forhandlingane

Abonnement
SPESIELT Å OPPLEVA: Spelemannen Torgeir Straand i aksjon på Landskappleiken 2019 i Vågå. Han synest det er spesielt å oppleve at Landskappleiken blir avlyst for fyrste gong sidan krigen. Arkivfoto: Gro B. Røiland

Avlyst for fyrste gong sidan krigen

Abonnement
OPNAR FOR UNNTAK. Seljord-ordførar Beate Marie Dahl Eide vidarefører strenge innreisereglar, men opnar for unntak.

Lokale verksemder kan få unntak frå innreiseforbod

Abonnement
FÅR KOMPENSERT: Barnehagane får tilskot frå kommunane sjølv om dei er stengde.

Kommunen må betale, barnehagane får kompensasjon

Abonnement
PIANO: Pianoelev Eirik Svela får undervisning på Facetime av Janne Brudvik Villa.

270 kulturskuleelevar på nett med læraren

Abonnement
Har kort opningstid. Blomsterstemning i Bøgata har tilpassa drifta til Korona-tid. Alle er permittert bortsett frå ein av eigarane, Veslemøy Gundersen. Da Bø blad var innom var det gledeleg å sjå at det var tre kundar i kø i butikken. Foto Øystein Akselberg

– Handle med hjartet

Abonnement
IKKJE EKSAMEN. 10. trinn på ungdomsskulane i Midt-Telemark og resten av landet får ikkje eksamen på grunn av koronakrisa. Her Bø ungdomsskule.

Avlyser eksamenar i grunnskulen og i vidaregåande skule

Abonnement
TILTAK I KRISA. Administrerande banksjef i Sparebanken DIN, Ben Roger Elvenes, seier banken har sett inn tiltak for kundane sine. Øystein Akselberg

Bankane vil strekke seg langt

Abonnement
RÅNESUKSESS. Dramaserien om rånemiljøet i Bø trekkjer folk til fjernsynsapparata. Foto: Fenomen/ NRK

TV-suksess for Rådebank

Abonnement
STATLEG LØYVE: Lindheim gård har eit statleg løyve til å lage øl og salsløyve i tilknyting til det. Det gjorde saka komplisert for kommunen.

Lindheim gård får levere på døra

Abonnement
Nye tal frå NAV. NAV Midt-Telemark melder om stor auke i talet på permitterte og sjukemeldte i Midt-Telemark. Her frå Stasjonsvegen ved NAV-huset fredag i sist veke.

Arbeidsledigheita aukar kraftig

Abonnement
PRØVAR Å PLANLEGGE: – Me stiller også opp på den store nasjonale dugnaden for å hindre smitte, og prøver samtidig å planlegge opning, seier direktør Rene Langeveld Sas. Korleis parksommaren 2020 blir, veit han ennå lite om. Arkivfoto: Gro B. Røiland

Håper på opning, men kan ikkje love noko

Abonnement

Vêret

I dag

{{ item.dayText }}

{{ item.temperature }}

{{ item.windDirection }}