Betre og billegare. Midt-Telemark energi har trekt det største forslaget til kraftutbygging i Oterholtfossen og søkkjer konsesjon til ei ny mindre utbygging. Administrerande direktør Jon Arne Mørch Jonassen meiner det er meir miljøvenleg og har betre økonomi
Betre og billegare. Midt-Telemark energi har trekt det største forslaget til kraftutbygging i Oterholtfossen og søkkjer konsesjon til ei ny mindre utbygging. Administrerande direktør Jon Arne Mørch Jonassen meiner det er meir miljøvenleg og har betre økonomi

Søkjer om mindre utbygging

Betre og billegare. Midt-Telemark energi har trekt det største forslaget til kraftutbygging i Oterholtfossen og søkjer konsesjon til ei ny mindre utbygging. Administrerande direktør Jon Arne Mørch Jonassen meiner det er meir miljøvenleg og har betre økonomi

Betre og billegare. Midt-Telemark energi har trekt det største forslaget til kraftutbygging i Oterholtfossen og søkjer konsesjon til ei ny mindre utbygging. Administrerande direktør Jon Arne Mørch Jonassen meiner det er meir miljøvenleg og har betre økonomi

 

MTE trekkjer søknaden om den største utbygginga i Oterholtfossen og søkjer om ei mindre. I den skal vatnet kome ut att i elva ovanfor dei viktigaste områda for elvemusling og fisk.

– Me såg etter høyringsrunden at det var ein del motstand. Det tok me til etterretning, seier administrerande direktør Jon Arne Mørch Jonassen.

Les meir i papiravisa eller kjøp av avisa på buyandread.com