Fruktbygda sa samvirkeforetak 
Fruktbygda SA, eit samvirkeføretak med 14 medlemmar har fått Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2015. Landbruksminister Sylvi Listhaug delte ut prisen onsdag.  landbruksminister Sylvi Listhaug deler ut prisent til styreleiar i Fruktbygda SA, Wenche Hvattum
Fruktbygda SA, eit samvirkeføretak med 14 medlemmar har fått Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2015. Landbruksminister Sylvi Listhaug delte ut prisen onsdag.

Prisar fruktinnsats

Fruktbygda sa samvirkeforetak Fruktbygda SA, eit samvirkeføretak med 14 medlemmar har fått Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2015. Landbruksminister Sylvi Listhaug delte ut prisen onsdag. landbruksminister Sylvi Listhaug deler ut prisent til styreleiar i Fruktbygda SA, Wenche Hvattum

Landbruksminister Sylvi Listhaug deler ut prisent til styreleiar i Fruktbygda SA, Wenche Hvattum.

Fruktbygda SA, eit samvirkeføretak med 14 medlemmar har fått Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2015. Landbruksminister Sylvi Listhaug delte ut prisen onsdag.