Gullbring 2014
GULLBRING KULTURANLEGG. Veit du når huset opna?

Treng opprusting

Gullbring kulturanlegg, inngangsparti, oktober 2014.

Slite. – Gullbring er slite og treng opprusting, seier ordførar Olav Kasland (V). Han seier at det er eit standpunkt Venstre står bak. Arkivfoto: Øystein Akselberg

 

Håpar på støtte. Planen er å ruste opp Gullbring kulturanlegg for 10 millionar kroner, til det treng ein støtte frå kommunen. Rådmannen signaliserer at ho vil gå mot.