FÅR NY ASFALT. Denne gang- og sykkelvegen i Midt-Telemark er den einaste vegstrekninga i kommunen som får ny asfalt i år.
Lundevegen, gangveg, haustbilder.
Sykkelveg.
Lundevegen. Illustrasjonsfoto

Satsar på sykkelvegar

Lundevegen, gangveg, høstbilder

Fleire sykkelvegar. Venstre vil gje ekstra statleg støtte til kommunar og fylkesvegar som vil byggje gang- og sykkelvegar.
Foto: Øystein Akselberg

I Venstres alternative statsbudsjett blir det lagt opp til ei storstilt satsing på sykkelvegar gjennom ei støtteordning der Staten gjev ekstra bidrag til kommunar og fylkeskommunar som satsar på gang- og sykkelvegar. Det kan få positive konsekvensar for Bø.
– For Bø kommune vil det bety at me kan få gjennomført gang- og sykkelveg mellom Bø og Gvarv, frå toppen av Langkåshaugen til Oterholt og langs Valenvegen, seier ordførar Olav Kasland (V).