Grunnlova 200 år fest i Gullbring 14 mai. 

koret Akantus song Norges skål
Grunnlova 200 år fest i Gullbring 14 mai.

50.000 i kulturmidlar

Grunnlova 200 år fest i Gullbring 14 mai. koret Akantus song Norges skål

Nytt korprosjekt. Akantus har nytt korprosjekt og har søkt om kommunale kulturmidlar til gjennomføringa. Arkivfoto

Utval for oppvekst og kultur delte fredag ut 50.000 kroner i kulturmidlar for andre halvår 2015. Det var ni prosjekt på søkjarlista, blant dei arrangement i regi av Kulturskulen, innkjøp av skiutstyr til Skarphein, danse- og korprosjekt.

Les meir i papiravisa 5. november eller kjøp avisa på buyandread.com