Tåkedal

Haustmorgon i Evjudalen. Rim og tåke skaper trolsk stemning gjennom Evjudalen i Bø sentrum.
Foto: Mildrid Johanne Solfeldt Gjessing