Oktobermarknad B¿ torg 5. oktover 2013.
Oktobermarknad B¿ torg 5. oktover 2013.

Bø veks mest i landet

Oktobermarknad B¿ torg 5. oktover 2013.

Stadig fleire. Bø er ein populær plass å flytte til. Også i tredje kvartal aukar innbyggjartalet. Arkivfoto: Øystein Akselberg

Aukar folketalet mest

Nå har Bø passert 6000 innbyggjarar. Ifølgje den siste befolkningsstatistikken frå Statistisk sentralbyrå kjem over halvparten av nye innflyttarar i Telemark til Bø. I rapporten for tredje kvartal, som blei lagt fram i går, kjem det fram at Telemark fylke har fått 257 nye innbyggjarar, og aller størst er veksten i Bø. Heile 171 av nytilflytta telemarkingar har valt å busetje seg i bygda. Den store tilstrøyminga har ført til at kommunen nå har 6060 innbyggjarar. Det er ein vekst på 2,9 prosent. Så høg folketalsauke er det ingen annan kommune i landet som har.