Huset på Brenne

Hovudhuset på garden Brenne i Eikjabygda er under restaurering. Det er nesten ferdig ute. Eigaren Knut Midtbø har fått Bø Museum sin byggeskikkpris for arbeidet. Sjå bilde av huset.

[widgetkit id=»28″ name=»Brenne»]